Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The New Role of the Teacher - The Future of the Teachers in the World of Work in Moravian Silesian Region
Project IdCZ.04.1.03/3.2.15.2/0255
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period7/2006 - 5/2008
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
AnotationProjekt má za cíl vytvoření systému pregraduálního vzdělávání a dalšího kvalifikačního vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků školských zařízení reflektujícího změny kurikula. Vzdělávací systém bude zajišťovat efektivní rozvoj pedagogických pracovníků (kompetence komunikativní, sociální a psychosociální, kompetence profesně a osobnostně kultivující), řízení a autořízení učitelů a pedagogických pracovníků (kompetence manažerská a normativní), procesu učení - interdisciplinarity oborových didaktik (kompetence didaktická a psychodidaktická). Projekt bude tvořen těmito oblastmi: - komunikace a sebepojetí učitelů - učitel - manažer a týmový pracovník - učitel - odborník a učitel - vzdělavatel