Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

New Trends in Toponymy Research - Illustrated with Particular Localities of Moravia and Silesia Regions
Project IdSGS01/FF/2016-2017
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zaměřuje na výzkum současné toponymie, její znalosti a užívání, a to ve vybraných lokalitách Moravy a Slezska (Čeladná, Dolní Údolí, Horní Údolí, Karlova Studánka, Libavá, Ostrava-Poruba, Ostrava-Svinov, Ostrava-Třebovice, Ostravice, Rejvíz, Rusava; průmyslové areály Ostravska a Karvinska). Jeho jedinečnost v kontextu české onomastiky spočívá nejen ve volbě různých typů lokalit (město, sídliště, venkovská obec), rozdílných kontextech jejich vývoje a aktuální existence (poválečné sídliště, obec v oblasti bývalých Sudet, města v industrializované oblasti, tradiční horská obec, horské letovisko). Především tkví v akcentu položeném na vztah specifičnosti jejich osídlení a jeho reflexe v toponymii, se zaměřením na toponymii sociálních skupin, popř. skupin etnických, a toponymii jako nástroj propagace obce a regionu. Projekt obohacuje a metodologicky rozšiřuje tradiční onomastický výzkum o nové koncepty, a to v širokém mezioborovém pojetí, jako jsou jazyková krajina, sociální status toponymie, nový regionalismus, place branding a place marketing. Plánovanými výstupy projektu budou 5 časopiseckých studií, 1 kapitola v monografii, 6 příspěvků v konferenčním sborníku z mezinárodní konference, zpracování 3 dizertačních prací a 1 práce magisterské, konferenční vystoupení a popularizační aktivity (vycházky, přednášky pro veřejnost).