Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The mass media in the region
Project IdGA403/95/0287
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period1/1995 - 12/1997
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationProjekt chce v prvé řadě systematicky podchytit všechna regionální, okresní i místní periodika, rozhlasové a televizní studia na území severní Moravy a na základě oficiálních údajů o jejich nákladech či technickém dosahu i na základě reprezentativního dotazníkového šetření postihnout jejich sledovanost. Chce také popsat základní záměry jejich vydavatlů /provozovatelů/ a pomocí obsahových analýz určit převažující trendy jejich působení. Několika případovými studiemi chce rovněž zachytit mechanismy prezentace regionu v ústředních sdělovacích prostředcích.