Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Nová infrastruktura počítačové sítě na Filozofické fakultě OU
Project IdFRVŠ 2851/A/c
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationProjekt se týká problému se zastaralou a kapacitně a rychlostně nevyhovující částí sítě, která je využívána studenty a zaměstnanci Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Aktivní síťové prvky již nevyhovují současným požadavkům na využívání sítě ve výukovém procesu (rychlostně, kapacitně) a je potřeba je nahradit novými výkonnějšími. Projekt navrhuje řešení nákupem a instalací prvků firmy Cisco. Rovněž zahrnuje vybudování nové optické trasy, která poskytne připojení kolejí Hladnov.