Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Innovation of Interpreting Disciplines at the Department of Polish Philology, The Faculty of Arts, University of Ostrava
Project IdIRP201516
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt sleduje zejména zkvalitnění a zefektivnění výuky tlumočnických disciplín v rámci stávajících oborů realizovaných oddělením polonistiky katedry slavistiky FF OU. Projekt vychází ze specifikace uvedeného tematického okruhu s cílem vytvořit studijní a didaktický materiál multimediálního charakteru, jenž bude po ukončení projektu přístupný posluchačům dotčených studijních oborů, zejména bakalářského oboru Polština ve sféře podnikání (K) a navazujícího magisterského oboru Polština pro překladatelskou praxi (P), a to v elektronické podobě na webu Ostravské univerzity. Projekt předkládá a zajišťuje vyučující translatologických a tlumočnických disciplín oddělení polonistiky s teoretickými a praktickými zkušenostmi z oboru ústního tlumočení (konsekutivního a simultánního). Projekt spočívá v přípravě a pořízení audionahrávek ve dvou ekvivalentních jazykových mutacích ? polština a čeština. Audionahrávky umožní nácvik obousměrného ústního převodu mezi zmíněnými jazyky a budou doplněny o pracovní listy s jazykovými a tlumočnickými úkoly k jednotlivým nahrávkám (např. nácvik tlumočnických strategií). Projekt se tedy dle zadávací dokumentace tematického okruhu A, specifikace b) v rámci inovace předmětu zaměřuje na tvorbu studijního materiálu multimediálního charakteru, v němž spojuje digitalizovanou složku zvuku a textu v jeden interaktivní celek (viz Vyhlášení výběrového řízení k předložení projektů financovaných z IRP pro rok 2015, bod II., s. 3).