Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Presentation of expert information in expert and non-expert contexts
Project IdSGS21/FF/2016-2017
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je popsat způsoby prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu v německém a českém prostředí a poukázat jednak na shody a rozdíly, které se v této oblasti objevují, jednak na změny, kterými prochází odborná komunikace v době globalizace a digitalizace. Pozornost bude zaměřena zejména na populárně-naučný diskurz, zastoupení a prezentaci odborných informací v institucionální komunikaci a odbornou komunikaci mezi odborníky a laiky na internetu. Předmětem výzkumu budou jak tradiční formy komunikace (články v denním tisku, časopisech plnících především zábavnou funkci a v populárně-naučných časopisech), tak online komunikace (on-line zpravodajství, blogy, populárně-naučné texty na internetu a webové stránky institucí). V rámci výzkumu bude sledováno zastoupení odborné terminologie ve vybraných textových druzích, způsoby tvorby nových termínů, jejich užití v kontextu, a sice z česko-německé perspektivy. Dalším cílem výzkumu bude srovnání prezentování odborných obsahů s ohledem na zastoupení a funkci neverbální složky (typografie textů, obrazový materiál). Výzkum bude dále zaměřen na popis, srovnání a nalezení motivů užití multimodálních prvků, jež plní důležitou funkci i v rámci emocionalizačních strategií.