Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Characterization of binding properties of p53 protein family to structure and sequence specific DNA.
Project IdSGS34/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationRodina proteinů p53, p63 a p73 reguluje buněčný cyklus, apoptozu a řadu dalších procesů prostřednictvím sekvenčně specifické vazby k promotorům řady cílových genů obsahujícím p53CON sekvence. Význam proteinu p53 dokazuje skutečnost, že mutované formy proteinu p53 jsou nalézány ve více než 50% nádorů. Proteiny p63 a p73 byly objeveny jako sekvenční i strukturní homology tohoto významného nádorového supresoru, které jsou schopny regulovat stejné ale i unikátní cílové geny. Kromě této sekvenčně specifické funkce transkripčního faktoru byla u proteinu p53 objevena schopnost rozpoznávat strukturní motivy na DNA, které jsou spojeny se superhelikálním vinutím DNA a kromě standardní formy proteinu ji mají zachované také mutantní formy p53, které jsou často onkogenní. K porozumění nádorově supresorové funkce standardních forem p53, p63, p73 a onkogenní funkce mutantních p53 proteinů je důležité porozumění strukturně a sekvenčně specifickým interakcím s DNA. Zaměříme se především na studium interakcí těchto proteinů s p53CON a kvadruplexy DNA pomocí biofyzikálních a biochemických metod. Budou srovnávány preference in vitro i in vivo.