Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zahájení dlouhodobého výzkumu u monoklonálních gamapatií
Project IdMSK DT1
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period12/2014 - 12/2015
ProviderLékařská fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationProjekt se zaměřuje na zavedení optimální strategie sortování pro AL amyloidózu, stejně tak jako na aplikaci již existujícího separačního protokolu pro MM a MGUS. Dalším krokem je optimalizace imunofluorescenční separace buněk, která je určená pro konkrétní výzkumné projekty analýzy genomu a proteomu, a to jako sortování určitých populací buněk podle sady biomarkerů nebo single cell sortování. Druhým cílem projektu je nastaveni adekvátního designu výzkumu u monoklonálních gamapatií v rámci OU LF. Tohoto cíle je plánováno dosáhnout pomocí bioinformační meta-analýzy. Taková strategie umožňuje provádět základní testování hypotézy a zároveň se tak vyhnout nákladnému a časově náročnému rozšiřování kohorty.