Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zavedení metody sekvenování nové generace (next generation sequencing) v rámci screeningu hereditárních amyloidóz v České republice/ Dotační titul 2
Project IdMSK DT2
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period9/2014 - 8/2015
ProviderLékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je špičkový vědecký výzkum, který přinese zcela nové poznatky při léčbě hereditární amyloidózy a multidisciplinární propojení výzkumných týmů Lékařské a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Zavedením metody sekvenování nové generace pro účely screeningu u hereditárních amyloidóz na OU bude získán kompletní diagnostický set, který je zela unikátní a nebyl v této oblasti dosud zaveden.