UO

Petr Pečinka

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Room, floor, building: L 204, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Environmental Center
Phone number, mobile: +420 553 46 2318
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Bartas, M., Brázda, V., Karlický, V., Červeň, J. a Pečinka, P. Bioinformatics analyses and in vitro evidence for five and six stacked G-quadruplex forming sequences. BIOCHIMIE. 2018, 150(July), s. 70-75. ISSN 0300-9084.
Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology letters. 2018, č. 15, s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Červeň, J., Mikysková, N., Niziolová, A., Bartas, M., Brázda, V. a Pečinka, P. Preferential binding of p53 and BRCA1 proteins to naturally occurring G-quadruplexes forming sequences. In: The 43rd FEBS Congress Pague. Praha. 2018.
Bartas, M., Mikysková, N., Brázda, V., Karlický, V., Červeň, J., Špunda, V. a Pečinka, P. Six-stacked G-quadruplexes as a preferential target of p53. In: The 43rd FEBS Congress Prague. Praha. 2018.
Brázda, V., Červeň, J., Bartas, M., Mikysková, N., Coufal, J. a Pečinka, P. The Amino Acid Composition of Quadruplex Binding Proteins Reveals a Shared Motif and Predicts New Potential Quadruplex Interactors. Molecules. 2018, 23(9), ISSN 1420-3049.
Bartas, M., Brázda, V., Červeň, J., Karlický, V., Špunda, V. a Pečinka, P. Bioinformatic study of putative five and six stacked G-quadruplexes occurence in Homo sapiens genome. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention 2017 Smolenice. Bratislava: Cancer Research Institude, 2017. s. 62-66. ISBN 978-80-972247-2-1.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Pečinka, P. a Malachová, K. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. In: The 5th Genetics and Genomics Conference. Nanjing. 2016.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J., Sezimová, H. a Pečinka, P. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. Journal of Biosciences and Medicines. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 2327-5081.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Pečinka, P. a Ji, R. Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils. In: 2nd International conference on environmental pollution and health. Guangzhou. 2016.
Červeň, J., Havran, L., Pečinka, P. a Fojta, M. Electrochemical Activity of Wedelolactone and Probing its Interaction with DNA Using Voltammetry at a Carbon Electrode. ELECTROANAL. 2015, č. 27, s. 2268-2271. ISSN 1040-0397.
Adámik, M., Bažantová, P., Navrátilová, L., Polášková, A., Pečinka, P., Holanová, L., Tichý, V. a Brázdová, M. Impact of cadmium, cobalt and nickel on sequence-specific DNA binding of p63 and p73 in vitro and in cells. BIOCHEM BIOPH RES CO. 2015, č. 456, s. 29-34. ISSN 0006-291X.
Bažantová, P., Červeň, J., Pečinka, P., Adámik, M., Tichý, V. a Brázdová, M. Effect of transition metals on sequencespecific binding of p53 family proteins. s. 459-459.
Červeň, J., Pečinka, P. a Bažantová, P. Electrochemical approach for detection of p53-DNA interactions. s. 123-123.
Pečinka, P., Červeň, J. a Bažantová, P. Kontaminace prostředí a změny na molekulárně genetické úrovni. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-7464-644-7.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Červeň, J., Pečinka, P., Bažantová, P., Fojta, M., Malachová, K. a Sezimová, H. Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí. In: Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí.
Červeň, J., Pečinka, P., Bažantová, P., Chvátalová, B. a Brázdová, M. EMSA detection of p53 sequence non-specific binding in PCR produced human DNA analogues. J BIOMOL STRUCT DYN. 2013, č. 31, s. 40-40. ISSN 0739-1102.
Pečinka, P., Brázdová, M., Navrátilová, L., Tichý, V., Němcová, K., Lexa, M., Hrstka, R., Adámik, M., Vojtěšek, B., Palaček, E., Deppert, W. a Fojta, M. Preferential Binding of Hot Spot Mutant p53 Proteins to Supercoiled DNA In Vitro and in Cells. PLOS one. 2013, č. 8, s. 1-17. ISSN 1932-6203.
Pečinka, P., Bažantová, P., Červeň, J., Malachová, K. a Brázdová, M. Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo. In: Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo. EMBO, 2012. s. 62-62.
Pečinka, P., Pivoňková, H., Šebest, P., Tichá, O., Němcová, K., Brázdová, M., Brázdová-Jagelská, E., Brázda, V. a Fojta, M. Selective binding of tumor suppressor p53 protein to topologically constrained DNA: Modulation by intercalative drugs. BIOCHEM BIOPH RES CO. 2010, č. 393, s. 894-899. ISSN 0006-291X.
Pečinka, P., Pavlíčková, Z. a Červeň, J. Detection of genotoxicity by the means of DNA repair enzymes. In: Environmental changes and biological assessment IV. 1. vyd. University of Ostrava, 2008. s. 17-20. ISBN 978-80-7368-451-8.
Brázdová-Jagelská, E., Brázda, V., Pečinka, P., Paleček, E. a Fojta, M. DNA topology influences p53 sequence-specific DNA binding through structural transitions within the target sites.. BIOCHEM J. 2008, č. 412, s. 57-63. ISSN 0264-6021.
Pavlíčková, Z., Pečinka, P. a Červeň, J. Oxidative damage of DNA induced in plasmid by the reactions with chemical agents. In: Environmental changes and biological assessment IV. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2008. s. 85-89. ISBN 978-80-7368-451-8.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of environmental contaminants using bacterial mutagenicity tests and by means of plasmid DNA. Faculty of Biology, University of Freiburg. 2007.
Pavlíčková, Z., Červeň, J., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of chemical compounds using direct cleavage of sugar-phosphate backbone in supercoiled plasmid DNA. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 217-217. ISSN 1336-7242.
Pavlíčková, Z., Červeň, J., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of chemical compounds using direct cleavage of sugar-phosphate backbone in supercoiled plasmid DNA. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Inovace výběrových cvičení z mikrobiologie. 2007.
Pečinka, P. Laboratorní cvičení z molekulární biologie. 2007.
Malachová, K. a Pečinka, P. Obecná biologie. 2007.
Pivoňková, H., Tichá, O., Fojta, M. a Pečinka, P. Recognition of negatively or positively supercoiled DNA topoisomers by the p53 protein.. FEBS J. 2007, č. 274, s. 153-153. ISSN 1742-464X.
Červeň, J., Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Červeň, J., Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 136-136. ISSN 1336-7242.
Pečinka, P., Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Vybudování laboratoře molekulární biologie na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 2007.
Fojta, M., Brázdilová, P., Cahová, K. a Pečinka, P. A single-surface electrochemical biosensor for the detection of DNA triplet repeat expansion.. ELECTROANALSIS. 2006, č. 18, s. 141-151. ISSN 1040-0397.
Pivoňková, H., Pečinka, P., Češková, P. a Fojta, M. DNA modification with cisplatin affects sequence-specific DNA binding of p53 and p73 in the target site-dependent manner. FEBS Journal. 2006, č. 273, s. 4693-4706. ISSN 1742-464X.
Malachová, K., Pečinka, P., Kočárek, P. a Majkus, Z. Nové trendy v biologických oborech. 2006.
Fojta, M., Brázdilová, P., Pečinka, P., Cahová, K. a Fojtová, M. Optimalizace postupů elektrochemické detekce amplifikovaných úseků genomové DNA s využitím molekulární hybridizace. In: Sborník přednášek . s. 23-25.
Pivoňková, H., Pečinka, P., Češková, P. a Fojta, M. Ovlivnění interakce proteinů p53 a p73 s cílovými sekvencemi modifikací DNA cisplatinou. In: Sborník příspěvků . s. 14-14.
Brázdová-Jagelská, E., Brázda, V., Pečinka, P. a Paleček, E. Sequence specific DNA binding of p53 can be enhanced by DNA supercoiling. In: Abstracts. s. 270-. ISBN 80-969532-6-5.
Fojtová, M., Brázdilová, P., Pečinka, P., Cahová, K., Havran, L. a Fojta, M. Využití elektrochemických metod při analýze genové exprese. In: Sborník přednášek. s. 26-29.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Zkvalitnění a inovace výuky Cvičení z molekulární biologie. 2006.
Brázda, V., Jagelská, E., Karlovská, L., Pečinka, P., Pospíšilová, Š., Vojtěšek, B. a Paleček, E. Male infanticide in captive plains zebra (Equus burchelli).. Animal Behaviour. 2005, roč. 59, s. 689-694.
Brázda, V., Jagelská, E., Pečinka, P. a Paleček, E. Regulation of the DNA-binding ability of P53 protein by phosphorylation and by monoclonal antibodies.. FEBS J. 2005, č. 272, s. 302-302. ISSN 1742-464X.
Paleček, E., Brázda, V., Jagelská, E., Pečinka, P., Karlovská, L. a Brázdová, M. Enhancement of p53 sequence-specific binding by DNA supercoiling. ONCOGENE. 2004, č. 23, s. 2119-2127. ISSN 0950-9232.
Paleček, E., Brázda, V., Jagelská, E., Pečinka, P., Karlovská, L. a Brázdová, M. Enhancement of p53 sequence-specific binding by DNA supercoiling.. ONCOGENE. 2004, roč. 23, č. 23, s. 2119-2127. ISSN 0950-9232.
Jagelská, E., Brázda, V., Pečinka, P., Karlovská, L. a Paleček, E. Enhancement of p53 sequence-specific binding by DNA supercolling. In: Poster Abstracts. s. 95a-.
Jelen, F., Kouřilová, A., Pečinka, P. a Paleček, E. Microanalysis of DNA by stripping transfer voltammetry.. BIOELECTROCHEMISTRY. 2004, č. 63, s. 249-252. ISSN 1567-5394.
Jagelská, E., Brázda, V., Pečinka, P., Pospíšilová, Š. a Paleček, E. New ELISA technique for analysis of p53 protein/DNA binding properties. In: Sborník příspěvků. s. 26-.
Brázda, V., Jagelská, E., Pečinka, P. a Paleček, E. Regulation of the DNA binding ability of p53 protein by phosphorylation and by monoclonal antibodies. In: Mol. Cell. Proteomics, 3 (Suppl.). s. S19-.
Brázda, V., Pospíšilová, Š., Jagelská, E., Pečinka, P., Vojtěšek, B. a Paleček, E. Regulation of the DNA binding ability of p53 protein by protein-kinase C, casein kinase II, cyclin dependent kinase and by monoclonal antibodies. In: Program & Abstracts. s. 130-.
Brázda, V., Jagelská, E., Pečinka, P., Karlovská, L. a Paleček, E. Aktivace vazby nádorového supresoru proteinu p53 k cílovým sekvencím superhelikální DNA. In: Program a souhrny sdělení. s. 10-.
Brázda, V., Jagelská, E., Karlovská, L., Pečinka, P. a Paleček, E. Analysis of p53 protein-DNA binding properties. In: Oral Presentations - Abstracts. s. 5-.
Brázda, V., Jagelská, E., Pečinka, P., Karlovská, L. a Paleček, E. Analysis of tumour suppressor p53 protein binding properties by new ELISA technique. In: Mol. Cell. Proteomics, 2. s. 965-.
Fojta, M., Brázda, V., Pivoňková, H., Brázdová, M., Pečinka, P., Paleček, E. a Paleček, J. Binding of tumor suppressor protein p53 to supercoiled and chemically modified DNA. In: Final programme and Abstrakt book. s. PD3/151-.
Jelen, F., Kizek, R., Pečinka, P. a Paleček, E. Microanalysis of DNA by stripping transfer voltammetry. In: Book of Abstracts. s. 253-.
Fojta, M., Pivoňková, H., Brázdová, M., Pečinka, P., Brázda, V. a Paleček, E. Rozpoznání struktury DNA nádorově supresorovým proteinem p53. Úloha jeho C-terminální domény. In: Sborník příspěvků. s. 6-7.
Brázda, V., Jagelská, E., Karlovská, L., Pečinka, P., Pospíšilová, Š., Vojtěšek, B. a Paleček, E. Analysis of p53 protein-DNA binding properties by new ELISA technique, activation of p53-DNA binding. In: FEBS J.. s. 29-.
Brázda, V., Jagelská, E., Karlovská, L., Pečinka, P. a Paleček, E. Regulation of p53 binding to natural binding elements in supercoiled DNAs by monoclonal antibodies. In: Abstracts.
Brázdová, M., Paleček, J., Cherny, D., Billová, S., Pečinka, P., Vojtěšek, B., Jovin, T. M., Paleček, E. a Fojta, M. Role of tumor suppressor p53 domains in supercoil-selective binding to DNA and p53-DNA filament formation. In: Abstracts.
Brázdová, M., Paleček, J., Cherny, D., Billová, S., Fojta, M., Pečinka, P., Vojtěšek, B., Jovin, T. M. a Paleček, E. Role of tumor suppressor p53domains in selective binding to supercoiled DNA.. Nucleic Acids Research. 2002, roč. 30, s. 4966-4974.
Brázdová, M., Paleček, J., Cherny, D., Billová, S., Pečinka, P., Vojtěšek, B., Jovin, T. M., Paleček, E. a Fojta, M. Role proteinových domén nádorového supresoru p53 při selektivní vazbě na superhelikální DNA a při tvorbě DNA-proteinových filament. In: Sborník příspěvků. s. 21-.
Fojta, M., Brázdová, M., Černocká, H., Pečinka, P., Brázda, V., Paleček, J., Jagelská, E., Vojtěšek, B., Pospíšilová, Š., Subramaniam, V., Jovin, T. M. a Paleček, E. Effects of Oxidation Agents and Metal Ions on Binding of p53 to Supercoiled DNA.. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics . 2000, s. 177-184.
Simonsson, T., Pečinka, P. a Kubista, M. DNA tetraplex formation in the control region of c-myc.. Nucleic Acids Research . 1998, roč. 26, s. 1167-1172.
Pečinka, P. studijní pobyt. 1996.
Paleček, E., Fojta, M., Jelen, F. a Pečinka, P. . Chemical and electrochemical probing of local DNA structures and the role of DNA structures in cancer and genetic diseases. Physics, Chem. and applications of molecular systems Brno. 1995, s. 7-14.
Paleček, E. a Pečinka, P. Chemical Probing of DNA Structure in Cells: Osmium Tetroxide, 2,2´-Bipyridine.. In: EMBO Practical Course on DNA Probing by Metal Complexes. . s. 40-49.
Pečinka, P., Huertas, D., Azorin, F. a Paleček, E. Intramolecular TAT triplex in (dA)58.(dT)58. Influence of ions.. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics . 1995, roč. 13, s. 29-46.
Paleček, E., Pečinka, P., Vojtíšková, M., Řičicová, J. a Boublíková, P. Probing of DNA structure with osmium tetroxide complexes.. Collection Czech. Chem. Commun.. 1993, roč. 58, s. 227-230.
Paleček, E., Jelen, F., Nejedlý, K., Paleček, J., Pečinka, P., Řičicová, J., Vojtíšková, M. a Zachová, D. Osmium tetroxide complexes: single-strand selective probes of the DNA structure in vitro and in cells.. In: Lilley, D. M. J., Heumann, H., and Suck, D. (eds.), Structural Tools for the Analysis of Protein-Nucleic Acid Complexes. Basel: Birghauser Verlag, 1992. s. 1-22. Series Advances in Life Sciences.
Pečinka, P. výzkumný pobyt. 1992.
Jelen, F., Karlovský, P., Makaturová, E., Pečinka, P. a Paleček, E. Osmium tetroxide reactivity of DNA bases in nucleotide sequencing and probing of DNA structure.. General Physiology and Biophysics . 1991, roč. 10, s. 461-473.
Paleček, E., Boublíková, P., Jelen, F., Krejčová, A., Makaturová, E., Nejedlý, K., Pečinka, P. a Vojtíšková, M. Chemical proabing of the DNA polymorphic structure in vitro and in situ. . In: In Sarma, M. H., and Sarma, M. H. (eds.), Structure and Methods. Vol. 3. Schenectady: Adenine Press, 1990. s. 237-253.
Karlovský, P., Pečinka, P., Vojtíšková, M., Makaturová, E. a Paleček, E. Protonated triplex DNA in E. coli cells as detected by chemical probing.. FEBS Letters. 1990, roč. 274, s. 39-42.
Studničková, M., Pitřincová, J., Kovář, J., Pečinka, P., Turánek, J. a Fischer, O. Metallotropic forms of zinc, copper and cadmium carbonic-anhydrases and zinc carboxypeptidase reflected in differential pulse polarography. . Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 1989, roč. 22, s. 299-311.
Paleček, E., Brázda, V., Jagelská, E., Brázdová, M., Paleček, J., Pečinka, P., Karlovská, L., Cherny, D., Billová, S., Vojtěšek, B., Jovin, T. M. a Fojta, M. Binding of p53 protein to supercoiled DNA. In: Book of Abstracts. s. 9-.
Fojta, M., Cahová, K., Brázdilová, P., Pečinka, P., Fojtová, M. a Havran, L. Improved procedures for electrochemical detection of DNA hybridization with PCR-amplified target DNA?s. In: Book of Abstracts. s. Bio21-.
Pivoňková, H., Pečinka, P. a Fojta, M. Influence of cisplatin DNA modification on sequence-specific internations of p53 and p73 with different consensus sequence. .
Fojta, M., Pivoňková, H., Němcová, K., Šebest, P., Pečinka, P., Brázdová-Jagelská, E., Brázdová, M., Brázda, V. a Paleček, E. Interakce proteinu p53 s DNA: Sekvenčně specifická vazba a rozpoznání konformace DNA. In: Sborník příspěvků. s. 8-.
Brázda, V., Jagelská, E., Pečinka, P. a Paleček, E. Regulation of the DNA binding ability of p53 protein by phosphorylation and by monoclonal antibodies. In: Poster Abstracts. s. 95a-.
Jelen, F., Kouřilová, A., Pečinka, P., Kizek, R., Trnková, L. a Paleček, E. Stripping voltammetry of oligonucleotides. In: Book of Abstracts I.


AbbreviationSubject
1BC1LBiologie I. - cvičení
1BI1LBiologie I.
2BC2LBiologie II.
2BI2LBiologie II.
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIOINPraktický kurz bioinformatiky
BI1LFBiologie I.
BI2LFBiologie II.
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
DPROTProteomika
GENZSObecná biologie
MEMOBVybrané metody molekulární biologie
MEMOLVybrané metody molekulární biologie
MOBICMolekulární biologie (praktika)
MOBIPMolekulární biologie (přednáška)
MOBISMolekulární biologie
MOBIUMolekulární biologie
MOLBIMolekulární biologie
MOLBSMolekulární biologie
MOLGEZáklady molekulární biologie a genetiky
OBEBCMolekulární biologie a genetika - cv.
OBEBIObecná biologie
OBEBPMolekulární biologie a genetika - př.
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
POMBIPokročilé metody v molekulární biologii
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QELMEElektromigrační metody
QMOSYMolekulární systematika
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QSTNKStruktura nukleových kyselin
QTOGEToxikologie a genotoxikologie
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
STRNKStruktura a funkce nukleových kyselin
SZMBBČást SZZ: Molekulární Bi a biochemie
VMMOBVybrané metody molekulární biologie
WBINFBioinformatics
WMOBUMolecular cell biology
WPMMBAdvanced course of molecular biology
WVMMBSelected methods of molecular biology
XGENZZáklady molekulární biologie a genetiky
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YMOBIMolekulární biologie
YOBBIObecná biologie
ZGENIZáklady genového inženýrství
6MBL2Molecular Biology Laboratory II
6MOBUMolekulární a buněčná biologie
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7MOBCMolekulární biologie (cvičení)
7MOBMMolekulární biologie (cvičení malé)
7MOBPMolekulární biologie (přednáška)
7MOBUMolekulární a buněčná biologie
7MOBVMolekulární biologie (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7PMMBPokročilé metody v molekulární biologii
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7SFNKStruktura a funkce NK
7VMMBVybrané metody molekulární biologie
7ZAGIZáklady genového inženýrství
DEMMEElektromigrační metody
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
BI2LFBiologie II.


AuthorTitleType of thesisYear
Bažantová PavlaInteractions of p53 protein family with non-B DNA structuresDoctoral thesis 2018 
Poláčková PetraStudy of the c-myc gene structure in linear and supercoiled DNAMaster's thesis  
Matějová AnetaThe optimalization of new high troughput method for the screening of potential G-quadruplex DNA sequencesMaster's thesis 2019 
Niziolová AnnaThermostability of BRCA1-DNA complexes.Master's thesis 2019 
Vanduchová VeronikaIn vitro characterization of selected human potential G-quadruplex lociMaster's thesis 2019 
Kwaśný OndřejBinding of BRCA1 protein on local DNA structures.Master's thesis 2018 
Mikysková NikolThermostability of p53-DNA complexes.Master's thesis 2018 
Kuchárová ZuzanaThe study of protein BRCA1-DNA interactions.Master's thesis 2017 
Schillerová SarahThe study of mutant p53 proteins interactions with DNA.Master's thesis 2017 
Wielgusová KateřinaInfluence of ions on the protein BRCA1-DNA interactions.Master's thesis 2017 
Brož DavidThe isolation and characterization of proteins involving in apoptosis.Master's thesis 2016 
Kopečková MonikaMaking of recombinant plasmids for the study of DNA-protein interactions in vivo.Master's thesis 2015 
Podešvová LucieMaking use of crosslinking for the analysis of DNA-protein interactions.Master's thesis 2015 
Staníčková ZuzanaInteraction of p73 protein with linear and supercoiled DNA.Master's thesis 2015 
Wozniaková LucieThe influence of local structure DNA forming sequences on the replication of DNA plasmids.Master's thesis 2015 
Žihala DavidStudy of the DNA-protein interactions by means of footprintingMaster's thesis 2015 
Chvátalová BarboraThe influence of naturally occuring sequence DNA on the interaction w?th p53 protein.Master's thesis 2014 
Drozdková DenisaGel electrophoresis as a tool for the detection of 3´- DNA ends prolonged by terminal deoxynucleotidyl transferase.Master's thesis 2014 
Bažantová PavlaInteraction of p63 protein with p53CON in linear and supercoiled DNA.Master's thesis 2012 
Hodslavská VeronikaMutation analysis of LDL receptor gene (LDLR) in familial hypercholesterolemia patientsMaster's thesis 2012 
Klemensová EvaDetection of DNA damage by means of piperidine cleavage, reparation enzymes and/or PCR.Master's thesis 2012 
Kovácsová AndreaBinding of tumor suppressor p53 to tetraplex DNA.Master's thesis 2012 
Moudrá EvaDetection of DNA-damage caused by industrial dyes.Master's thesis 2012 
Podzimková VeronikaThe study of apoptotic structural changes in DNA by means of gel electrophoresis.Master's thesis 2012 
Semer JanUsing of PCR for the detection of dsDNA damage by osmium tetroxide complexes and diethylpyrocarbonate.Master's thesis 2012 
Boháčová PetraInfluence of genotoxic and mutagenic agents on the topological state of plasmid DNAMaster's thesis 2011 
Hermanová MonikaDetection of local open strtuctures in natural p53-binding sequences by means of structural probes.Master's thesis 2011 
Široká JanaElectrochemical detection of single-stranded tracts synthetized by means of terminal transferase in circle and linear DNA molecules.Master's thesis 2011 
Maršálková KarlaSequence-specific binding of protein p53. Influence of ionsMaster's thesis 2010 
Dočkalová ZuzanaStudy on genetic erosion risks during conservation process of geneticMaster's thesis 2009 
Červeň JiříDETECTION OF MUTAGENICITY AND GENOTOXICITY BY MEANS OF CHANGES IN PLASMID DNA TOPOLOGYMaster's thesis 2008 
Guziurová SimonaProteins interacting wih DNA triplexesBachelor's thesis 2019 
Palej Filip RoderikDNA sequencing techniquesBachelor's thesis 2019 
Sluková ZdeňkaMechanism of double-stranded breaks repair.Bachelor's thesis 2018 
Matějová AnetaInfluence of c-myc protein on the tumor formation.Bachelor's thesis 2017 
Vanduchová VeronikaInfluence of pAPC protein on the tumor formation.Bachelor's thesis 2017 
Niziolová AnnaBinding of BRCA1 to damaged DNA. Interactions with proteins.Bachelor's thesis 2016 
Skýbová TerezaFormation of epigenetics patterns during development of Drosophyla melanogaster.Bachelor's thesis 2016 
Ručková RomanaDetection of local structure DNA in vitro and in vivo.Bachelor's thesis 2015 
Wielgusová KateřinaInfluence of the tumour suppressor BRCA1 to repairing damaged DNA.Bachelor's thesis 2015 
Beinhauerová MartinaStructure and function of the tumour suppressor BRCA1.Bachelor's thesis 2014 
Beinhauerová MonikaInteraction of proteins of the 14-3-3 family with DNA.Bachelor's thesis 2014 
Kuchárová ZuzanaStructural changes in the regulation regions of protooncogenes and tumour suppressors.Bachelor's thesis 2014 
Kwaśný OndřejInteraction of IFI16 protein with DNAs and proteins.Bachelor's thesis 2014 
Schillerová SarahThe influence of mutations in p53 gene on the tumour formation: changes in the binding preferences, the hot spots.Bachelor's thesis 2014 
Brož DavidAnalysis of interactions of p53 protein with sequences not containing p53CON.Bachelor's thesis 2013 
Kopečková MonikaInteractions of p53 protein with linear and supercoiled DNA not containing p53CON.Bachelor's thesis 2013 
Kortišová LucieIndustrial dyes and their interaction with DNA.Bachelor's thesis 2013 
Podešvová LucieStructural analysis of naturally occuring DNA sequences interacting with tumor suppressor p53.Bachelor's thesis 2013 
Wozniaková LucieInfluence of agents used in Ames test.on the topological state of plasmid DNA.Bachelor's thesis 2013 
Žihala DavidChromatine immunoprecipitation as a tool of the research of the interactions p53 with DNA.Bachelor's thesis 2013 
Bahounková HanaImmunochemical methods used in the research of tumour suppressor p53.Bachelor's thesis 2012 
Chvátalová BarboraStructural analysis of p53-binding sequence in supercoiled and linear DNA.Bachelor's thesis 2012 
Feber KamilPotential of usage of double-surface electrochemical methods in nucleic acids analysis.Bachelor's thesis 2012 
Holubová AnetaSequence-nonspecific interactions of protein p53 with DNA.Bachelor's thesis 2012 
Janečková EmaSequences forming G4-structures - properties, occurrence, their role in the gene expression.Bachelor's thesis 2012 
Königová AdélaDetection of structural changes in the c-myc promotor by structural probes and polymerace chain reaction.Bachelor's thesis 2011 
Zbránková VeronikaStructure of homopurine.homopyrimidine sequences and their role at formation of genetic diseases.Bachelor's thesis 2011 
Bažantová PavlaBinding of p63 protein to sequence-specific p53 (p53CON) binding sites.Bachelor's thesis 2010 
Ondráček TomášDetection of DNA-cleavage by means of a piperidine and the polymerase chain reaction.Bachelor's thesis 2010 
Semer JanPCR optimization for the detection of DNA damage by means of osmium tetroxide complexes and diethylpyrocarbonate.Bachelor's thesis 2010 
Boháčová PetraThe comparison of genotoxic compounds behaviour in bacteria (in situ) and in vitro.Bachelor's thesis 2009 
Hermanová MonikaStructural characterization of naturally occurring binding sequences of p53 tumour suppressorBachelor's thesis 2009 
Klemensová EvaDetection of DNA damage by means of the polymerase chain reaction.Bachelor's thesis 2009 
Mičková PavlínaDetection of mutagenic and potencial genotoxic chemicals by means of changes in plasmid DNA topologyBachelor's thesis 2009 
Moudrá EvaDetection mutagenous and potential genotoxic compounds by repair enzymesBachelor's thesis 2009 
Široká JanaDetection of DNA damage by means of electrochemical methods.Bachelor's thesis 2009 
Urbanová ŠárkaThe preparation of recombinant plasmids containing p53CON binding sites. Characterization of p53-plasmid DNAs interactions.Bachelor's thesis 2009 
Kovácsová AndreaThe alkylation of DNA and methods of DNA-damage detectionBachelor's thesis 2008 
Maršálková KarlaBinding of a tumor suppressor p53 on open local structures in a superhelical DNABachelor's thesis 2008 
Šafarčíková LucieSequence-specific and sequence-nonspecific binding of tumor suppressor p53 on scDNABachelor's thesis 2008 
Zumrová KateřinaUtilization of electro-chemical methods for DNA-damage detectionBachelor's thesis 2008 
Dočkalová ZuzanaResearch of genetic stability of selected pea (Pisum sativum L.) genotypesBachelor's thesis 2007 
Dohnalová TáňaInactivation of FAD2 desaturase gene in flax (Linum usitatissimum L.) through the use of transgenic technology RNA interferenceBachelor's thesis 2007 


Utilization of genomic and transcriptomic approaches to create genetic resources and breeding materials of poppy with specific traits
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2018 - 12/2022
ProviderMinisterstvo zemědělství
Statesolved
Isolation and characterization of DNA-binding properties of BRCA1 protein.
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Structure and sequence specific DNA interactions of p53 protein family.
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vliv iontů těžkých kovů na vazebné schopnosti proteinů rodiny p53
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Development of modern trends in experimental biology: importance of biomolecular interactions for functions of cellular structures
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period4/2012 - 3/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Characterization of binding properties of p53 protein family to structure and sequence specific DNA.
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2010 - 12/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Tvorba předmětu "Pokročilé metody v molekulární biologii" pro studenty navazujícího studia Experimentální biologie
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Interactions of wild type and mutant p53 proteins with damaged DNA and their roles in cellular response to anticancer chemotherapy
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2007 - 12/2010
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statefinished
PřF 1074
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period9/2006 - 12/2009
ProviderDěkanát PřF
Statefinished
Zkvalitnění laboratorních cvičení předmětu Vybrané metody molekulární biologie a zavedení nových praktických úloh
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Vybudování laboratoře molekulární biologie na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub