Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Svatopluk Slovák


Academic degree, name, surname:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Room, floor, building: SA 312, Building SA
Position:Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Technical and Vocational Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2610
+420 605 249 665
E-mail:No record found.Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Year: 2019, Technika a vzdelávanie
journal article

ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Year: 2017, Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda
specialist book chapter

Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol
Svatopluk Slovák
Year: 2017, Technika a vzdelávanie
journal article

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2022
abstract in proceedings

Materiály pro život
Svatopluk Slovák
Year: 2022
published expert opinions, reviews

místopředseda Komise pro přípravu učitelů Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

Předseda Školské rady ZŠ Brušperk
Svatopluk Slovák
Year: 2022
editorial work

Uspořádání dne otevřených dveří pro studijní program Učitelství odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Year: 2022
organizing conference, workshop

Uspořádání exkurze žáků 8.ročníku ZŠ Brušperk na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, p.o.
Svatopluk Slovák
Year: 2022
organizing conference, workshop

Virtuální DOD pro veřejnost katedry technické a pracovní výchovy
Václav Tvarůžka, Svatopluk Slovák
Year: 2022
organizing conference, workshop

Analysis of the Curriculum and Educational Conditions of Secondary Engineering Schools with a Closer Focus on Digital Technologies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2021
editorial work

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2021
editorial work

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Year: 2021
editorial work

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Year: 2021
editorial work

Dynamic Change of Technical and Digital Competencies of Czech Teachers Between The First And Second Waves of The Covid-19 Pandemic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Techika a vzdelávanie
journal article

Mezipředmětové téma metalurgie v egyptské Staré říši
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Technika a vzdelávanie
journal article

místopředseda Komise pro přípravu učitelů Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2021
editorial work

OBOROVÁ DIDAKTIKA V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ EKONOMICKÝCH A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Svatopluk Slovák
Year: 2021, Technika a vzdelávanie
journal article

Předseda Školské rady ZŠ Brušperk
Svatopluk Slovák
Year: 2021
editorial work

Selected safety issues during the first wave of the Coronavirus pandemic at Elementary and Secondary schools
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

Survey of the Current Situation of the Implementation of Polytechnic Education in Kindergartens and Primary Schools in the Czech Republic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

The Effect of Posters on Increasing the Level of Knowledge of Secondary School Pupils
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák
Year: 2021
abstract in proceedings

The Utilization of Digital Technologies in Times of Pandemic and its Impact on Improving the Pedagogical Digital Competence
Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2021
abstract in proceedings

Změna pedagogické praxe v době první vlny koronavirové epidemie pohledem studentů učitelství
Svatopluk Slovák
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Covid19 Impact on Information Channels Choosing Preference during the Self-Study of Teachers in the Gender Context
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2020
abstract in proceedings

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2020
editorial work

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2020
editorial work

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Year: 2020
editorial work

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Year: 2020
editorial work

DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH V RÁMCI PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek
Year: 2020, Technika a vzdelávanie
journal article

EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO (NE)SOUČÁST TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Svatopluk Slovák
Year: 2020, Technika a vzdelávanie
journal article

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2020
abstract in proceedings

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2020, Journal of Technology and Information Education
journal article

místopředseda Komise pro přípravu učitelů Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2020
editorial work

Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe
Svatopluk Slovák
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Předseda Školské rady ZŠ Brušperk
Svatopluk Slovák
Year: 2020
editorial work

Teaching Experience with the Conditions of Distance Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic during the Covid19 Outbreak
Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Veronika Švrčinová
Year: 2020
abstract in proceedings

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2019
editorial work

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2019
editorial work

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Year: 2019
editorial work

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Year: 2019
editorial work

Mikroekonomie - sbírka úloh
Svatopluk Slovák
Year: 2019
published expert opinions, reviews

místopředseda Komise pro přípravu učitelů Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Year: 2019
editorial work

Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Year: 2019, Technika a vzdelávanie
journal article

Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika kariérového poradenství ve vzdělávání učitelů
Svatopluk Slovák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předseda Školské rady ZŠ Brušperk
Svatopluk Slovák
Year: 2019
editorial work

Příprava učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Year: 2018, Technika a vzdelávanie
journal article

STANDARDIZATION AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES - REGIONAL DIMENSION IN THE CZECH REPUBLIC
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Year: 2018
abstract in proceedings

Ekonomické vzdělávání na základní škole
Svatopluk Slovák
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PŘEDMĚT TECHNIKA ŠKOLNÍ ADMINISTRATIVY A AKTUÁLNÍ NUTNOST JEHO INTEGRACE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V RÁMCI BUDOUCÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Year: 2017, Trnava University in Trnava
specialist book chapter

Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Year: 2017
abstract in proceedings

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek
Year: 2017, Journal of Technology and Information Education
journal article

Realizace vzdělávacího online kurzu ve výuce informatických předmětů
Svatopluk Slovák
Year: 2017
published expert opinions, reviews

ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Year: 2017, Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda
specialist book chapter

Standardization and Efficiency of Social Services - Regional Dimension in the Czech Republic
Renáta Halásková, Svatopluk Slovák
Year: 2017
abstract in proceedings

Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol
Svatopluk Slovák
Year: 2017, Technika a vzdelávanie
journal article

ECONOMICAL ISSUE IN EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS AND ICT USE
Svatopluk Slovák
Year: 2016, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
specialist book chapter

Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries
Martina Halásková, Svatopluk Slovák, Renata Halásková
Year: 2016
abstract in proceedings

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Svatopluk Slovák
Year: 2016, Technika a vzdělavanie
journal article

MAKROEKONOMIE B ? SOUBOR ÚLOH ZE STŘEDNĚ POKROČILÉ MAKROEKONOMIE
Svatopluk Slovák
Year: 2016
published expert opinions, reviews

SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Year: 2016
abstract in proceedings

Finanční vzdělávání na základních a středních školách
Svatopluk Slovák, Svatopluk Slovák
Year: 2015, Printing House of Lomza State University of Applies Sciences
specialist book chapter

Práce Jako výrobní faktor - aktuální trendy
Svatopluk Slovák
Year: 2015, Technika a vzdelávanie
journal article

BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Year: 2014
abstract in proceedings

BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čáslava je formát
Svatopluk Slovák
Year: 2014, Sport
journal article

Příprava elektronické podpory a aktualizace předmětu Světová ekonomika
Svatopluk Slovák
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Rozvoj technického myšlení učitelů v mateřské škole
Svatopluk Slovák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Svatopluk Slovák
Year: 2014, Technika a vzdelávanie
journal article

Volba povolání a problematika profesní orientace na základní škole
Svatopluk Slovák
Year: 2014, Tribun EU, s.r.o
specialist book chapter

Cvičebnice pro středně pokročilý kurz Mikroekonomie a Makroekonomie
Svatopluk Slovák
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Ekonomie pro neekonomy
Svatopluk Slovák
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě v Ostravě
Svatopluk Slovák
Year: 2013, Technika a vzdělávanie
journal article

THE CHOICE OF CAREER AND THE ISSUE OF PROFESSIONAL ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOL
Svatopluk Slovák
Year: 2013
abstract in proceedings

CAD in Education
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů, Svatopluk Slovák
Year: 2012, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
specialist book chapter

Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2012
organizing conference, workshop

Inovace předmětu Dějiny ekonomických teorií
Svatopluk Slovák
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2012, Technika a vdelávanie
journal article

Trh nemovitosti, jeho teorie a praxe
Svatopluk Slovák
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Year: 2012, Media4u Magazine
journal article

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Year: 2012
abstract in proceedings

Dějiny národního hospodářství
Svatopluk Slovák
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekonomika bydlení
Svatopluk Slovák
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2011, DAKOL
specialist book chapter

Proč píská sudí Šindler, když je z formy?
Svatopluk Slovák
Year: 2011, Sport
journal article

Průřezové téma Člověk a svět práce
Svatopluk Slovák, Kolektiv Autorů
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2011
work experience abroad

Ať se věnuje Slávii
Svatopluk Slovák
Year: 2010, Sport
journal article

Dojde na soudy?
Svatopluk Slovák
Year: 2010, Sport
journal article

Ekonomika a finanční management
Svatopluk Slovák, Hana Havránková, Pavlína Haščáková
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Hašek by měl jednat
Svatopluk Slovák
Year: 2010, Sport
journal article

Inovace předmětu systémy veřejné správy České republiky a Evropské unie
Svatopluk Slovák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Má to Červenka zapotřebí?
Svatopluk Slovák
Year: 2010, Sport
journal article

Program rozvoje města Brušperk pro rok 2010
Svatopluk Slovák
Year: 2010
the results realized by the provider

Příprava elektronické podpory vzdělávání kurzu Mikroekonomie A
Svatopluk Slovák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Růžičko, zapomeň na Trenčín
Svatopluk Slovák
Year: 2010, Sport
journal article

Ředitel by měl být diplomat
Svatopluk Slovák
Year: 2010, Sport
journal article

Ekonomika a řízení firmy
Svatopluk Slovák, Renáta Halásková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Hospodářská politika
Svatopluk Slovák
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Management
Svatopluk Slovák
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborné vzdělávání
Berta Rychlíková, Svatopluk Slovák
Year: 2009, Odborné vzdělávání
journal article

Proč Bílek?
Svatopluk Slovák
Year: 2009, Sport
journal article

Program rozvoje města Brušperk pro rok 2009
Svatopluk Slovák
Year: 2009
the results realized by the provider

Universytet Pedagogiczny Krakow
Svatopluk Slovák
Year: 2009
work experience abroad

Aktuální problémy trhu práce
Svatopluk Slovák
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2008
organizing conference, workshop

Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2008
abstract in proceedings

Podnikavost a aktuální problémy trhu práce
Svatopluk Slovák, Miroslav Merenda
Year: 2008
abstract in proceedings

Příprava a zavedení předmětu Institucionální ekonomie na EkF VŠB-TUO: posudek FRVŠ
Svatopluk Slovák, Václav Jurečka
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Stát v éře globalizace
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2008
abstract in proceedings

Tvorba nového předmětu Rozvojové ekonomiky: posudek FRVŠ
Svatopluk Slovák, Ingrid Majerová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Základy ekonomie
Svatopluk Slovák, Renáta Halásková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Václav Tvarůžka
Year: 2007, The New Educational Review
journal article

E-BANKOVNICTVÍ Tvorba učebních textů multimediálního charakteru: projekt FRVŠ
Svatopluk Slovák, Dana Forišková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Finance podniku
Svatopluk Slovák, Jiří Uherek
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Koncepční a legislativní východiska systému kurikulární reformy
Svatopluk Slovák, Jan Mareš, Jiří Semrád, Michal Škrabal
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Managerské nástroje a dovednosti koordinátora ŠVP
Svatopluk Slovák, Božena Kadeřábková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Podnikatelský záměr malého a středního podniku
Svatopluk Slovák, Jiří Uherek
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Teach and ESPRIT. Developing Entrpreneurial Spirit in European Teachers´Training for Vocational Education.
Josef Malach, Svatopluk Slovák, Lukáš Durda
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě
Ladislav Rudolf, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2007
abstract in proceedings

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Svatopluk Slovák
Year: 2007
work experience abroad

Vocational College Castrop-Rauxel
Svatopluk Slovák
Year: 2007
work experience abroad

Entrepreneurial Initiative Teaching, Education in the Context of Globalization and Specifics of the Moravian-Silesian Region
Svatopluk Slovák
Year: 2006,
journal article

Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2006
abstract in proceedings

Hedmark University College
Svatopluk Slovák
Year: 2006
work experience abroad

Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2006
abstract in proceedings

Prešovská univerzita
Svatopluk Slovák
Year: 2006
work experience abroad

Reakreditace učitelství odborných předmětů
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Berta Rychlíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Combination Study of Teaching Special Subjects
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2005, The New Education Rewiew
journal article

Pedagogical Institute of Cyprus
Svatopluk Slovák
Year: 2005
work experience abroad

Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2005
abstract in proceedings

Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2004
abstract in proceedings

Historické kořeny systému sociálně tržního hospodářství
Svatopluk Slovák
Year: 2003
abstract in proceedings

Úloha státu v tržní ekonomice s důrazem na koncepci sociálnětržného hospodářství a na řešení problému nerovnosti
Svatopluk Slovák
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Růst veřejných výdajů
Svatopluk Slovák
Year: 2001
abstract in proceedings

Sociální nerovnost jako ekonomický problém
Svatopluk Slovák
Year: 2000
abstract in proceedings

Úloha vlády ve svobodné společnosti
Svatopluk Slovák
Year: 1997
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
XEVDOEkonomika vzdělávání dospělých
BDASODaňová soustava
BDISEMetodika výzkumné činnosti
BKMNGManagement
BMAEKMakroekonomie
BMIEKMikroekonomie
BPMNGManagement
BSZSouhrnná zkouška
BSZO3Ekonomika s didaktikou
BZAMEZáklady managementu
CDNHODějiny národního hospodářství
CFVZDFinanční vzdělávání
CSVPRSvět práce
CZEK1Základy ekonomie 1
CZEK2Základy ekonomie 2
E-EKOEconomics
E-HODEconomic History
EKONOEkonomie
CHOVYHospodářské výpočty
MANAGManagement
MDNHODějiny národního hospodářství
METRPEkonomika trhu práce
MEVSYEkonomie ve vzdělávacích systémech
MHOPOHospodářská politika
MPEMEPersonální management
MSZSouhrnná zkouška
MZEKOZáklady ekonomie
QMNGMManagement
RZKEKEkonomie ve vzdělávacích systémech
UCLSPČlověk a svět práce
UFIGRFinanční gramotnost na střední škole
UHODEHospodářské dějiny
UHOPOHospodářská politika
VOLPOVolba povolání
2SVPRSvět práce
3EKONEkonomika
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
3MNGMManagement
33ONAEkonomie A
33ONBEkonomie B
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6EKO1Ekonomie 1
6EKO2Ekonomie 2
6PRACSvět práce a volba povolání
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66CSPČlověk a svět práce
66FIVFinanční vzdělávání
66HOVHospodářské výpočty
66KO1Ekonomie 1
66KO2Ekonomie 2
66OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SEDSZZ - Strojíren. a elektro. s didaktikou
66ZE1Základy ekonomie 1
66ZE2Základy ekonomie 2
7EKPOEkonomika, podnikání a svět práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DP1Didaktika odborných předmětů 1
77DP2Didaktika odborných předmětů 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77HOPHospodářská politika
77SEDSZZ - Stroj. a elektrotech. s didaktikou
STRERStrategie soc.ek.rozvoje a trh práce
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková


AuthorTitleType of thesisYear
Ševčíková KateřinaTax issues and their implications to educationMaster's thesis  
Číž MarekEconomic history of the town of HavířovMaster's thesis 2022 
Dembiňáková AnetaThematic unit Man, the state and economy in primary school educationMaster's thesis 2022 
Kotásková AndreaBanks and their servicesMaster's thesis 2022 
Osladilová EvaGraduates Employment of Selected Retraining Courses on the Labor MarketMaster's thesis 2022 
Pavlíková BoženaCoffee as a topic in gastronomy study fieldsMaster's thesis 2022 
Uhlíř FilipAssertion graduates of selected secondary school in the labour marketMaster's thesis 2022 
Bednář JindřichCredit products in financial educationMaster's thesis 2021 
Buryová BohdanaThe economic History of the town HavířovMaster's thesis 2021 
Czyž MatějIntra-company educationMaster's thesis 2021 
Dolníček LiborWorksheets in the teaching of vocational subjects in secondary schoolMaster's thesis 2021 
Josefusová KarlaThe Economic History of the Hlucin RegionMaster's thesis 2021 
Knopp LukášMarketing in teaching at secondary schoolsMaster's thesis 2021 
Muchowitz PetrLabor-law Issues as a Part of the Cross-sectional Theme Man and the World of Work at Secondary SchoolMaster's thesis 2021 
Prokeš AntoninMarketing literacy of secondary school students in non-economic fieldsMaster's thesis 2021 
Falhar DušanSelected chapters in the area of financial education at secondary schoolMaster's thesis 2020 
Havierniková KamilaSelected topics from the field of financial education at secondary schoolMaster's thesis 2020 
Kotala PatrikFinancial products as a part of the financial education at secondary schoolsMaster's thesis 2020 
Kratochvilová BarboraCreation of teaching aids for professional trainingMaster's thesis 2020 
Pavlusová ZuzanaThe innovation of teaching in part of careers guidance and career choiceMaster's thesis 2020 
Racko VlastimilThe economy of household - thematic unit in teaching at elementary schoolMaster's thesis 2020 
Šupinová JarmilaEconomic History of KrnovMaster's thesis 2020 
Cabala MilanEconomic specifics of the ostrava regionMaster's thesis 2019 
Hrabovský PetrSavings and investment as part of financial education in secondary schoolsMaster's thesis 2019 
Konvičková RadmilaCreating Teaching Aids for Economic Education at Elementary SchoolsMaster's thesis 2019 
Kubíková KamilaThe schoul-lea vers of secondary Training college and theirability How to Join bin the work markev In OpavaMaster's thesis 2019 
Pavelka JanCreation of multimedia teaching aids for the educational area Man and the world of workMaster's thesis 2019 
Strakošová MichalaThe issue of European integration in high schoolMaster's thesis 2019 
Szusciková JiřinaCreation of teaching aids for the tablewareMaster's thesis 2019 
Ujfaluši KláraProblematics of economy education in secondary schoolMaster's thesis 2019 
Vendolská IvaThe requirements of employers and preferences of graduates in the labor marketMaster's thesis 2019 
Zavřel PetrApplication of graduates of apprenticeships from ISS Karmel, Mladá Boleslav, in the labourmarketMaster's thesis 2019 
Bokůvka TomášCorporate income tax and personal incomes taxMaster's thesis 2018 
Borovička RomanThe issue of economic history Opava region in the 19th and 20th centuries in the school teaching in secondary collegesMaster's thesis 2018 
Černota IgorEnergetic literacy at primary and secondary level of schollsMaster's thesis 2018 
Komůrková ZdeňkaFactors of job satisfaction of secondary school teachersMaster's thesis 2018 
Kunc DavidA training course within the Lifelong Learning ProgrammeMaster's thesis 2018 
Tomášková DagmarDevelopment of brewer industry in OpavaMaster's thesis 2018 
Tomiczek LukášThe educational area Man and world of work at primary school and secondary education ChoiceMaster's thesis 2018 
Vyoralová EvaThe banking system in the Czech RepublicMaster's thesis 2018 
Kozaková StanislavaInsurance as part of financial education on secondary schoolMaster's thesis 2017 
Křístková AlenaThe history of mining in the Ostrava region and the impact on economic development in the regionMaster's thesis 2017 
Pavlík MartinFinancial literacy in education at high schoolMaster's thesis 2017 
Pawliková JanaBusiness planMaster's thesis 2017 
Procházková LenkaFinancial literacy in elementary schoolMaster's thesis 2017 
Schablický DanielEconomic history of OstravaMaster's thesis 2017 
Studená VeronikaThe use of computer technology in the teaching of Economics in high schoolMaster's thesis 2017 
Šmach VáclavInnovation education in gastronomic disciplines at secondary vocational schoolsMaster's thesis 2017 
West MichalCreating learning materials for the course of Postal and financial servicesMaster's thesis 2017 
Havlová JanaThe Economisc in the Teaching at Secondary SchoolMaster's thesis 2016 
Jakubáčová YvonaLeisure activities of students and teachers of secondary school.Master's thesis 2016 
Kročilová AnnaFinancial literacy in education at high schoolMaster's thesis 2016 
Plačková ZuzanaProblems of financial education and its implementation into the education at high professional school.Master's thesis 2016 
Podzemná JanaThe Issue of Globalization of Economic Processes in teaching at secondary schoolMaster's thesis 2016 
Schröderová SvětlanaThe application of SECONDARY SCHOOL graduates and Kladno in the labour marketMaster's thesis 2016 
Smital JanPrivete bussiness in the education of secondary vocational schools and vocational schoolsMaster's thesis 2016 
Angerová ZuzanaEmployability of technical school graduates on the labour marketMaster's thesis 2015 
Horychová JanaThe Employability of the Secondary School of Technical Disciplines, Havirov, Graduates in the Labour MarketMaster's thesis 2015 
Kulhová JitkaFinancial literacy at education secondary schoolMaster's thesis 2015 
Kupková PetraRetraining as an active employment policyMaster's thesis 2015 
Vávrová VladimíraFinancial Literacy in teaching at Primary schoolsMaster's thesis 2015 
Veselá BarboraMortgage as an Instrument of Housing FinanceMaster's thesis 2015 
Zahradník JiříThe Trutnov region - economic historyMaster's thesis 2015 
Bauerová PavlaBusiness education in vocational school classesMaster's thesis 2014 
Bugáň StanislavEmployment of the high school graduatesMaster's thesis 2014 
Kasíková DenisaFINANCIAL LITERACY ON A SECONDARY SCHOOL SYLLABUSMaster's thesis 2014 
Králová JiřinaECONOMIC HISTORY OF THE CZECH CIESZYNMaster's thesis 2014 
Mucha ZdeněkBusiness prospectusMaster's thesis 2014 
Němec DavidTendencies and trends of the market of sports equipmentMaster's thesis 2014 
Pfeiferova JitkaEntrepreneurial Literacy in cosmetic servicesMaster's thesis 2014 
Sabová BlankaHigh School Marketing StrategyMaster's thesis 2014 
Szmejová MartaThe economic history of the city BohumínMaster's thesis 2014 
Šafářová KateřinaThe application of secondary school graduates in the labor marketMaster's thesis 2014 
Štachová PavlínaManagement and financing of small communitiesMaster's thesis 2014 
Vyvialová MartinaFinancial literacy in teaching elementary schoolMaster's thesis 2014 
Zemanová MarkétaThe Economical History of OpavaMaster's thesis 2014 
Adámková VěraHistorical development of spirits in Wallachia.Master's thesis 2013 
Axmanová DenisaDemand for the SOŠ graduates on the emploment marketMaster's thesis 2013 
Besedová GabrielaApplication of graduates of retraining coursesMaster's thesis 2013 
Geryková EvaEmployment as a part of a sectional theme "A person and a work world" at high schoolMaster's thesis 2013 
Guzdková SimonaFinancial literacy in teaching at secondary schoolsMaster's thesis 2013 
Jirušková MonikaEconomical history of ChrudimMaster's thesis 2013 
Kleinová IvanaProblems of Private Enterprise in the School Teaching Process at Secondary Technical CollegesMaster's thesis 2013 
Kopecká LucieFinancial literacy in education high schoolMaster's thesis 2013 
Kořínková JarmilaHistory of the Lower BenesMaster's thesis 2013 
Krsková DanaBusiness Academy graduates in the labour marketMaster's thesis 2013 
Písařová KateřinaThe Economical History of OpavaMaster's thesis 2013 
Slaninová AnnaEconomic History of Hlucin RegionMaster's thesis 2013 
Šimoníková HelenaFinancial literacy in tuition of specialized high schoolMaster's thesis 2013 
Wittek DanielEntrepreneurial intenton of study in SOŠMaster's thesis 2013 
Žemličková JuditaEconomical history of Litvinov areaMaster's thesis 2013 
Fojtová MonikaThe issue of European integration in teaching at secondary schools.Master's thesis 2012 
Hégr KamilInovation ŠVP at Hotel Management School of Vincenz Priessnitz JeseníkMaster's thesis 2012 
Hesoun RenéThe Analysis of recognition in the retail private labelMaster's thesis 2012 
Huška VladislavRetraining as an instrument of an active employment policyMaster's thesis 2012 
Krajíčková JanaEconomic literacy teaching in secondary schoolsMaster's thesis 2012 
Kunze Laníková RomanaCareers of Graduates from the Secondary Hotel School in OpavaMaster's thesis 2012 
Pospíšilová LenkaBussiness education in tuition at the secondary schoolMaster's thesis 2012 
Puschová DanielaEconomic history of OpavaMaster's thesis 2012 
Rymlová MarcelaThe graduates as a problem group of labour market.Master's thesis 2012 
Válková ZuzanaAnalysis of retraining courses in DistrictMaster's thesis 2012 
Zavadilová JanaPension fundMaster's thesis 2012 
Halouzka PavelApplication of graduates in the labor marketMaster's thesis 2011 
Hašová LenkaEconomic history of Valašské MeziříčíMaster's thesis 2011 
Kheková ZitaASSERT GRADUATE REKREKVALIFIKATION OF COURZESMaster's thesis 2011 
Novák KamilFinancing of housing at secundary educationMaster's thesis 2011 
Oškera LadislavThe exercise on the labour-market of graduates of the Food Processing Training College in Jesenik.Master's thesis 2011 
Przybylová AndreaChoice of career and vocational guidance at primary schoolMaster's thesis 2011 
Siladi IrenaGraduates of different disciplines Secondary School Apparel and commercial businessMaster's thesis 2011 
Smolka AlešEmployment of teleinformatics secondary school graduates at labor marketMaster's thesis 2011 
Smolková MarcelaRetraining as an instrument of active employment policyMaster's thesis 2011 
Šleglová MiroslavaAN ASSERTION OF THE GRADUATES FROM THE SECONDARY SCHOOL OF INFORMATION AND FINANCIAL SERVICES IN THE LABOUR MARKETMaster's thesis 2011 
Bačová GabrielaRetraining - part of the active policy of employmentMaster's thesis 2010 
Barchanská MartinaGraduates exercisable of Economic faculty VŠB-TU at the employment marketMaster's thesis 2010 
Brožková PetraThe Employment of the Graduates from Selected Secondary SchoolsMaster's thesis 2010 
Heryánová PavlaThe ability of school leavers SOS Josef Sousedik in the work marketMaster's thesis 2010 
Kmošťák DanielEkonomics history of the town Frýdku-MístkuMaster's thesis 2010 
Krsek PavelHistory Coal Mining in KarvináMaster's thesis 2010 
Luzarová SabinaEconomical history of OstravaMaster's thesis 2010 
Martinásková IvetaAssertion graduates of selected secondary school in the labour marketMaster's thesis 2010 
Panašová KvětoslavaInnovation school educational programs for selected secondary schoolMaster's thesis 2010 
Rárová MarkétaProfessional Consultancy at Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Rašková LadaJan Antonin Bata, his character and the impact on the Zlin region developmentMaster's thesis 2010 
Románek MilanAdolescents and graduates as a problematic group of labour marketMaster's thesis 2010 
Slováková IrenaAssertion graduates of secondary training school in the labour marketMaster's thesis 2010 
Lhotská PavlínaNeeds of employers and job use of graduates with specialization cook - waiter in Vitkov city and surroundingMaster's thesis 2009 
Mainušová MartinaASSERTION OF GRADUATES OF THE COLLEGE AND OF THE HOTEL SHOOL AT THE LABOUR MARKET Master's thesis 2009 
Nováková ŠárkaThe application of handicapped graduates in Janske Lázně in the labour marketMaster's thesis 2009 
Novotná LucieTravel movement in EU and CRMaster's thesis 2009 
Pospíšilová ZuzanaThe use of graduates from various types of secondary schools in the employment market of region ChrudimMaster's thesis 2009 
Ráczová IvetaTHE JOB PROSPECTS FOR GRADUATES OF THE HAIRDRESSING AND BEAUTICIAN PROGRAMMES IN THE LABOUR MARKET OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION.Master's thesis 2009 
Stachurová IvetaTHE PLACEMENT OF THE GRADUATES OF THE VOCATIONAL SCHOOL OF HOTEL INDUSTRY, GASTRONOMY AND SERVICES SCMSD ŠILHEŘOVICE, LTD. IN THE LABOUR MARKETMaster's thesis 2009 
Syptáková IvaUse of gradutes intermediate in region Jesenik on labour market.Master's thesis 2009 
Vepřeková LenkaBusiness prospectusMaster's thesis 2009 
Vrobelová Ivapsychological and social consegueces of unemploymentMaster's thesis 2009 
Blaťáková EmilieRetraining as an agent for improvement of the employmentMaster's thesis 2008 
Hanusková RenataYoung and leavers as problematic groups of labour marketMaster's thesis 2008 
Ingrová JanaJan Antonín Baťa and his benefit to the economic development of the region of ZlínMaster's thesis 2008 
Jůzová HanaSchool - leaver´s of subject a cook - waiter in SOŠ and SOU Kladno application at labour marketMaster's thesis 2008 
Kolaříková EvaEDUCATION OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION AND THEIR USE IN THE LABOUR MARKETMaster's thesis 2008 
Ptáčková PetraRe-training - Tool of Unemployment SolutionMaster's thesis 2008 
Šuráňová MartinaLifelong learning as one of the employability factorsMaster's thesis 2008 
Trubačová JanaElementary school pupils´ choice of secondary school educationMaster's thesis 2008 
Farkašová JiřinaTOURISM SERVICESMaster's thesis 2007 
Havrlantová DagmarSECONDARY SCHOOLS OF BUSINESS AND SERVICES IN GASTRONOMYMaster's thesis 2007 
Imrichová AlenaSubstandard projects for qualification acquiring or qualificition increasing of unemployed people in Chrudim regionMaster's thesis 2007 
Rečková LucieProgression of unemployment of graduate in the region Moravia and Silesia from year 2000 to presentMaster's thesis 2007 
Suchánková LibušeTHE EUROPEAN UNION AND THE EDUCATION PROCESS IN SPECIFIC COUNTRIESMaster's thesis 2007 
Válková HelenaDevelopment of trading i the Ostrava region after the year 1989Master's thesis 2007 
Galezioková AlenaMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu práceMaster's thesis 2006 


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Main solverIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Period11/2016 - 10/2019
ProviderDěkanát PřF, Oddělení pro podporu projektů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Technology workshop in children´s world - Creative experience workshops in development of technical thinking of teachers and pupils in nursery schools
Main solverIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Period7/2014 - 8/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
rss
social hub