UO

Marie Šťastná


Academic degree, name, surname:PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Room, floor, building: DM 205, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2003
E-mail:
Personal website:No record found.Podivná madona Otakara Barana
Marie ŠŤASTNÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře
Marie ŠŤASTNÁ
Year: 2015
radio and televison broadcast

Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Marie Šťastná
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jelena Jedličková - obrazy: Tvář (a) krajiny
Marie Šťastná
Year: 2014
organizing exhibition (E)

Monumenta viva: Broumovské studentské jaro 2014
Marie Šťastná
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nearchitektonické objekty v tvorbě Iva Klimeše
Marie Šťastná
Year: 2014, Grada Publishing, a. s.
specialist book chapter

Porubské sochy a reliéfy
Marie Šťastná
Year: 2014, Montanex, a. s.
specialist book

Uniwersytet kard. S. Wyszyńskigo w Warszawie
Marie Šťastná
Year: 2014
work experience abroad

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy.
Marie Šťastná, Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Year: 2013, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
specialist book chapter

Pavel Šopák (ed.) Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Texty a dokumenty. Opava 2010; Pavel Šopák Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Opava 2011
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Proměna sochařství v quattrocentu
Marie Šťastná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role a využití sochy ve středověku
Marie Šťastná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Socha v Římě a její souvislosti
Marie Šťastná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uniwersytet kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
Marie Šťastná
Year: 2013
work experience abroad

Vklady řeckého sochařství. Zisky pro dlačí vývoj evropské sochy
Marie Šťastná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Year: 2012
editorial work

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka
Marie Šťastná
Year: 2012
editorial work

Klasická fotografie v digitálním věku
Marie Šťastná
Year: 2012, EN FACE
specialist book chapter

OSTRAVA - ART 2012
Marie Šťastná
Year: 2012
exhibition foreword

Proměny architektury 2. poloviny 20. století
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Year: 2012
editorial work

Uniwersytet kar. S. Wyszyńskiego, Warszawa
Marie Šťastná
Year: 2012
work experience abroad

ad: Česká grafika
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Nerealizovaný pomník T.G.Masaryka v Moravské Ostravě
Marie Šťastná
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uniwersytet kard. S. Wyszynskiego w Warszawie
Marie Šťastná
Year: 2011
work experience abroad

ad: Architektura a umění 18. a 19. století
Marie Šťastná, Pavel Zatloukal
Year: 2010
published expert opinions, reviews

ad: Restaurování technických památek
Marie Šťastná, Tomáš Flimel
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Evropské baroko
Marie Šťastná
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evropské malířství a sochařství 19. století
Petr Holý, Marie Šťastná
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Město a jeho sochy I.
Marie Šťastná
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Město a jeho sochy II.
Marie Šťastná
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pavel Šopák: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970; Pavel Šopák: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Příběhy - kombinovaná technika
Marie Šťastná
Year: 2010
organizing exhibition (E)

Socha ve veřejném prostoru "podivného" města
Marie Šťastná
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ad: Evropská renesance
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

ad: Publicita průmyslového dědictví
Marie Šťastná, Alena Borovcová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

ad: Umění českého středověku
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Apetýt
Marie Šťastná
Year: 2009
radio and televison broadcast

Gallia romanica. Románské umění na českém území
Marie Šťastná
Year: 2009, Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu
specialist book chapter

Jelena Jedličková - kresby a obrazy
Marie Šťastná
Year: 2009
exhibition foreword

Kultura a umění makedonské říše
Marie Šťastná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultura a umění starého Říma I.
Marie Šťastná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultura a umění starého Říma II.
Marie Šťastná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

kultura.cz
Marie Šťastná
Year: 2009
radio and televison broadcast

Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století
Marie Šťastná
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Terminologický seminář
Marie Šťastná
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Život a umění Etrusků
Marie Šťastná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monumentální plastika určující prostor a charakter dvou ostravských hřbitovů
Marie Šťastná
Year: 2008
abstract in proceedings

Nová city - sochařské dominanty Nové Ostravy-Poruby
Marie Šťastná
Year: 2008
abstract in proceedings

Petra Mašitová: František Adam Skrbenský z Hříště a z pohledu pozůstalostního inventáře
Marie Šťastná
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Socha ve městě
Marie Šťastná
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Socha-architektura-veřejný prostor
Marie Šťastná, Martin Strakoš
Year: 2008
organizing conference, workshop

Jelena Jedličková - obrazy
Marie Šťastná
Year: 2007
exhibition foreword

Obrazy Jany Šmolkové
Marie Šťastná
Year: 2007
exhibition foreword

Robert Šafarčík - obrazy
Marie Šťastná
Year: 2007
exhibition foreword

Útržky, okamžiky, průhledy... a andělé
Marie Šťastná
Year: 2007, Listy moravskoslezské
journal article

Dřevo zarytě, vážně i hravě.
Marie Šťastná
Year: 2006, Listy moravskoslezské 24.2.
journal article

O prostoru, soše a architektuře
Marie Šťastná
Year: 2006
abstract in proceedings

Velké obzírání
Marie Šťastná
Year: 2006, Listy moravskoslezské 18.4.
journal article

Žebyivnebi? (Recenze ke knize: Radovan Šťastný: Křehkosti aneb i v nebi to smrdí. Brno: Větrné mlýny, 2006)
Marie Šťastná
Year: 2006, Listy moravskoslezské 23.10
journal article

4 ostravské paláce a několik úvah o bytí soch v architektuře
Marie Šťastná
Year: 2006
abstract in proceedings

Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy
Marie Šťastná
Year: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
specialist book chapter

Otakar Baran. Život a dílo
Marie Šťastná
Year: 2005, PRO - Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Petr Zubek jako sólista
Marie Šťastná
Year: 2005, Ateliér
journal article

Mýtus Zeměhlubiny a vesmíru ve třech ostravských reliéfech. (Příspěvek k ikonografii platiky v architektuře motivované průmyslovým charakterem města.)
Marie Šťastná
Year: 2004
abstract in proceedings

Úvodní slovo. Ak. mal. Anna Georgiadu - Treuchlová
Marie Šťastná
Year: 2004
organizing conference, workshop

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found. Database Maintenance.No record found. Database Maintenance.Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Main solver
Period2/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Sculpture in the city of Ostrava. The relation between architecture and sculpture in the city during the 20th century
Main solver
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub