Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zvyšování vědecké kvality centra excelentního výzkumu na FF OU
Project IdIRP201556
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation