Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Education, the base of life
Project IdCZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period9/2016 - 8/2019
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationZisk kvalitního vzdělání dětí je základní nástroj emancipace romské komunity i budoucí prosperity všech občanů v rámci naší společnosti. Spolupráce s 9 mainstreamovými MŠ, ZŠ a 1 VŠ v Ostravě přispěje k rozvoji a zkvalitnění inkluzivního vzdělávání, kdy se romské děti, děti se SVP i děti z majority společně vzdělávají. Cílem je 300 romských dětí a dětí se SVP na kvalitních školách, rozvoj proinkluzivních kompetencí 60 pedagogů a 30 studentů a angažovaný hlas 30 romských rodičů ve vzdělávání.