UO

Zdeňka Kalnická

Zdeňka Kalnická

Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Room, floor, building: D 303, Building D
Position:
Research interests and teaching:aesthetics, contemporary philosophy, interpretation of artworks
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1825
E-mail:
Personal website:No record found.Interpretace
Zdeňka Kalnická
Year: 2019, Pavel Mervart
odborná kniha

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Year: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
článek v odborném periodiku

The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku

Touch and Art in the Context of Visual Anthropology
Zdeňka Kalnická
Year: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Je (ne)možné písať bielym atramentom?
Zdeňka Kalnická
Year: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Umění ve ?službě? subverze (genderových) dualit
Zdeňka Kalnická
Year: 2020, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne.
článek v odborném periodiku

časopis Fraktál, Bratislava, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
působení v zahraničí

Interpretace
Zdeňka Kalnická
Year: 2019, Pavel Mervart
odborná kniha

Introduction to Gender Studies
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jagielonska univerzita v Krakowě, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
působení v zahraničí

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
působení v zahraničí

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
ostatní

časopis Fraktál, Bratislava,Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
působení v zahraničí

Chaos a řád
Zdeňka Kalnická
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Journey towards 'Her' Identity: Remedios Varo
Juraj Kalnický, Zdeňka Kalnická
Year: 2018, Tekstoteka Filozoficzna
článek v odborném periodiku

Pragmatická estetika jako interpretační výzva
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
stať ve sborníku

Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola: razpravi.
Zdeňka Kalnická
Year: 2018, KUD APOKALIPSA
odborná kniha

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
působení v zahraničí

Gender and Surrealism: The Case of Remedios Varo
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2017
působení v zahraničí

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Year: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2017
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2017
působení v zahraničí

Asociace spisovatelů Slovenska, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
působení v zahraničí

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... další autoři
Year: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Hra skrývání a odkrývání.
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku

Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Hra skrývání a odkrývání. Roy Nachum:Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Institut pro hermeneutiku, z. s.
kapitola v odborné knize

Obraz,obraz,obraz
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku

Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
článek v odborném periodiku

Současnost nesoučasností
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
působení v zahraničí

Univerzita Sapienza v Římě, itálie
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
působení v zahraničí

Univerzita v Oslo, Švédsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
působení v zahraničí

Univerzita v Padově, Itálie
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
působení v zahraničí

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Year: 2015, Wydawnictwo LIBRON
kapitola v odborné knize

Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu
Zdeňka Kalnická, Antonín Dolák
Year: 2015, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Year: 2015
působení v zahraničí

Strategie marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Touch and Art in the Context of Visual Anthropology
Zdeňka Kalnická
Year: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Year: 2015
působení v zahraničí

Hermeneutika hmatu čili jak rozumět doteku (ve výtvarném umění)
Zdeňka Kalnická
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Kultivace dotekem
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultivace dotekem.
Zdeňka Kalnická
Year: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Metaforické převleky filosofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Metafory ve vědeckém myšlení
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
působení v zahraničí

University v Nice, Francie
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
působení v zahraničí

Art and Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Year: 2013, -
článek v odborném periodiku

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Concept and Image
Zdeňka Kalnická
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Jagiellonian University, Krakow
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
působení v zahraničí

Reception of Polish Aesthetics in Czech and Slovak Republic
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art Constructing and Deconstructing Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretacija kot (duhovna) amplifikacija
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek
Year: 2012
ostatní

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2012
ostatní

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Minotaur a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu.
Zdeňka Kalnická
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Nový krok v genderovém výzkumu na Slovensku
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Gender, rovné příležitosti, výzkum
článek v odborném periodiku

Estetická potěšení
Zdeňka Kalnická
Year: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Estetika na přelomu milénia
Zdeňka Kalnická, Pavel Zahrádka, Jakub Stejskal, Ondřej Dadejík, Štěpán Kubalík, Reinold Schmucker, Eberhard Ortland, Katherine Thomson-Jones ... další autoři
Year: 2011, Barrister and Principal
odborná kniha

(Feministične) metafore in filozofija
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Interpretace jako (duchovní) amplifikace
Zdeňka Kalnická
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rod v životě umění.
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Setkání se Salvadorem Dalí na cestě k andro-gyné.
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Slovo a smysl / Word & Sense
článek v odborném periodiku

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
stať ve sborníku

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
stať ve sborníku

Dislocation women from Philosophy: FIve strategies
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Revista Clepsydra
článek v odborném periodiku

Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Freud, ženská kreativita, (feministické) umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
stať ve sborníku

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, SFZ pri SAV
kapitola v odborné knize

Interviewer Karel Hvížďala
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Portál
kapitola v odborné knize

Odkrývání literárních podob otcovství
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Filozofická fakulta OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozhovory před půlnocí
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
rozhlasové a televizní relace

Water and Woman
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, VDM publishing house Itd.
odborná kniha

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Gender, umění,estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2009
stať ve sborníku

Genderovanost filozofického kánonu a textové ?strategie? marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Year: 2009
působení v zahraničí

Remedios Varo: Žena vycházející z ordinace psychoanalytika
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Studia humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku

Úvod do Gender Studies. Otázky rodové identity
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Voda jako živel a jako obraz
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize

Ženy-filozofky v dějinách Evropy
Zdeňka Kalnická
Year: 2009
stať ve sborníku

Feminist metaphors and philosophy
Zdeňka Kalnická
Year: 2008, Revista Clepsydra: tevista de estudios de género y teoria feminista
článek v odborném periodiku

Feministická estetika: výzvy a pochybnosti
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
stať ve sborníku

Feministické umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
působení v zahraničí

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symboly a problémy interpretace
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University od Aberdeen, Great Britain
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
působení v zahraničí

Univerzita J.A.Komenského, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
působení v zahraničí

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 2007, Emitos
odborná kniha

(Feministická) filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Feministická filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
stať ve sborníku

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofický kánon a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
stať ve sborníku

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofski kanon na Češkem - feministična kritika
Zdeňka Kalnická
Year: 2007, Apokalipsa-revijo za preboj v živo kulture
článek v odborném periodiku

Gender a filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize

Introduction
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize

Metafora ženy ve filozofii
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
stať ve sborníku

posudek na dizertační práci Špatni romancierové a mdloba v české moderně
Zdeňka Kalnická, Kristýna Bobáková
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci Obrazy ženství v náboženských kulturách
Zdeňka Kalnická, Blanka Knotková-Čapková (Ed.)
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci První kroky k estetice
Zdeňka Kalnická, Věra Beranová
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Symbol vody a ženy ve výtvarném umění
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Water and Women in Past, Present and Future
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007
ediční a redakční práce

Feminist Metaforlar: Felsefeye Ne Onerebilirler?
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Kadin Calismalari Dervisi
článek v odborném periodiku

Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?
Zdeňka Kalnická
Year: 2006
stať ve sborníku

Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?
Zdeňka Kalnická
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Wagadu. Transnational Gender and Womens Studies Journal
článek v odborném periodiku

Philosophical Canon in the Czech Universities: Feminist Critique
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences
článek v odborném periodiku

posudek na publikaci Na ceste k vlastnej izbe
Zdeňka Kalnická, Etela Farkašová
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu
Zdeňka Kalnická, Stanislava Repar
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Caressing a Place In-Between: The Imaginative and Conceptual Thought of Karel Čapek.
Zdeňka Kalnická
Year: 2005, Human Affairs
článek v odborném periodiku

Třetí oko. Filozofie, umění, feminismus.
Zdeňka Kalnická
Year: 2005, Votobia
odborná kniha

Cortland College
Zdeňka Kalnická
Year: 2004
působení v zahraničí

Magia vody i ženštiny. Filosofsko-estetičeskije zametki
Zdeňka Kalnická
Year: 2004, Oblizdat
odborná kniha

Metaphors in Pragmatists Texts. What Can They Reveal About Their Values
Zdeňka Kalnická, John Ryder (Ed.), Emil Višňovský (Ed.)
Year: 2004, Rodopi
kapitola v odborné knize

Reconsideration of Life and Death. Water and Woman in the Arts and Mythology
Zdeňka Kalnická
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ve jménu svádění
Zdeňka Kalnická
Year: 2004, Filozofia
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z dějin estetiky 20. století.
Zdeňka Kalnická
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anketa: Gender Studies. Revue Apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo)
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Revue Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Božena Němcová, archetypálně-feministicky. In: Česká literatura, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Cesta (k sebe) ako vnútorný paradox. O knihe Stanislavy Chrobákovej-Repar: Mila Haugová (Alfa).
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, časopis Aspekt, Záujmové združenie žien, Bratislava
článek v odborném periodiku

Cortland College, Cortland, USA
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
působení v zahraničí

Doslov
Zdeňka Kalnická, Richard Shusterman
Year: 2003, Kalligram
kapitola v odborné knize

Metafora moře v Čapkově tvorbě (a pragmatizmus)
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
stať ve sborníku

Music and Water. In: The Nordic Journal of Aesthetics, Uppsala
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, The Nordic Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku

Podobe vode in ženske (Filozofsko-estetska razmišljanja), in Slovene. Revue apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo)
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Revue Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Richard Shusterman: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života
Zdeňka Kalnická, Emil Višňovský
Year: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Text do katalogu k výstavě: Simvoličeskije naslojenija Laco Čellara i Ivana Vaclavika
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Voda a ženskost. In: Kafka, časopis pro střední Evropu, Goethe-Institut
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Kafka, časopis pro střední Evropu
článek v odborném periodiku

Wasser und Weibliches. In: Wasser - worin sich der Himmel spiegelt. Kirche im ländlichen Raum, 3/2003, Ökumenisches Fragen und Handeln, Altenkirchen/ Ww. s.11-15
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Ökumenisches Fragen und Handeln
článek v odborném periodiku

Woda i kobiecość. In: Kobiecym Glosem, kwartalnik, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Kobiecym Glosem
článek v odborném periodiku

Žena, voda, svádění a smrt
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
stať ve sborníku

Čtyry doby - čtyry živly? Interpretace obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby. In: Aspekt, feministický kultúrny časopis, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, Aspekt
článek v odborném periodiku

Čtyry doby - čtyři živly? Pokus o interpretaci obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby
Zdeňka Kalnická
Year: 2002
stať ve sborníku

Is the Problem of Interpretation Illegitimate for Pragmatism?
Zdeňka Kalnická, Jeffery Geller (Ed.), Paul Custodio Bube (Ed.)
Year: 2002, Value Inquiry Book Series
kapitola v odborné knize

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, The University of Tokyo
kapitola v odborné knize

Woda
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Year: 2002, Universitas
kapitola v odborné knize

15. světový estetický kongres v Japonsku 27.8. - 31.8.2001
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, Estetika
článek v odborném periodiku

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. Part: Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Year: 2001
redakční a jazykové úpravy

Estetika 20. století (Reconsidering Aesthetics, ed. by Krystyna Wilkoszewska)
Zdeňka Kalnická, Otto Čačka, Krystyna Wilkoszewska
Year: 2001, časopis Estetika, nakladatelství AV ČR
článek v odborném periodiku

Ken-ichi Sasaki: Událo se něco skutečně nového (o 15. světovém estetickém kongresu v Japonsku 27.8. - 31.8.2001)
Zdeňka Kalnická
Year: 2001, Romboid
článek v odborném periodiku

Music and Water
Zdeňka Kalnická
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Year: 2001, Veda SAV
kapitola v odborné knize

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy (vybrané kapitoly z eseje). In: Romboid, Asociácia organizácií spisovatelov Slovenska, Bratislava.
Zdeňka Kalnická
Year: 2001,
článek v odborném periodiku

posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot
Zdeňka Kalnická, Libuše Heczková
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Year: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2001,
kapitola v odborné knize

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2001
stať ve sborníku

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická, Zuzana Kiczková (Ed.)
Year: 2000, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize

Woda, kobieta i uwodzenie (w filozofii i sztuce)
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Milan Jeřábek
Year: 2000, Kultura wsposlczesna. Teoria - intepretacje - kritika, Wydanie specjalne: Estetyka (im)materii
článek v odborném periodiku

Žena, voda a svádění (ve filozofii a umění)
Zdeňka Kalnická
Year: 2000
stať ve sborníku

Aesthetics of John Dewey and Its Impact on American Art
Zdeňka Kalnická
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feministická reinterpretace psychoanalytické interpretace umění
Zdeňka Kalnická
Year: 1999, Estetika
článek v odborném periodiku

Hegel a Brunovský
Zdeňka Kalnická
Year: 1999, Filozofia
článek v odborném periodiku

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Year: 1999, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
kapitola v odborné knize

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení nad "ženským osudem"
Zdeňka Kalnická
Year: 1999
stať ve sborníku

Filozofické poradenstvo ve svete
Zdeňka Kalnická
Year: 1998, Filozofia
článek v odborném periodiku

Images of Water and Femininity
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metaphors of Water in Philosophical Texts
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metaphors of Water in Philosophical Texts
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
stať ve sborníku

Obrazy vody ve filozofických textech a umění
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
stať ve sborníku

Performing Gender
Zdeňka Kalnická, Kolektiv Autorů
Year: 1998, Aspekt
kapitola v odborné knize

Performing Gender
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
stať ve sborníku

The Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
stať ve sborníku

William James: Pragmatizmus a zdravý rozum, Pragmatistická koncepcia pravdy, Pragmatizmus a humanizmus, Pragmatizmus a náboženstvo. In: Pragmatizmus, Malá antológia filozofie XX. storočia, F. Mihina, E. Višňovský (eds.)
Zdeňka Kalnická, Alistair Ross, William James
Year: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Človek v súčasných duchovných premenách
Zdeňka Kalnická
Year: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lynda Nead: Rámovanie ženského tela
Zdeňka Kalnická, Lynda Nead, Jacques Doukhan
Year: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Paul Ricoeur: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu
Zdeňka Kalnická, Paul Ricoeur, Helen Daviesová
Year: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Performing Gender (informace o obsahu kurzu Performing Gender na CEU v Budapešti, 30. 6. - 11. 7. 1997 a rozhovor s vedoucí kurzu Kim Lane Scheppele)
Zdeňka Kalnická
Year: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Tomáš Garrigue Masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Year: 1997
stať ve sborníku

Výtvarníčky na Dňoch Aspektu
Zdeňka Kalnická
Year: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Giles Gunn: Multikulturalizmus, smútok a Ameriky: K novej pragmatike transverzálnej a multikulurálnej kritiky
Zdeňka Kalnická, P. Kremzerová, Gilles Gunn
Year: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

John Dewey: Caput mortuum anebo nové paradigma estetiky?
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
stať ve sborníku

Judith Butler: Ťažkosti s rodom
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

The Feminist Reintepretation of the Psychonalytical Interpretation of Art: Shakespeare´s King Lear
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
stať ve sborníku

The Feminist Reinterpretation of te Psychoanalytical Interpretation of Art: Shakespear´s King Lear
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
stať ve sborníku

Tomáš Garrigue masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An Aesthetic Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An Aesthetics Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
stať ve sborníku

Dynamic Self-Identification: The Case of Cindy Sherman
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetika na Filozofickej fakulte UK a jej miesto v kontexte vývoja slovenskej kultúry, vedy a vzdelanosti
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
stať ve sborníku

Feminismus
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
rozhlasové a televizní relace

Institute for Human Sciences
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
působení v zahraničí

Inštitucionálna koncpecia umenia Georga Dickieho
Zdeňka Kalnická
Year: 1995, Text
článek v odborném periodiku

Reality as Interpretation?
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Feminist Reintepretation of the Psychanalytical Interpretation of Art: Shakespeare: King Lear
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Problem of Interpretation in the Context of Pragmatism
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
stať ve sborníku

Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose: Interpretácia a nadinterpretácia
Zdeňka Kalnická, Umberto Eco, Hans Raber, Richard Rarty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose ... další autoři
Year: 1995
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bohdan Dziemidok: Je filozofická teória umenia možná a potrebná? Antiesencializmus v americkej filozofii umenia
Zdeňka Kalnická, Bohdan Dzemidok
Year: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Evelyn fox Keller: Dynamická autonómia: objekty jako subjekty; Dynamická objektivita: láska, moc a poznanie. In: Štyri pohĺady do feministickej filozofie
Zdeňka Kalnická, Evelyn Fox Keller, Radek Horáček
Year: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Herbert Hrachovec: Fotosémantika
Zdeňka Kalnická, Herbert Hrachovec, Vladimír Birgus
Year: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Charles Jencks: Postmoderna a neskorá moderna - základné definície
Zdeňka Kalnická, Jaroslav Vencálek, Charles Jencks
Year: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Year: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Year: 1994
stať ve sborníku

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Year: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reality as Interpretation
Zdeňka Kalnická
Year: 1994
stať ve sborníku

Sol LeWitt: Poznámky o konceptuálnom umení
Zdeňka Kalnická, Sol Lewitt, Ulla Lehtinen
Year: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

A mualkotás ontológiai státusa
Zdeňka Kalnická
Year: 1993, Kalligram
článek v odborném periodiku

Koncepty estetickej skúsenosti vo filozoficko-estetickom diskurze 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Year: 1993
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Niektorí predstavitelia súčasnej kanadskej estetiky. Zpráva o řešení úlohy fakultního vědeckého výzkumu
Zdeňka Kalnická
Year: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Prednosti a záludnosti typologizácie (B. Dziemidok:Sztuka, wartości, emocje, Warszawa 1992)
Zdeňka Kalnická, Z. Dvořáková, B. Dziemidok, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 1993, časopis Text
článek v odborném periodiku

Angloamerická, nemecká, francúzská a talianska estetika 70. - 80. rokoc 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Year: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozoficko-estetická koncepcia Johna Deweya
Zdeňka Kalnická
Year: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ontologický status umeleckého diela
Zdeňka Kalnická
Year: 1992
stať ve sborníku

Concerning Some Conceptions od Aesthetics in Contemporary Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Die Philosophisch-ästhetische Konzeption Maurice Merleau-Pontys
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Hermeneutical Assumptions of Receptive Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Isaiah Berlin: Dva pojmy slobody. In: F. Gál, F. Novosad (ed.): O slobode a spravodlivosti
Zdeňka Kalnická, Ladislav Nezdařil, Isaiah Berlin
Year: 1991
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Niektoré tendencie súčasnej americkej estetiky
Zdeňka Kalnická
Year: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Content of Aesthetic Experience by John Dewey
Zdeňka Kalnická
Year: 1990, Musaica
článek v odborném periodiku

Kritická analýza niektorých súčasných výtvarno-estetických koncepcí
Zdeňka Kalnická
Year: 1989, Slovenský fond výtvarných umení
odborná kniha

Wartosci estetyczne
Zdeňka Kalnická, T. Pawlowski
Year: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1988
rozhlasové a televizní relace

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1988
rozhlasové a televizní relace

Lekcii po istorii estetiki, kniha 3, část 2
Zdeňka Kalnická, M. Kagan A Kol.
Year: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na zakrecie od sztuki do po-sztuki
Zdeňka Kalnická, Stefan Morawski
Year: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kritická analýza fenomenologickej línie v estetike z aspektu chápania estetickej skúsenosti
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
rozhlasové a televizní relace

Dzieje szesciu pojec
Zdeňka Kalnická, Wladyslaw Tatarkiewicz
Year: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomenologické poňatie hudobného diela u Romana Ingardena
Zdeňka Kalnická
Year: 1982
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprawy ludzkie
Zdeňka Kalnická, J. Szczepanski
Year: 1982
zveřejněné odborné posudky, recenze

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Kalitová KristinaThe Theory of Social Justice in the Age of GlobalizationDoctoral thesis 2018 
Čápová MartinaThe Concept Écriture Féminine of Héléne CixousMaster's thesis  
Ruth DavidThe Philosopher as PoetMaster's thesis 2019 
Brožová NikolaKarel Čapek ? between art and philosophyMaster's thesis 2018 
Hronovský MichalCzech philosophy and feminism in the last century or life on the edge.Master's thesis 2018 
Zubatá VendulaWoman as Image, Images of WomanMaster's thesis 2016 
Křížková IvanaUnknown territory of the Czechoslovak philosophy: Mária ŠtechováMaster's thesis 2015 
Černajová VladimíraThe current presentation of the female body and its cultural and philosophical contextMaster's thesis 2014 
Šurkala MarekIdea of Humanity in Documentary PhotographyMaster's thesis 2014 
Hrabec TomášSearching for Archetypes in Works of Jáchym TopolMaster's thesis 2013 
Stejskalová KateřinaWorks of Lucie Lomová by gender aspectMaster's thesis 2013 
Vašková MartinaInterpretation in 20th. Century. Feminist interpretation of The Taming of the Shrew.Master's thesis 2013 
Kočicová ZuzanaThe Philosophical Relationship of J. P. Sartre and S. de BeauvoirMaster's thesis 2012 
Basovníková PetraPhilosophical Partnership of Simone deBeauvoir and Jean-Paul Sartre.Master's thesis 2011 
Bruštíková Špidlová MartinaPhilosophy of Simone WeilMaster's thesis 2011 
Krochmalný OndřejDust on the ruins (historical image, estethics of melancholy and metaphore in the work of Walter Benjamin)Master's thesis 2011 
Škrobánková KristinaMotherhood; To be a woman means to be a mother?Master's thesis 2011 
Kachlíková TerezaJiřina Popelová - Significant Personality of Czech PhilosophyMaster's thesis 2010 
Kalitová KristinaNancy Fraser´s theory of global justiceMaster's thesis 2010 
Lazecká ZuzanaWitch Processes on Jesenicko and Šumpersko (Gendrer Aspect)Master's thesis 2010 
Nováková HanaAlbína Dratvova, the first czech philosopherMaster's thesis 2010 
Řeháková AndreaGender aspects in work of Virginia WoolfMaster's thesis 2010 
Benešová Jana Some aspects of witch-hunting in the worldMaster's thesis 2008 
Ticháčková ZuzanaPhilosophical text and metaphor at Anna PammrovaMaster's thesis 2008 
Vrátná DenisaGender aspects of advertisingBachelor's thesis  
Pavelec RostislavPornography: definition, historical development and contemporary discussionBachelor's thesis 2018 
Grznárová MartinaKarel Teige and his conceptionsBachelor's thesis 2015 
Hronovský MichalDefending Women´s Rights in the Age of EnlightenmentBachelor's thesis 2015 
Kaplanová IvetaPhilosophical counselingBachelor's thesis 2012 
Žurková ŽanetaPhilosophers Jiřina Popelová and Josef Tvrdý: Philosophy of HistoryBachelor's thesis 2012 
Matyščáková JanaDomestic violence against woman and non-profit organizationsBachelor's thesis 2011 
Dubšíková MichaelaWomen´s Movement in England at the Beginning of the 20th centuryBachelor's thesis 2009 
Hradilíková MonikaThe women in Parliament in Czech countries - the historical evolutionBachelor's thesis 2009 
Maralíková BlankaConcept of the beauty in antiqueBachelor's thesis 2009 
Basovníková PetraThe home violence upon womenBachelor's thesis 2008 
Řeháková AndreaPhenomenon of violationBachelor's thesis 2008 


Výzkumný pobyt - stínování výuky, Univerzita v Oslo, Centrum pro genderový výzkum
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period4/2016 - 4/2016
ProviderOstatní projekty EU
Statefinished
Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The mass media in the region
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period1/1995 - 12/1997
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub