Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Transformace a posílení vědeckých center na FF OU
Project IdIRP
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpořit vědecko-výzkumnou činnost na FF OU pomocí zapojování excelentních absolventů doktorského studia do vědecké činnosti tří stávajících výzkumných center na FF OU - Centra pro hospodářské a sociální dějiny, Centra výzkumu odborného jazyka a Ústavu pro regionální studia.