Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Zdeňka Kalnická

Zdeňka Kalnická

Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Room, floor, building: D 303, Building D
Position:
Research interests and teaching:aesthetics, contemporary philosophy, interpretation of artworks
Department (Faculty): Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1825
E-mail:No record found.Interpretace
Zdeňka Kalnická
Year: 2019, Pavel Mervart
specialist book

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Year: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
journal article

Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
journal article

The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
journal article

Touch and Art in the Context of Visual Anthropology
Zdeňka Kalnická
Year: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
journal article

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

As Above, So Below: Leonora Carrington?s Litany of the Philosophers
Zdeňka Kalnická
Year: 2022, Mont Publishing
specialist book chapter

Situovaná feministická kritika
Zdeňka Kalnická
Year: 2022, Academix
journal article

Studia humanitatis - ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IX., 11. 5. 2022, Ostrava
Zdeňka Kalnická
Year: 2022
organizing conference, workshop

Mich?le Le Doeuff o filozofické imaginaci, feminizmu a budoucnosti filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2021, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne
journal article

The First Woman Philosopher with a Doctorate: Elena Cornaro Piscopia
Zdeňka Kalnická
Year: 2021, Studia z Historii Filozofii: Modern Women Philosophers: Biographies, Works, and Views.
journal article

Věra Sokolová and Ľubica Kobová, eds.: The Courage to Disagree: Hana Havelková?s Feminist Thought and Its Reflections
Zdeňka Kalnická
Year: 2021, ASPASIA. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History
journal article

Je (ne)možné písať bielym atramentom?
Zdeňka Kalnická
Year: 2020, Knihy na dosah
journal article

Litanie filozofů Leonory Carrington
Zdeňka Kalnická
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Umění ve ?službě? subverze (genderových) dualit
Zdeňka Kalnická
Year: 2020, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne.
journal article

Věra Sokolová, Ľubica Kobová (eds.): Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe
Zdeňka Kalnická
Year: 2020, Filosofický časopis
journal article

časopis Fraktál, Bratislava, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Interpretace
Zdeňka Kalnická
Year: 2019, Pavel Mervart
specialist book

Introduction to Gender Studies
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jagielonska univerzita v Krakowě, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
others

časopis Fraktál, Bratislava,Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
work experience abroad

Chaos a řád
Zdeňka Kalnická
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Journey towards 'Her' Identity: Remedios Varo
Juraj Kalnický, Zdeňka Kalnická
Year: 2018, Tekstoteka Filozoficzna
journal article

Pragmatická estetika jako interpretační výzva
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
abstract in proceedings

Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola: razpravi.
Zdeňka Kalnická
Year: 2018, KUD APOKALIPSA
specialist book

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
work experience abroad

Gender and Surrealism: The Case of Remedios Varo
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2017
work experience abroad

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Year: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
journal article

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2017
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2017
work experience abroad

Asociace spisovatelů Slovenska, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... other authors
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Hra skrývání a odkrývání.
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
journal article

Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Hra skrývání a odkrývání. Roy Nachum:Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Institut pro hermeneutiku, z. s.
specialist book chapter

Obraz,obraz,obraz
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
journal article

Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
journal article

Současnost nesoučasností
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Romboid
journal article

The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
journal article

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Sapienza v Římě, itálie
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita v Oslo, Švédsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita v Padově, Itálie
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2016
work experience abroad

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Year: 2015, Wydawnictwo LIBRON
specialist book chapter

Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu
Zdeňka Kalnická, Antonín Dolák
Year: 2015, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Year: 2015
work experience abroad

Strategie marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Touch and Art in the Context of Visual Anthropology
Zdeňka Kalnická
Year: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
journal article

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Year: 2015
work experience abroad

Hermeneutika hmatu čili jak rozumět doteku (ve výtvarném umění)
Zdeňka Kalnická
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Kultivace dotekem
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultivace dotekem.
Zdeňka Kalnická
Year: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Metaforické převleky filosofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2014, Filosofický časopis
journal article

Metafory ve vědeckém myšlení
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
organizing conference, workshop

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Year: 2014
organizing conference, workshop

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
work experience abroad

University v Nice, Francie
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
work experience abroad

Art and Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Year: 2013, -
journal article

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Concept and Image
Zdeňka Kalnická
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Jagiellonian University, Krakow
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
work experience abroad

Reception of Polish Aesthetics in Czech and Slovak Republic
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Art Constructing and Deconstructing Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interpretacija kot (duhovna) amplifikacija
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Apokalipsa
journal article

Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek
Year: 2012
others

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2012
others

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Minotaur a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu.
Zdeňka Kalnická
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Nový krok v genderovém výzkumu na Slovensku
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Gender, rovné příležitosti, výzkum
journal article

Estetická potěšení
Zdeňka Kalnická
Year: 2011
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Estetika na přelomu milénia
Zdeňka Kalnická, Pavel Zahrádka, Jakub Stejskal, Ondřej Dadejík, Štěpán Kubalík, Reinold Schmucker, Eberhard Ortland, Katherine Thomson-Jones ... other authors
Year: 2011, Barrister and Principal
specialist book

(Feministične) metafore in filozofija
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Apokalipsa
journal article

Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Filosofický časopis
journal article

Interpretace jako (duchovní) amplifikace
Zdeňka Kalnická
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rod v životě umění.
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Prešovská univerzita v Prešove
specialist book chapter

Setkání se Salvadorem Dalí na cestě k andro-gyné.
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Slovo a smysl / Word & Sense
journal article

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
abstract in proceedings

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
abstract in proceedings

Dislocation women from Philosophy: FIve strategies
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Revista Clepsydra
journal article

Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Freud, ženská kreativita, (feministické) umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
abstract in proceedings

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, SFZ pri SAV
specialist book chapter

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interviewer Karel Hvížďala
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Portál
specialist book chapter

Odkrývání literárních podob otcovství
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Česká literatura
journal article

Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Filozofická fakulta OU v Ostravě
specialist book chapter

Rozhovory před půlnocí
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
radio and televison broadcast

Water and Woman
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, VDM publishing house Itd.
specialist book

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Gender, umění,estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2009
abstract in proceedings

Genderovanost filozofického kánonu a textové ?strategie? marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Sociologický časopis
journal article

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Year: 2009
work experience abroad

Remedios Varo: Žena vycházející z ordinace psychoanalytika
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Studia humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
journal article

Úvod do Gender Studies. Otázky rodové identity
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Voda jako živel a jako obraz
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Dokořán
specialist book chapter

Ženy-filozofky v dějinách Evropy
Zdeňka Kalnická
Year: 2009
abstract in proceedings

Feminist metaphors and philosophy
Zdeňka Kalnická
Year: 2008, Revista Clepsydra: tevista de estudios de género y teoria feminista
journal article

Feministická estetika: výzvy a pochybnosti
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
abstract in proceedings

Feministické umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
work experience abroad

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symboly a problémy interpretace
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University od Aberdeen, Great Britain
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
work experience abroad

Univerzita J.A.Komenského, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
work experience abroad

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 2007, Emitos
specialist book

(Feministická) filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2007, Filosofický časopis
journal article

Feministická filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
abstract in proceedings

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofický kánon a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
abstract in proceedings

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filozofski kanon na Češkem - feministična kritika
Zdeňka Kalnická
Year: 2007, Apokalipsa-revijo za preboj v živo kulture
journal article

Gender a filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007, Xlibris Corporation
specialist book chapter

Introduction
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007, Xlibris Corporation
specialist book chapter

Metafora ženy ve filozofii
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
abstract in proceedings

posudek na dizertační práci Špatni romancierové a mdloba v české moderně
Zdeňka Kalnická, Kristýna Bobáková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci Obrazy ženství v náboženských kulturách
Zdeňka Kalnická, Blanka Knotková-Čapková (Ed.)
Year: 2007
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci První kroky k estetice
Zdeňka Kalnická, Věra Beranová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Symbol vody a ženy ve výtvarném umění
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Water and Women in Past, Present and Future
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007
editorial work

Feminist Metaforlar: Felsefeye Ne Onerebilirler?
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Kadin Calismalari Dervisi
journal article

Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?
Zdeňka Kalnická
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?
Zdeňka Kalnická
Year: 2006
abstract in proceedings

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Wagadu. Transnational Gender and Womens Studies Journal
journal article

Philosophical Canon in the Czech Universities: Feminist Critique
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences
journal article

posudek na publikaci Na ceste k vlastnej izbe
Zdeňka Kalnická, Etela Farkašová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu
Zdeňka Kalnická, Stanislava Repar
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Caressing a Place In-Between: The Imaginative and Conceptual Thought of Karel Čapek.
Zdeňka Kalnická
Year: 2005, Human Affairs
journal article

Třetí oko. Filozofie, umění, feminismus.
Zdeňka Kalnická
Year: 2005, Votobia
specialist book

Cortland College
Zdeňka Kalnická
Year: 2004
work experience abroad

Magia vody i ženštiny. Filosofsko-estetičeskije zametki
Zdeňka Kalnická
Year: 2004, Oblizdat
specialist book

Metaphors in Pragmatists Texts. What Can They Reveal About Their Values
Zdeňka Kalnická, John Ryder (Ed.), Emil Višňovský (Ed.)
Year: 2004, Rodopi
specialist book chapter

Reconsideration of Life and Death. Water and Woman in the Arts and Mythology
Zdeňka Kalnická
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ve jménu svádění
Zdeňka Kalnická
Year: 2004, Filozofia
journal article

Vybrané kapitoly z dějin estetiky 20. století.
Zdeňka Kalnická
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Anketa: Gender Studies. Revue Apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo)
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Revue Apokalipsa
journal article

Božena Němcová, archetypálně-feministicky. In: Česká literatura, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Cesta (k sebe) ako vnútorný paradox. O knihe Stanislavy Chrobákovej-Repar: Mila Haugová (Alfa).
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, časopis Aspekt, Záujmové združenie žien, Bratislava
journal article

Cortland College, Cortland, USA
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
work experience abroad

Doslov
Zdeňka Kalnická, Richard Shusterman
Year: 2003, Kalligram
specialist book chapter

Metafora moře v Čapkově tvorbě (a pragmatizmus)
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
abstract in proceedings

Music and Water. In: The Nordic Journal of Aesthetics, Uppsala
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, The Nordic Journal of Aesthetics
journal article

Podobe vode in ženske (Filozofsko-estetska razmišljanja), in Slovene. Revue apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo)
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Revue Apokalipsa
journal article

Richard Shusterman: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života
Zdeňka Kalnická, Emil Višňovský
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Text do katalogu k výstavě: Simvoličeskije naslojenija Laco Čellara i Ivana Vaclavika
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
solo and collective exhibitions, realization

Voda a ženskost. In: Kafka, časopis pro střední Evropu, Goethe-Institut
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Kafka, časopis pro střední Evropu
journal article

Wasser und Weibliches. In: Wasser - worin sich der Himmel spiegelt. Kirche im ländlichen Raum, 3/2003, Ökumenisches Fragen und Handeln, Altenkirchen/ Ww. s.11-15
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Ökumenisches Fragen und Handeln
journal article

Woda i kobiecość. In: Kobiecym Glosem, kwartalnik, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Kobiecym Glosem
journal article

Žena, voda, svádění a smrt
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
abstract in proceedings

Čtyry doby - čtyry živly? Interpretace obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby. In: Aspekt, feministický kultúrny časopis, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, Aspekt
journal article

Čtyry doby - čtyři živly? Pokus o interpretaci obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby
Zdeňka Kalnická
Year: 2002
abstract in proceedings

Is the Problem of Interpretation Illegitimate for Pragmatism?
Zdeňka Kalnická, Jeffery Geller (Ed.), Paul Custodio Bube (Ed.)
Year: 2002, Value Inquiry Book Series
specialist book chapter

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, The University of Tokyo
specialist book chapter

Woda
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Year: 2002, Universitas
specialist book chapter

15. světový estetický kongres v Japonsku 27.8. - 31.8.2001
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, Estetika
journal article

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. Part: Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Year: 2001
editorial and language revision

Estetika 20. století (Reconsidering Aesthetics, ed. by Krystyna Wilkoszewska)
Zdeňka Kalnická, Otto Čačka, Krystyna Wilkoszewska
Year: 2001, časopis Estetika, nakladatelství AV ČR
journal article

Ken-ichi Sasaki: Událo se něco skutečně nového (o 15. světovém estetickém kongresu v Japonsku 27.8. - 31.8.2001)
Zdeňka Kalnická
Year: 2001, Romboid
journal article

Music and Water
Zdeňka Kalnická
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Year: 2001, Veda SAV
specialist book chapter

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy (vybrané kapitoly z eseje). In: Romboid, Asociácia organizácií spisovatelov Slovenska, Bratislava.
Zdeňka Kalnická
Year: 2001,
journal article

posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot
Zdeňka Kalnická, Libuše Heczková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Year: 2001, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2001
abstract in proceedings

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2001,
specialist book chapter

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická, Zuzana Kiczková (Ed.)
Year: 2000, Univerzita Komenského Bratislava
specialist book chapter

Woda, kobieta i uwodzenie (w filozofii i sztuce)
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Milan Jeřábek
Year: 2000, Kultura wsposlczesna. Teoria - intepretacje - kritika, Wydanie specjalne: Estetyka (im)materii
journal article

Žena, voda a svádění (ve filozofii a umění)
Zdeňka Kalnická
Year: 2000
abstract in proceedings

Aesthetics of John Dewey and Its Impact on American Art
Zdeňka Kalnická
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Feministická reinterpretace psychoanalytické interpretace umění
Zdeňka Kalnická
Year: 1999, Estetika
journal article

Hegel a Brunovský
Zdeňka Kalnická
Year: 1999, Filozofia
journal article

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Year: 1999, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
specialist book chapter

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zamyšlení nad "ženským osudem"
Zdeňka Kalnická
Year: 1999
abstract in proceedings

Filozofické poradenstvo ve svete
Zdeňka Kalnická
Year: 1998, Filozofia
journal article

Images of Water and Femininity
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metaphors of Water in Philosophical Texts
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metaphors of Water in Philosophical Texts
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
abstract in proceedings

Obrazy vody ve filozofických textech a umění
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
abstract in proceedings

Performing Gender
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
abstract in proceedings

Performing Gender
Zdeňka Kalnická, Kolektiv Autorů
Year: 1998, Aspekt
specialist book chapter

The Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Year: 1998
abstract in proceedings

William James: Pragmatizmus a zdravý rozum, Pragmatistická koncepcia pravdy, Pragmatizmus a humanizmus, Pragmatizmus a náboženstvo. In: Pragmatizmus, Malá antológia filozofie XX. storočia, F. Mihina, E. Višňovský (eds.)
Zdeňka Kalnická, Alistair Ross, William James
Year: 1998
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Človek v súčasných duchovných premenách
Zdeňka Kalnická
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Lynda Nead: Rámovanie ženského tela
Zdeňka Kalnická, Lynda Nead, Jacques Doukhan
Year: 1997
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Paul Ricoeur: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu
Zdeňka Kalnická, Paul Ricoeur, Helen Daviesová
Year: 1997
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Performing Gender (informace o obsahu kurzu Performing Gender na CEU v Budapešti, 30. 6. - 11. 7. 1997 a rozhovor s vedoucí kurzu Kim Lane Scheppele)
Zdeňka Kalnická
Year: 1997, Aspekt
journal article

Tomáš Garrigue Masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Year: 1997
abstract in proceedings

Výtvarníčky na Dňoch Aspektu
Zdeňka Kalnická
Year: 1997, Aspekt
journal article

Giles Gunn: Multikulturalizmus, smútok a Ameriky: K novej pragmatike transverzálnej a multikulurálnej kritiky
Zdeňka Kalnická, P. Kremzerová, Gilles Gunn
Year: 1996
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

John Dewey: Caput mortuum anebo nové paradigma estetiky?
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
abstract in proceedings

Judith Butler: Ťažkosti s rodom
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

The Feminist Reintepretation of the Psychonalytical Interpretation of Art: Shakespeare´s King Lear
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
abstract in proceedings

The Feminist Reinterpretation of te Psychoanalytical Interpretation of Art: Shakespear´s King Lear
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
abstract in proceedings

Tomáš Garrigue masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

An Aesthetic Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

An Aesthetics Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
abstract in proceedings

Dynamic Self-Identification: The Case of Cindy Sherman
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Estetika na Filozofickej fakulte UK a jej miesto v kontexte vývoja slovenskej kultúry, vedy a vzdelanosti
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
abstract in proceedings

Feminismus
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
radio and televison broadcast

Institute for Human Sciences
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
work experience abroad

Inštitucionálna koncpecia umenia Georga Dickieho
Zdeňka Kalnická
Year: 1995, Text
journal article

Reality as Interpretation?
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Feminist Reintepretation of the Psychanalytical Interpretation of Art: Shakespeare: King Lear
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Problem of Interpretation in the Context of Pragmatism
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
abstract in proceedings

Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose: Interpretácia a nadinterpretácia
Zdeňka Kalnická, Umberto Eco, Hans Raber, Richard Rarty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose ... other authors
Year: 1995
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Bohdan Dziemidok: Je filozofická teória umenia možná a potrebná? Antiesencializmus v americkej filozofii umenia
Zdeňka Kalnická, Bohdan Dzemidok
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Evelyn fox Keller: Dynamická autonómia: objekty jako subjekty; Dynamická objektivita: láska, moc a poznanie. In: Štyri pohĺady do feministickej filozofie
Zdeňka Kalnická, Evelyn Fox Keller, Radek Horáček
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Herbert Hrachovec: Fotosémantika
Zdeňka Kalnická, Herbert Hrachovec, Vladimír Birgus
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Charles Jencks: Postmoderna a neskorá moderna - základné definície
Zdeňka Kalnická, Jaroslav Vencálek, Charles Jencks
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Year: 1994
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Year: 1994
abstract in proceedings

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Year: 1994
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reality as Interpretation
Zdeňka Kalnická
Year: 1994
abstract in proceedings

Sol LeWitt: Poznámky o konceptuálnom umení
Zdeňka Kalnická, Sol Lewitt, Ulla Lehtinen
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

A mualkotás ontológiai státusa
Zdeňka Kalnická
Year: 1993, Kalligram
journal article

Koncepty estetickej skúsenosti vo filozoficko-estetickom diskurze 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Year: 1993
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Niektorí predstavitelia súčasnej kanadskej estetiky. Zpráva o řešení úlohy fakultního vědeckého výzkumu
Zdeňka Kalnická
Year: 1993
research reports and final reports of opposed grants

Prednosti a záludnosti typologizácie (B. Dziemidok:Sztuka, wartości, emocje, Warszawa 1992)
Zdeňka Kalnická, Z. Dvořáková, B. Dziemidok, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 1993, časopis Text
journal article

Angloamerická, nemecká, francúzská a talianska estetika 70. - 80. rokoc 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filozoficko-estetická koncepcia Johna Deweya
Zdeňka Kalnická
Year: 1992
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ontologický status umeleckého diela
Zdeňka Kalnická
Year: 1992
abstract in proceedings

Concerning Some Conceptions od Aesthetics in Contemporary Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
journal article

Die Philosophisch-ästhetische Konzeption Maurice Merleau-Pontys
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
journal article

Hermeneutical Assumptions of Receptive Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
journal article

Isaiah Berlin: Dva pojmy slobody. In: F. Gál, F. Novosad (ed.): O slobode a spravodlivosti
Zdeňka Kalnická, Ladislav Nezdařil, Isaiah Berlin
Year: 1991
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Niektoré tendencie súčasnej americkej estetiky
Zdeňka Kalnická
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Content of Aesthetic Experience by John Dewey
Zdeňka Kalnická
Year: 1990, Musaica
journal article

Kritická analýza niektorých súčasných výtvarno-estetických koncepcí
Zdeňka Kalnická
Year: 1989, Slovenský fond výtvarných umení
specialist book

Wartosci estetyczne
Zdeňka Kalnická, T. Pawlowski
Year: 1989
published expert opinions, reviews

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1988
radio and televison broadcast

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1988
radio and televison broadcast

Lekcii po istorii estetiki, kniha 3, část 2
Zdeňka Kalnická, M. Kagan A Kol.
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Na zakrecie od sztuki do po-sztuki
Zdeňka Kalnická, Stefan Morawski
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Kritická analýza fenomenologickej línie v estetike z aspektu chápania estetickej skúsenosti
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Dzieje szesciu pojec
Zdeňka Kalnická, Wladyslaw Tatarkiewicz
Year: 1985
published expert opinions, reviews

Fenomenologické poňatie hudobného diela u Romana Ingardena
Zdeňka Kalnická
Year: 1982
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sprawy ludzkie
Zdeňka Kalnická, J. Szczepanski
Year: 1982
published expert opinions, reviews

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Kalitová KristinaThe Theory of Social Justice in the Age of GlobalizationDoctoral thesis 2018 
Rzymanková AndreaWomen on the battlefields of World War IIMaster's thesis 2022 
Čápová MartinaThe Concept Écriture Féminine of Héléne CixousMaster's thesis 2020 
Ruth DavidThe Philosopher as PoetMaster's thesis 2019 
Brožová NikolaKarel Čapek ? between art and philosophyMaster's thesis 2018 
Hronovský MichalCzech philosophy and feminism in the last century or life on the edge.Master's thesis 2018 
Zubatá VendulaWoman as Image, Images of WomanMaster's thesis 2016 
Křížková IvanaUnknown territory of the Czechoslovak philosophy: Mária ŠtechováMaster's thesis 2015 
Černajová VladimíraThe current presentation of the female body and its cultural and philosophical contextMaster's thesis 2014 
Šurkala MarekIdea of Humanity in Documentary PhotographyMaster's thesis 2014 
Hrabec TomášSearching for Archetypes in Works of Jáchym TopolMaster's thesis 2013 
Stejskalová KateřinaWorks of Lucie Lomová by gender aspectMaster's thesis 2013 
Vašková MartinaInterpretation in 20th. Century. Feminist interpretation of The Taming of the Shrew.Master's thesis 2013 
Kočicová ZuzanaThe Philosophical Relationship of J. P. Sartre and S. de BeauvoirMaster's thesis 2012 
Basovníková PetraPhilosophical Partnership of Simone deBeauvoir and Jean-Paul Sartre.Master's thesis 2011 
Bruštíková Špidlová MartinaPhilosophy of Simone WeilMaster's thesis 2011 
Krochmalný OndřejDust on the ruins (historical image, estethics of melancholy and metaphore in the work of Walter Benjamin)Master's thesis 2011 
Škrobánková KristinaMotherhood; To be a woman means to be a mother?Master's thesis 2011 
Kachlíková TerezaJiřina Popelová - Significant Personality of Czech PhilosophyMaster's thesis 2010 
Kalitová KristinaNancy Fraser´s theory of global justiceMaster's thesis 2010 
Lazecká ZuzanaWitch Processes on Jesenicko and Šumpersko (Gendrer Aspect)Master's thesis 2010 
Nováková HanaAlbína Dratvova, the first czech philosopherMaster's thesis 2010 
Řeháková AndreaGender aspects in work of Virginia WoolfMaster's thesis 2010 
Benešová Jana Some aspects of witch-hunting in the worldMaster's thesis 2008 
Ticháčková ZuzanaPhilosophical text and metaphor at Anna PammrovaMaster's thesis 2008 
Tůmová KarolínaArchitecture and philosophical aspectsBachelor's thesis 2021 
Vrátná DenisaGender aspects of advertisingBachelor's thesis 2020 
Pavelec RostislavPornography: definition, historical development and contemporary discussionBachelor's thesis 2018 
Grznárová MartinaKarel Teige and his conceptionsBachelor's thesis 2015 
Hronovský MichalDefending Women´s Rights in the Age of EnlightenmentBachelor's thesis 2015 
Kaplanová IvetaPhilosophical counselingBachelor's thesis 2012 
Žurková ŽanetaPhilosophers Jiřina Popelová and Josef Tvrdý: Philosophy of HistoryBachelor's thesis 2012 
Matyščáková JanaDomestic violence against woman and non-profit organizationsBachelor's thesis 2011 
Dubšíková MichaelaWomen´s Movement in England at the Beginning of the 20th centuryBachelor's thesis 2009 
Hradilíková MonikaThe women in Parliament in Czech countries - the historical evolutionBachelor's thesis 2009 
Maralíková BlankaConcept of the beauty in antiqueBachelor's thesis 2009 
Basovníková PetraThe home violence upon womenBachelor's thesis 2008 
Řeháková AndreaPhenomenon of violationBachelor's thesis 2008 


Výzkumný pobyt - stínování výuky, Univerzita v Oslo, Centrum pro genderový výzkum
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period4/2016 - 4/2016
ProviderOstatní projekty EU
Statefinished
Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The mass media in the region
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period1/1995 - 12/1997
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub