Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Economical, social and cultural factors of historical process of modernization
Project IdSGS11/FF/2013
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPodstatou projektu je zapojení studentů navazujícího magisterského a doktorského studia do výzkumu problematiky ekonomické, sociální a kulturní stránky historického procesu modernizace, který je na odborné vědecké úrovni realizován členy Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Jedná se o výzkum klíčové problematiky přechodu od tradiční stavovské agrární společnosti ve industriální občanskou společnost. Prostřednictvím vlastního výzkumu získají studenti možnost blíže poznat proces modernizace, jeho složitou strukturu a komplikované vztahy v ekonomické, sociální i kulturní rovině. Výstupy projektu budou realizovány formou vědeckých článků a studií v odborných periodicích regionálního i celonárodního charakteru, kapitolami v kolektivních monografiích a aktivní účastí na vědeckých konferencích.