Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Project IdIRP201416
Main solverPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Period2/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCyklus přednášek a cvičení k vývoji antické vizuální kultury, jak ji lze postihnout prostřednictvím architektury a výtvarného umění. Pozadí uměleckohistorického vývoje tvoří souvislosti geografické, filosofické, kontexty literární a sociálně ekonomické. Časově zaujímá cyklus období předhelénské, helénské a helénistické, dotkne se kultury etruské, římské a přechodu do období starokřesťanské kultury čerpající z antických podnětů formálních i ikonografických. Podstatná část a cíl výuky (především cvičení a seminární výstupy ve formě krátkého eseje) se orientuje na transfery antické kultury do novověku od 15. do 20. století, jimiž byla poznamenána novověká profánní i sakrální architektura (klasická artikulace i významovost architektury), stejně jako formy, kompozice nebo ikonografie sochařství a malby (např. problematika tělesnosti, idealizace, perspektivy, realismus apod.)