Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora přípravy klíčových projektů OU v operačních programech EU pro nové programovací období
Project IdIRP2015_1
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV rámci projektu bude vytvořena struktura projektových oddělení včetně definování personální a funkční obsazenosti. Bude vytvořeno zázemí pro administrativní podporu nového programového období, definovány způsoby evidence projektů včetně jejich umístění a zajištění podpůrných činností pro jednotlivé projekty. Zároveň budou definovány podmínky pro zajištění ?firemní paměti? při migraci zaměstnanců ? způsob předání práce a následné administrativní zajištění udržitelnosti jednotlivých projektů. V rámci projektu proběhnou semináře a workshopy pro jednotlivé pozice (nové či inovované směrnice, výběrová řízení, pracovní úvazky, fungování ekonomického systému atd.) a bude vytvořen model pro podání, řešení a kontrolu projektů včetně řešení spoluúčasti na jednotlivých projektech.