Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Civil society in the process of modernization
Project IdSGS27/FF/2015
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je výzkum vlivu modernizačního procesu na proměny sociálních struktur populace. Pozornost se soustředí na proměnu, resp. adaptaci tzv. starých struktur do vznikající občanské společnosti na území Ostravska a Rakouského Slezska, dále na příslušníky jednotlivých vrstev vznikající občanské společnosti s důrazem na jejich ekonomické a především duchovní zázemí. V této oblasti bude zkoumán především spiritismus jako určitá forma lidové zbožnosti v oblasti Rakouského Slezska, jeho návaznost na oblast Povislí i jeho projevy v každodennosti modernizující se společnosti. V oblasti tzv. starých struktur se výzkum zaměří především na proměny tradičního stylu šlechty a s ní související mentality, změny sociálních poměrů, každodennost a jejich reflexi v ergo-dokumentech. Do projektu budou zapojeni studenti doktorského studia, u nichž se předpokládá jako závěrečný výstup předložení kapitoly disertační práce zpracované na základě výzkumu prováděného v rámci projektu. Studentům bude současně poskytnut prostor pro vlastní vědeckou publikační činnost, očekává se jejich aktivní účast na workshopech a konferencích k danému tématu.