Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Project IdMZV
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je rozbor současného stavu restrukturalizujících se regionů Ostravska a Katowicka v souvislosti s jejich pozicí v globalizované ekonomice v oblasti sociální geografie, hospodářských a sociálních dějin, ekonomiky na jedné straně, na druhé poté vytvoření obecné průřezové koncepce přístupů k řešení problémů těchto regionů na regionální i mezinárodní úrovni. Obsahem projektu je realizace mezinárodního odborného sympozia, na němž budou diskutovány aktuální problémy restrukturalizujících se průmyslových regionů. Postuláty a hlavní závěry tohoto sympozia budou vydány v tištěné podobě spolu s doporučeními aplikovatelnými v oblasti regionálních politik a inovačních systémů. Za účelem podpory transformační a rozvojové spolupráce mezi ČR a PR budou výstupy projektu aktivně distribuovány příslušným cílovým skupinám a veřejným institucím. Projekt představuje první fázi v nadregionálně pojaté spolupráci odborných pracovišť a veřejné sféry, na kterou budou navazovat další projektové aktivity v prostoru střední Evropy.