Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Contemporary Russian and Polish Sung Poetry: the Comparative Approach
Project IdSGS06/FF/2014
Main solverMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem tohoto projektu je zmapovat současný stav ruské a polské zpívané poezie a nalézt vzájemné paralely. Práce by měla mít komparativní charakter, který směřuje k propojení činnosti obou oddělení a vychází z vědeckého zaměření katedry slavistiky. Hlavním úkolem je provést terénní výzkum, tj. vycestovat do Polska a Ruské federace, sejít se se zpívajícími básníky či interprety, pořídit záznam interview a navštívit centra zpívané poezie (např. Moskva, Tver, Varšava, Vratislav aj.). po shromáždění příslušných údajů v Polsku a Rusku bude úkolem popsat aktuální stav tohoto hudebně-literárního fenoménu a zasadit jej do širšího kulturně-historického kontextu. Projekt by měl zaplnit bílá místa na rusko-polské mapě zkoumání této mimořádně zajímavé a neprávem opomíjené kulturní problematiky.