Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výzkumný pobyt - stínování výuky, Univerzita v Oslo, Centrum pro genderový výzkum
Project IdNF-CZ07-INP-5-264-2015
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period4/2016 - 4/2016
ProviderOstatní projekty EU
Statefinished
AnotationStínování výuky odborníků a odbornic z Centra pro genderový výzkum na Univerzitě v Oslo - kurzy KFL2060 - Genderová rovnost ve skandinávských zemích a KFL4000 - Interdisciplinární výzkumné metodologie a psaní disertací z oblasti Gender Studies.