Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Project IdCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Main solverIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Period11/2016 - 10/2019
ProviderDěkanát PřF, Oddělení pro podporu projektů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Anotation