Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Karel Paulík


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Room, floor, building: DM 413, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Psychology (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1956
E-mail:No record found.Pojetí odolnosti v současné psychologii
Karel Paulík
Year: 2019, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
specialist book chapter

Smysluplnost práce a spokojenost učitelů gymnázií
Karel Paulík
Year: 2019
abstract in proceedings

Studenti středních a vysokých škol a životospráva
Karel Paulík
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli
Karel Paulík
Year: 2017, Studia paedagogica
journal article

Adaptační chování v zátěžových situacích
Karel Paulík
Year: 2021
abstract in proceedings

Percepce pracovní zátěže zaměstnanců v sociálních službách
Karel Paulík, Karolína Pasrbková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychická odolnost z pohledu českých a slovenských psychologů
Karel Paulík
Year: 2020, Stimul
specialist book chapter

Some psychological factors related to work engagement in teachers.
Karel Paulík
Year: 2020, The New Educational Review 2020 59(1) 203- 213
journal article

Stručná historie psychologie práce a organizace v Česku a na Slovensku v mezinárodním kontextu a její významní představitelé
Karel Paulík, Simona Oľhová
Year: 2020, Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology
journal article

Významní představitelé historie psychologie práce a organizace v ČR
Karel Paulík, Simona Oľhová
Year: 2020, Československá psychologie
journal article

Odráží psychologická vzdálenost subjektivní hodnocení vybraných pojmů?
Josef Kundrát, Pavlína Drnková, Karel Paulík
Year: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2019
specialist book chapter

Osobnost a smysl práce učitelů gymnázií
Karel Paulík, Josef Kundrát
Year: 2019
abstract in proceedings

Pojetí odolnosti v současné psychologii
Karel Paulík
Year: 2019, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
specialist book chapter

PSYCHICKÁ ODOLNOST Z POHLEDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PSYCHOLOGŮ
Karel Paulík
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(rec.).: M. Kupka, M. Malůš, M. Charvát: Terapie tmou: Katamnestická studie
Karel Paulík
Year: 2019
published expert opinions, reviews

(recenze): Výrost, J., Slaměník, I., & Sollárová, E. (Eds.). (2019). Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada. Psychologie a její kontexty 10 (2), s. 103-105,
Karel Paulík
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Smysluplnost práce a spokojenost učitelů gymnázií
Karel Paulík
Year: 2019
abstract in proceedings

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Year: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
specialist book chapter

Holas, Emil
Karel Paulík
Year: 2018
others

Osobnost a smysl práce učitelů gymnázií
Karel Paulík, Josef Kundrát
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnostní vlastnosti a subjektivní hodnocení vlastní práce.
Karel Paulík
Year: 2018
abstract in proceedings

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš ... other authors
Year: 2018
organizing conference, workshop

Psychologie práce a organizace. Vybrané kapitoly.
Karel Paulík
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Salutogeneze a vztah studentů k životosprávě
Karel Paulík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studenti SŠ a životospráva
Karel Paulík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studenti středních a vysokých škol a životospráva
Karel Paulík
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Tereza Macurová, Karel Paulík
Year: 2018
abstract in proceedings

Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Karel Paulík, Tereza Macurová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli
Karel Paulík
Year: 2017, Studia paedagogica
journal article

Osobnost, pracovní spokojenost a vztah k práci
Karel Paulík
Year: 2017
abstract in proceedings

Pracovní angažovanost učitelů: některé psychologické souvislosti.
Karel Paulík
Year: 2017
abstract in proceedings

Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů u žáků
Josef Kundrát, Karel Paulík, Panajotis Cakirpaloglu, Zuzana Rojková
Year: 2017
abstract in proceedings

Psychologie lidské odolnosti.
Karel Paulík
Year: 2017, Grada Publishing a.s.
specialist book

Emocionální přetížení - odvrácená strana pomáhajících profesí
Karel Paulík
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnost, pracovní spokojenost a vztah k práci
Karel Paulík
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Percepcia komunikácie adolescentov s rodičmi v úplnej rodine
Karel Paulík, PhDr. Zuzana Mičková, Ph.D.
Year: 2016, Aplikovaná psychologie/Applied Psychology
journal article

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová ... other authors
Year: 2016
organizing conference, workshop

Smysl práce a jeho některé psychologické souvislosti u dělnických profesí.
Karel Paulík
Year: 2016
abstract in proceedings

Smysluplnost práce, životní spokojenost a osobnost.
Karel Paulík
Year: 2016
abstract in proceedings

Středoškolský student a jeho vztah ke zdraví
Karel Paulík
Year: 2016
abstract in proceedings

Středoškolský student a jeho vztah ke zdraví 70 ve zdraví Brno 8. 9. ? 9. 9. 2016
Karel Paulík
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Year: 2016
abstract in proceedings

Fenomenální a konceptuální aspekty resilience
Karel Paulík
Year: 2015
abstract in proceedings

Helping as part of professional activities of psychologists
Karel Paulík
Year: 2015, Didaktis
specialist book chapter

K problematice hodnotové orientace dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Year: 2015
abstract in proceedings

Odborná psychologická pomoc: Některé problémy.
Karel Paulík
Year: 2015
abstract in proceedings

Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií
Karel Paulík, PhDr. Zuzana Mičková, Ph.D., PhDr. Andrea Baranovská, Ph.D.
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií
Karel Paulík, Zuzana Mičková, Andrea Branovská
Year: 2015
abstract in proceedings

Pracovní smysluplnost a spokojenost se zdravím učitelů
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Adéla Rašíková, Sandra Ščudlova
Year: 2015
abstract in proceedings

Smysl práce a pracovní spokojenost učitelů
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Adéla Rašíková, Sandra Ščudlova
Year: 2015
abstract in proceedings

SMYSL PRÁCE A PRACOVNÍ SPOKOJENOST UČITELŮ
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Adéla Rašíková, Sandra Ščudlova
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Year: 2015
abstract in proceedings

Smysluplnost práce živoptní spokojenost a osobnost
Karel Paulík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání
Karel Paulík
Year: 2015
abstract in proceedings

Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání
Karel Paulík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomenální a konceptuální faktory resilience
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Náročné životní události mužskou a ženskou optikou.
Karel Paulík
Year: 2014
abstract in proceedings

Nežádoucí sociálně psychologické efekty medializace (kriminálních) událostí
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborná psychologická pomoc: Některé problémy
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimism, self-confidence and perception of workload among teachers
Karel Paulík
Year: 2014
abstract in proceedings

Osobnostní dimenze a percepce pracovní zátěže u  pomáhajících profesí.
Karel Paulík, Michal Tichý
Year: 2014
abstract in proceedings

Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 2014
abstract in proceedings

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Psychologické souvislosti pracovní smysluplnosti
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný, Jiří Bláha, Petra Horváthová, Marie Mikušová
Year: 2014, Psychologie a její kontexty
journal article

Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu.
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Year: 2014
abstract in proceedings

Učitel v inkluzívním vzdělávání: Zdroje zátěže
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání pracovní zátěže zaměstnanci OSPOD
Karel Paulík
Year: 2014
abstract in proceedings

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví
Karel Paulík
Year: 2013, Psychologie a její kontexty
journal article

Health of college students and coping strategies
Karel Paulík
Year: 2013
abstract in proceedings

Jak hodnotí pracovníci úřadů práce svou pracovní zátěž
Karel Paulík
Year: 2013, KONTAKT
journal article

Prožívají učitelky svou pracovní zátěž intenzivněji než zdravotní sestry?
Karel Paulík, Michal Tichý
Year: 2013
abstract in proceedings

(recenze) Buchtová, B., Šmajs, J., Boleloucky, Z.: Nezaměstnanost. 2. Přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada. 2012. ISBN978-80-247-4282-3
Karel Paulík
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Stress and Subjective Health of Teachers
Karel Paulík
Year: 2013, E-PEDAGOGIUM
journal article

ADAPTACE MUŽŮ A ŽEN NA ZTRÁTU ZAMĚSTNÁNÍ
Karel Paulík, Petr Saforek
Year: 2012, Psychologie pro praxi
journal article

Heart rate variability in unemployed men and women
Vera Kristýna Jandačková, Karel Paulík, A. Steptoe
Year: 2012, Psychophysiology
journal article

Chování vysokoškolských studentů v zátěžových situacích
Karel Paulík
Year: 2012
abstract in proceedings

Job Satisfaction and Stress among Teachers
Karel Paulík
Year: 2012, New Educational Review
journal article

Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Vernířovice 18.-20.5. 2012
Karel Paulík
Year: 2012, Psychologie a její kontexty
journal article

Occupational stress and job satisfaction among teachers
Karel Paulík
Year: 2012, Katedra Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Personality, subjective health and evaluation of stress.
Karel Paulík
Year: 2012, Psychology & Health
journal article

Proměnné Big Five a volba copingových strategií v pomáhajících profesích
Karel Paulík, Michal Tichý
Year: 2012
abstract in proceedings

Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami
Karel Paulík, Alina Cogiel, Petr Saforek, Anna Schneiderová
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Psychologické poradenství, některé aktuální problémy a úkoly
Karel Paulík
Year: 2012
abstract in proceedings

(recenze) Panajotis Cakirpaloglu: Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012
Karel Paulík
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Stres v životě a zaměstnání učitelů a subjektivní zdraví
Karel Paulík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subjektivní pracovní zátěž na úřadech práce
Karel Paulík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The impact of unemployment on heart rate variability: The evidence from the Czech Republic
Vera Kristýna Jandačková, Karel Paulík, Andrew Steptoe
Year: 2012, Biological Psychology
journal article

Cesta mužů a žen ke zvládání zátěže
Karel Paulík, Petr Saforek
Year: 2011
abstract in proceedings

Medializace vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky
Václav Moravec, Karel Paulík
Year: 2011, Psychologie a její kontexty
journal article

Percepce zátěže mužů a žen a strategie zvládání
Karel Paulík
Year: 2011
abstract in proceedings

Salutogenesis, perception of stress and the state of health of and the state of health male and female teachers
Karel Paulík
Year: 2011
abstract in proceedings

SOC a hardiness mužů a žen
Karel Paulík
Year: 2011
abstract in proceedings

Strategie zvládání zátěže vysokoškolskými studenty a studentkami
Karel Paulík
Year: 2011
abstract in proceedings

Učitelé v závěru pracovní kariéry a pracovní spokojenost
Karel Paulík, B. Lazarová
Year: 2011, Paido
specialist book chapter

Zdraví a copingové strategie vysokoškolských studentů
Karel Paulík
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zvládání zátěže v pomáhajících profesích muži a ženami
Karel Paulík
Year: 2011
abstract in proceedings

Délka výkonu profese jako činitel ovlivňující percepci pracovní zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2010
abstract in proceedings

MAREK BLATNÝ A KOLEKTIV: Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy.
Karel Paulík
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Optimismus a copingové strategie zvládání zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2010
abstract in proceedings

Osobnost a percepce zátěže muži a ženami.
Karel Paulík
Year: 2010, Psychologie a její kontexty
journal article

Osobnost a pracovní spokojenost mužů a žen
Karel Paulík, Alina Kubicová
Year: 2010
abstract in proceedings

Perception of workload by men and women teachesr and self-assessed health staus
Karel Paulík
Year: 2010
abstract in proceedings

Psychologie lidské odolnosti
Karel Paulík
Year: 2010, Grada Publishing
specialist book

Psychosociální aspekty závažných úrazů oka
Jozef Látka, Karel Paulík
Year: 2010, Psychologie a její kontexty
journal article

Subjektivní pracovní zátěž a zdraví učitelů a učitelek
Karel Paulík
Year: 2010
abstract in proceedings

Volba strategií zvládání zátěže mužů a žen
Karel Paulík
Year: 2010
abstract in proceedings

Zvládání zátěže v mezipohlavním kontextu - konceptuální rámec
Karel Paulík
Year: 2010
abstract in proceedings

Činitelé zprostředkující vztah zátěž - spokojenost
Karel Paulík
Year: 2009
abstract in proceedings

Dušen Selko (ed.) Psychológia zdravia. Bratislava: MAURO SLOVAKIA, 2009. Psychologie a její kontexty, 1, 2010, 1, s. 111-112.
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Hoskovcová, S. Psychosociální intervence. Praha: Karolinum, 2009
Karel Paulík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

MODERÁTORY A MEDIÁTORY ZÁTĚŽOVÉ ODOLNOSTI
Karel Paulík, Anna Schneiderová, Petr Saforek, Karel Pavlica
Year: 2009, Neuveden
specialist book

Slepička, P., Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2009
Karel Paulík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Šolcová, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti . Praha: Grada, 2009
Karel Paulík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry
Karel Paulík
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zvládání zátěže vysokoškolských studentů a studentek
Karel Paulík
Year: 2009
abstract in proceedings

Hardiness a sense of coherence v současném psychologickém výzkumu
Karel Paulík, Petr Zářický
Year: 2008
abstract in proceedings

Proměnné Big-Five a percepce zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2008
abstract in proceedings

Przygotowanie do pokonywania stresu zavodowego w ramach studiówl pracowników socjalnych
Karel Paulík
Year: 2008
abstract in proceedings

Vybrané osobnostní proměnné a odolnost vůči pracovní zátěži
Karel Paulík, Karel Paulík, Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2008, Ostravaská univerzita v Ostravě, filozofická fakulta
specialist book chapter

Determinanty subjektivního prožívání pracovních podmínek učitelů
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2007
abstract in proceedings

Hardiness, SOC and Optimism in Coping with Work-Related Stress
Karel Paulík
Year: 2007
abstract in proceedings

Pracovní zátěž a jak ji zvládat
Karel Paulík
Year: 2007, AUSPICIA - recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
journal article

Psychologie jednání se zákazníkem
Karel Paulík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie osobnosti pro praxi
Karel Paulík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Učitelský stres a potřeba změny
Karel Paulík
Year: 2007
abstract in proceedings

Základy psychologie pro praxi
Karel Paulík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Year: 2006
editorial work

Determinanty lidského zvládání zátěže
Karel Paulík
Year: 2006
abstract in proceedings

K otázce zvládání pracovních nároků v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2006, Kontakt
journal article

Metodika zhodnocení vstupních kompetencí. Identifikace předpokladů pro doplnění potřebného vzdělání. Metodický materiál projektu Tvá budoucnost
Karel Paulík
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Pedagogická evaluace ´06 - sborník příspěvků z konference
Karel Paulík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Proměnné ovlivňující vnímání zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2006
abstract in proceedings

Psychologie sportu
Karel Paulík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy psychologie osobnosti
Karel Paulík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Asertivita v jednání s lidmi. Studijní opora pro distanční vzdělávání
Karel Paulík
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí
Karel Paulík
Year: 2005
abstract in proceedings

Osobnost poradenského odborníka
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Pojetí sociální práce s poradenským zaměřením na FF OU
Karel Paulík
Year: 2005
abstract in proceedings

Poradenství v sociální práci
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností manažérů a jejich pracovních týmů
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Sociální práce jako činnost a vědní disciplina
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2005, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Sociální práce jako vědní obor, činnost a profese
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Sociální pracovníci ve světle různých očekávání
Karel Paulík, Petr Saforek
Year: 2005
abstract in proceedings

Uplatnění věd o člověku v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book

Uplatnění věd o člověku v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2005
editorial and language revision

Vyjednávání a řešení konfliktů. Studijní opora pro distanční vzdělávání
Karel Paulík
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Závěry pro zlepšení sociálních služeb
Karel Paulík, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Zjišťování sociálních potřeb
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Ženy a muži v sociální práci. Psychologické dny 2004
Karel Paulík
Year: 2005
abstract in proceedings

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2004
editorial work

Fenomén sociální marginality v prožívání stáří
Karel Paulík, Eva Zacharová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Jak zlepšit poznávání sebe sama. Studijní opora pro vzdělávání dospělých
Karel Paulík
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak zlepšit svou duševní práci. Studijní opora pro vzdělávání dospělých
Karel Paulík
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K otázce nároků na pracovníky v profesi sociální práce
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poradenská kompetence sociálního pracovníka očima klienta
Karel Paulík
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poradenství pro nezaměstnané
Karel Paulík, Alina Kubicová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Práce s agresivním klientem v pomáhajících profesích
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

Profesionální kompetence sociálního pracovníka
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

Psychologické poradenství v sociální práci II
Karel Paulík, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Petr Saforek, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Renáta Halásková, Jan Nevřala ... other authors
Year: 2004
editorial work

Psychologické poradenství v sociální práci II
Karel Paulík
Year: 2004
editorial and language revision

Psychologie osobnosti. Učební text pro distanční studium
Karel Paulík
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Řízení výchovy a vzdělávání
Karel Paulík, Josef Mrhač
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Teacher´s workload and appraisal of their health
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

The History of the Psychology of Work and Organisation in Czech and Slovak Industry
Karel Paulík
Year: 2004, European Psychologist
journal article

Tvůrce vlastní kariéry
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Vybrané směry v psychoterapii a poradenství. Text pro distanční studium. 2.vyd.
Karel Paulík
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. Závěrečná zpráva
Karel Paulík
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie
Karel Paulík, R. Jedlička
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Základy obecné psychologie
Karel Paulík, Jarmila Šimíčková, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Základy vývojové psychologie
Karel Paulík, Jarmila Šimíčková, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Zvládání agrese v poradenské práci
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

K otázce předpokladů pro výkon pomáhající profese.
Anna Schneiderová, Karel Paulík
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nárys obecné psychologie
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

On the History of the Application of Occupational and Organizational Psychology in Heavy Industry in tThe Ostrava Region
Karel Paulík
Year: 2003, On the History of the Application of Occupational and Organizational Psychology in Heavy Industry in tThe Ostrava Region
journal article

Psychologické aspekty vzdělávání dospělých
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie práce a organizace na Ostravsku: Historie a současnost
Karel Paulík
Year: 2003, Psychologie v ekonomické praxi
journal article

The joys and trials of the teaching professions
Karel Paulík
Year: 2003
abstract in proceedings

Vybrané směry v psychoterapii a poradenství. Text pro distanční studium
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Vývojová psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy psychologie.2.vyd.
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy psychopatologie
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2002
editorial work

Co wplywa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela?
Karel Paulík
Year: 2002, Nauczyziel i Szkola
journal article

K subjektivním důvodům poradenské intervence
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Když se řekne spokojenost
Karel Paulík
Year: 2002, Psychologie dnes
journal article

Kvalita života pacientů po angioplastice
Karel Paulík, J. Haluzíková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci
Karel Paulík, I. Pavelková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Některé psychologické faktory pracovní spokojenosti učitelů
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Obecná psychologie
Karel Paulík
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pedagogicko psychologické poradenství. Diagnostika
Karel Paulík, Josef Duplinský, Zuzana Hadjmousová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Poradenská intervence v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Pracovní zátěž učitelů
Karel Paulík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní zátěž učitelů
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Pracovní zátěž učitelů a její zvládání
Karel Paulík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní zátěž učitelů a jejich spokojenost v práci
Karel Paulík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problém, problémová situace
Karel Paulík, René Gregor
Year: 2002
abstract in proceedings

Problematika rozvoje etického potenciálu firmy řízením etického procesu v organizaci
Karel Paulík, M. Zielina
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Psychologické poradenství a psychoterapie v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Psychologické poradenství v sociální práci
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Year: 2002
editorial work

Sociální potřeby a jejich zjišťování
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Teória a prax tvorivého vyučovania
Karel Paulík, I. Lokšová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Účinnost a kvalita poradenských služeb
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Vývojová psychologie
Karel Paulík
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Academic psychology in the humanization of the Ostrava region
Karel Paulík
Year: 2001, Up - Date
journal article

Co ovlivňuje spokojenost v práci učitelů základních škol
Karel Paulík
Year: 2001, Pedagogická revue
journal article

Contemporary academic Psychology in the Ostrava region
Karel Paulík
Year: 2001, Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal
journal article

Czynniki utrudnijace práce Czieskim i Polskim nauczycielom
Karel Paulík
Year: 2001, AUXILIUM SOCIALE
journal article

Freud, Sigmund
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

Hardiness, optimism, self-confidence and occupational stress
Karel Paulík
Year: 2001, Studia Psychologica
journal article

Interpersonální komunikace
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Year: 2001
published expert opinions, reviews

K otázce subjektivní náročnosti sociální práce
Karel Paulík
Year: 2001, Kontakt
journal article

K uplatnění absolventů učitelského studia na OU
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

Manažerská psychologie
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Podíl vysokoškolské výuky psychologie na humanizaci ostravského regionu
Karel Paulík
Year: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
journal article

Pracovní spokojenost a její psychologické souvislosti
Karel Paulík
Year: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
journal article

Projekt studijního programu "Sociální pracovník" MŠMTV ČR 200tisíc. Kč pro šk.r. 2001-2002
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Psychologické poradenské služby na Ostravské univerzitě a jejich současné zaměření
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

Psychologie práce pro manažery
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Sledování uplatnění absolventů jako součást psychologického poradenství na Ostravské univerzitě
Karel Paulík
Year: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
journal article

Sportovní zájmy žáků základní školy
Karel Paulík, Soňa Formánková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Subjektivní hodnocení vlastního zdraví učitelů
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

Subjektivní percepce pracovních podmínek pomáhajících profesí
Karel Paulík
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subjektivní percepce pracovních podmínek v pomáhajících profesích
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

Trénink radosti
Karel Paulík, David Gruber
Year: 2001, Repronis
specialist book

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Co wplywa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela?
Karel Paulík
Year: 2000, Nauczyciel i Szkola
journal article

Eysenck's temperament types and perception of stress
Karel Paulík
Year: 2000, Studia Psychologica.
journal article

Improvements to the training of graduates in applied social sciences
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2000
editorial work

On the subjective demands of social work
Karel Paulík
Year: 2000
abstract in proceedings

Osobnostné determinanty vývinu a flexibility kognitívného štýlu a štýlu učenia
Karel Paulík, I. Sarmány Schuller
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Psychologické aspekty profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Teze ze sociální psychologie
Karel Paulík, Julius Sekera
Year: 2000
published expert opinions, reviews

The Role of the Department of psychology and Social Work at the Univerity of Ostrava in improving Social Services in the Region in Futur Years
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 2000
abstract in proceedings

Towards the question on the client appraisal effect in counseling
Karel Paulík
Year: 2000
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly zo školskej psychológie II
Karel Paulík, S. Hvozdík
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Zvládání agrese v práci s lidmi
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 2000, YSF JČU
specialist book chapter

Zvládání agrese v práci s lidmi. In: Záškodná, H. a kol.: Společenské minority a sociální práce
Karel Paulík
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík
Year: 1999
editorial work

Determinace profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Year: 1999
abstract in proceedings

Determinanty profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Year: 1999
abstract in proceedings

Jak učitelé prožívají interakci se žáky
Karel Paulík
Year: 1999, Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
journal article

Pracovní spokojenost a subjektivní zdraví učitelů
Karel Paulík
Year: 1999
abstract in proceedings

Prožívají učitelé zátěž svého povolání jako intenzivnější než pracovníci jiných profesí?
Karel Paulík, Chrudoš Valoušek
Year: 1999
abstract in proceedings

Psychická zátěž u dětí základní školy
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 1999
editorial and language revision

Psychologická diagnostika profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík, Chrudoš Valoušek
Year: 1999
abstract in proceedings

Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. spisy FF OU č.129
Karel Paulík
Year: 1999, Ostravská univerzita
specialist book

Psychologie zdraví
Karel Paulík, Bohumil Vašina
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Sigmund Freud - poselství a inspirace
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 1999
editorial work

Sigmund Freud - poselství a inspirace. Sborník referátů z mezinárodní konference
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Year: 1999
editorial work

Stanovení systému pro určení a kontrolu způsobilosti hasičů pro výkon služby
Karel Paulík, Svatoslav Šváb, J. Lošák
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Stres v práci vysokoškolských učitelů
Karel Paulík
Year: 1999
abstract in proceedings

Subjective evalution of the consulting intervention
Karel Paulík
Year: 1999
abstract in proceedings

Subjektívna pohoda slovenských adolescentov v interkulturálnom porovnání
Karel Paulík, J. Džuka
Year: 1999
published expert opinions, reviews

The role of the department of psychology and social work at FF OU in improvement of social services in Ostravian region in the up-coming years
Jan Nevřala, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 1999
abstract in proceedings

The role of the Department of Psychology and Social Work with Counselling Orientation at FF OU
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 1999
abstract in proceedings

Uplatnění absolventů Ostravské univerzity na trhu práce
Karel Paulík
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Vybraná témata z psychologie pro učitele
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly zo školskej psychológie
Karel Paulík, S. Hvozdík
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Vzdelávanie a aktuálné otázky praxe
Karel Paulík, D. Kopasová
Year: 1999
abstract in proceedings

Co obtěžuje učitele různých typů škol
Karel Paulík
Year: 1998
abstract in proceedings

Implicitní teorie neinteligentního chování
Karel Paulík, Jan Svatoš
Year: 1998
abstract in proceedings

Některé osobnostní rysy a pracovní spokojenost učitelů
Karel Paulík
Year: 1998
abstract in proceedings

Přijímací řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Psychologie v práci záchranáře
Karel Paulík, Svatoslav Šváb
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Psychosociální problémy adolescentů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Sociální deviace dětí a mládeže
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Spokojenost a zátěž učitelů a její složky
Karel Paulík, Chrudoš Valoušek
Year: 1998
abstract in proceedings

Učitel a pracovní spokojenost
Karel Paulík
Year: 1998, Gruber TDP
specialist book

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění siciálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Základy psychologie
Karel Paulík
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík
Year: 1997
editorial work

Člověk a psychologie
Karel Paulík
Year: 1997, Svoboda
journal article

Děti, mládež a drogy
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1997
published expert opinions, reviews

K pojmu spokojenost v současné psychologii
Karel Paulík
Year: 1997
abstract in proceedings

Některé osobnostní rysy pracovní spokojenosti učitelů
Karel Paulík
Year: 1997
abstract in proceedings

Pojetí inteligentního a neinteligentního chování v implicitních teoriích.
Karel Paulík, Jan Svatoš
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Professional satisfaction of Czech teachers from the psychological point of view
Karel Paulík
Year: 1997
abstract in proceedings

Projekt zřízení magisterského studia Sociální práce s poradenským zaměřením
Anna Schneiderová, Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Příprava studentů pedagogických fakult k výchově ke zdravému způsobu života
Milena Kurelová, Karel Paulík, Miluše Císařová
Year: 1997
abstract in proceedings

Rešenije problem v kognitivních igrach
Karel Paulík
Year: 1997
abstract in proceedings

Stanovení a ověření předpokladů pro studium a práci v požární ochraně
Karel Paulík, J. Lošák
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Stanovení systému pro výběr, přípravu, hodnocení a kontrolu pracovníků požární ochrany
Karel Paulík, J. Lošák
Year: 1997
published expert opinions, reviews

The M.A. study subject social work with counselling orientation at Faculty of Philosophy University of Ostrava
Jan Nevřala, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 1997
abstract in proceedings

Trénink radosti I. Sebepoznání Seberozvoj
Karel Paulík, David Gruber
Year: 1997, Gruber TDP
specialist book

Trénink radosti II. Emotion Management
Karel Paulík, David Gruber
Year: 1997,
specialist book

Jak na kritiku a kritiky
Karel Paulík, David Gruber
Year: 1996, Vital
journal article

Koupě potřebou i impulsem
Karel Paulík
Year: 1996, Českomoravský profit
journal article

Na každého trochu jinak
Karel Paulík
Year: 1996, Českomoravský profit
journal article

Neuropsychická zátěž učitelů vysokých škol
Karel Paulík
Year: 1996
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Prodejce psychologem
Karel Paulík, David Gruber
Year: 1996, Českomoravský profit
journal article

Profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Year: 1996
abstract in proceedings

Subjektívna pohoda slovenských adolescentov v interkulturálnom porovnaní
Karel Paulík, J. Džuka
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Techniky duševní práce
Karel Paulík, David Gruber
Year: 1996, Moderní obec
journal article

Techniky duševní práce jako jedna z cest k osobnímu rozvoji
Karel Paulík, David Gruber
Year: 1996, Datel
journal article

Úspěšná žena, stres
Karel Paulík
Year: 1996, Moderní sekretariát
journal article

Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního a abnormálního vývoje
Karel Paulík, Helena Záškodná, Bohumil Vašina
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. Spisy FF OU č.89
Karel Paulík
Year: 1995, Repronis
specialist book

Vybrané poradenské směry. Teorie a metody
Karel Paulík, Viktor Drapela, Vladimír Hrabal, Josef Duplinský, Zuzana Hadjmousová, Věra Pokorná ... other authors
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Zdravotní souvislosti neuropsychické zátěže
Karel Paulík
Year: 1995
research reports and final reports of opposed grants

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 1994
editorial work

Kapitoly z biodromálního poradenství
Karel Paulík, A Kolektiv
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pracovní zátěž učitelu a některé její zdravotní souvislosti
Karel Paulík
Year: 1994
abstract in proceedings

Psychická zátěž v učitelské profesi a  možnosti jejího zjišťování
Karel Paulík
Year: 1994
abstract in proceedings

Psychická zátěž v učitelské profesi a některé její zdroje
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Year: 1994, Regionální revue
journal article

Psychologická laboratoř
Karel Paulík, J. Mattioli
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Stanovení předpokladů pro práci v požární ochraně
Karel Paulík, Svatoslav Šváb, A Kol.
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Vliv psychické zátěže na osobnost učitele
Karel Paulík
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

Vzdělavací proces a strategie řízení
Karel Paulík, S. Häuser
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Zdravotní souvislosti neuropsychické zátěže
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

Předpoklady zapojení jedince do lidské spolupráce. Tématický sešit OV
Karel Paulík
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Studijní a profesionální poradenství na vysokých školách
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1993
published expert opinions, reviews

Úvod do psychologie
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Volba povolání. Tématický sešit OV
Karel Paulík
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Životní podmínky člověka. Tématický sešit OV
Karel Paulík, Oldřich Solanský
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti
Karel Paulík, Věra Kubalová
Year: 1992
published expert opinions, reviews

Člověk - rozumný živočich
Karel Paulík, Věra Kubalová, Kolektiv Autorů
Year: 1992
published expert opinions, reviews

Člověk jako muž a žena. Tématická jednotka pro ZŠ
Karel Paulík
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Důsledky nerozvážnosti ve vztazích muže a ženy. Tématická jednotka pro ZŠ č.18 NZ
Karel Paulík, Oldřich Solanský
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K otázce jaký má být učitel
Karel Paulík
Year: 1992
abstract in proceedings

Motivace studentů v tělesné výchově
Karel Paulík, Václav Svoboda
Year: 1992
published expert opinions, reviews

Stres podcas studiów
Karel Paulík
Year: 1992
abstract in proceedings

Typologie a lidská individualita
Karel Paulík, Věra Kubalová
Year: 1992
published expert opinions, reviews

Týraní dětí v rodině
Karel Paulík, M. Tejklová
Year: 1992
abstract in proceedings

Činnost klubu pro dlouhodobě nezaměstnané
Karel Paulík, Jan Nevřala, A Kolektiv
Year: 1991
research reports and final reports of opposed grants

Chápání odpovědnosti ve vztahu k přírodě u dětí
Karel Paulík, Jan Nevřala, Monika Maivaldová
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Model péče o mádež bez pracovního zařazení (nepřijatou na učiliště a štřední školy)
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1991
research reports and final reports of opposed grants

Psychologická charakteristika profese vysokoškolského učitele
Karel Paulík
Year: 1991
abstract in proceedings

Stres ve vysokoškolském studiu
Karel Paulík
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy systému integrované péče v lokálním prostředí
Karel Paulík, Jan Havrlant, Jan. M. Stanik
Year: 1991
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Jazykové schopnosti
Karel Paulík
Year: 1990
abstract in proceedings

K možnostem zajišťování efektivnosti VŠ přípravy učitelů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1990
abstract in proceedings

Návrh nového systému přijímacího řízení na PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Profesja nauczyciela szkoly wyszej
Karel Paulík
Year: 1990
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití teorie pedagogického rozhodování v přípravě studentů učitelství
Karel Paulík, H. Kantorková
Year: 1990
editorial and language revision

Základy systému integrované sociální prevence v lokálním prostředí
Karel Paulík, Jan. M. Stanik
Year: 1990
published expert opinions, reviews

Cvičení z psychologie. Učební text VŠ
Karel Paulík
Year: 1989
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Change of heart rate in college students in connection with exemination situation
Karel Paulík, Bohumil Vašina
Year: 1989, International Journal of Psychophysiology
journal article

Psychologické aspekty a sociální kontexty procesu formování hodnotové orientace vysokoškoláka
Karel Paulík, Josef Duplinský
Year: 1989
published expert opinions, reviews

Psychologické faktory limitující bezpečnost práce. Institut vzdělávání pracovníků
Karel Paulík
Year: 1989
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Year: 1989
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie při volbě učitelského povolání. In: AFPO
Karel Paulík, Helena Záškodná, Anna Schneiderová
Year: 1989
published expert opinions, reviews

Časový rozvrh činností studenta PFO. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1988
research reports and final reports of opposed grants

Charakteristika potřeby úspěšného výkonu u studentů Pedagogické fakulty v Ostravě.
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Klasifikace v psychologii a triadologie CH. S. Pierce. In: AFPO
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Některé souvislosti aspirační úrovně školních dětí
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1988
abstract in proceedings

Obecná psychologie, 2.vydání
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problém syntetického kritéria efektivnosti přípravy učitelů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1988, PF OU
specialist book chapter

Psichologija razvivajuščejsja ličnosti
Karel Paulík
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Psychická zátěž učitelů základních škol
Karel Paulík, V. Fabera
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Psychologické příčiny nespolehlivosti lidského výkonu
Karel Paulík
Year: 1988
abstract in proceedings

Úroveň zátěže učitelů PFO
Karel Paulík
Year: 1988
abstract in proceedings

Wybrane problemy porodnictwa rodinnego v Czechoslowaciji
Karel Paulík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdroje nebezpečných událostí v lidské činnosti z psychologického hlediska
Karel Paulík
Year: 1988, Dům techniky ČSVTS
specialist book chapter

Psychologický model nebezpečné události
Karel Paulík
Year: 1987, Bezpečná práca
journal article

Psychologie v modernizaci výchovně vzdělávacího procesu
Karel Paulík, Helena Záškodná, Dana Dobrovolská
Year: 1987
abstract in proceedings

Optimalizace zátěže učitelů PFO ve vysokoškolském vzdělávacím procesu. In:Model VVP na PFO a jeho optimalizace. Závěrečná zpráva výzkumu
Karel Paulík
Year: 1986
research reports and final reports of opposed grants

Psychologie tělesné výchovy a sportu. Učební text VŠ
Karel Paulík
Year: 1986
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zátěžové situace ve vysokoškoleském studiu
Karel Paulík
Year: 1986
abstract in proceedings

Netradiční dětská hřiště a herní aktivita
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1985, ČSAV
specialist book chapter

Pedagogické psychologické aspekty využívání vizuálních pomůcek na I. stupni ZŠ. AFPO. Series B-21
Karel Paulík, Josef Malach
Year: 1985
published expert opinions, reviews

Posotje studentů učitelství pro 1.stupeň ZŠ k učitelské profesi a vysokoškolské přípravě na ni
Karel Paulík
Year: 1985, OBIS PF UK
specialist book chapter

Postoje budoucích učitelů ke studiu a povolání
Karel Paulík
Year: 1985, ČSAV
specialist book chapter

Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č. 55
Karel Paulík
Year: 1985, SPN
specialist book

Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č.55
Karel Paulík
Year: 1985, SPN
specialist book

Využití psychologických zřetelů při výchově k péči o životní prostředí. Závěrečná zpráva výzkumu RS II 04/05
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1985
published expert opinions, reviews

K obsahu verbalizace řešení problémů
Karel Paulík
Year: 1984
abstract in proceedings

K otázce operačního myšlení
Karel Paulík
Year: 1984
abstract in proceedings

Kultura myšlení a projevu. Učební text pomaturitního studia
Karel Paulík
Year: 1984
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná psychologie
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1984
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tématická kresba k problematice životního prostředí. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1984
research reports and final reports of opposed grants

Zjišťování některých psychologických faktorů ovlivňujících vznik nebezpečného jevu
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1984
research reports and final reports of opposed grants

Některé otázky uplatnění psychologického poradenství v podniku
Karel Paulík
Year: 1983, Psychologie v ekonom.praxi
journal article

Aktuální poznatky společenských věd o otázkách adaptačního procesu a stabilizace pracovních sil. Souhrnná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Aspirace nově nastupujících pracovníků
Karel Paulík
Year: 1982
abstract in proceedings

Hodnotová orientace vysokoškoláka a osobnostní vlastnosti. Acta Facultatis Pedagogicae Ostraviensis
Karel Paulík, Josef Duplinský
Year: 1982
published expert opinions, reviews

K otázce verbalizace v řešení problémů
Karel Paulík
Year: 1982, Čs. psychologie XXVI
journal article

K problematice pracovních sil na strírenském závodě. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Nebezpečný jev - model a některé příčiny jeho vzniku
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Některé řpíčiny pracovní fluktuace z psychologického hlediska
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1982, Pravda (Bratislava)
journal article

Pracovní činnost jako součást socialistického způsobu života
Karel Paulík
Year: 1982, Svět práce
journal article

Psychická zátěž pracovníků ocelárny na odlévacích 300t jeřábech. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Psychologické poradenství a jeho uplatňování v NHKG Ostrava
Karel Paulík
Year: 1982, Pravda (Bratislava)
journal article

Sociologický průzkum sociálního klimatu NHKG, Kádrová a personální práce. Operativní informace
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Zhodnocení účinnosti některých opatření směřujících ke zvýšení stabilizace pracovního kolektivu. Závěrečná zpráva
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Některé zkušenosti z výběru pracovníků do nových profesí
Karel Paulík
Year: 1981
abstract in proceedings

Rozbor pohybu pracovních sil v letech 6. pětiletky
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants

Sekundární analýza psychologických a sociologických výzkumů realizovaných v 6.pětiletce v n.p. NHKG
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants

Návrh postupu při psychologickém výběru některých profesí VKB 11
Karel Paulík
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Sociální analýza NHKG 1974-1978. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Vývoj nežádoucí fluktuace v NHKG v letech 1974 až 1979. závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

K otázce sociálně pracovní adaptace vyučenců SOU NHKG. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Petr Saforek
Year: 1979
research reports and final reports of opposed grants

Operační myšlení a řízení činnosti při řešení problémů
Karel Paulík
Year: 1978, Čs. psychologie XXII
journal article

Uplatnění psychologie práce při výběru a rozmisťování pracovníků pro nové provozy NHKG
Karel Paulík, P. Ševčík
Year: 1978
abstract in proceedings

Fonetičeskoje značenije
Karel Paulík
Year: 1977
published expert opinions, reviews

Prognoz v řečovoj dějatel'nosti
Karel Paulík
Year: 1977
published expert opinions, reviews

Kibernetika i metodologia mauki
Karel Paulík
Year: 1976
published expert opinions, reviews

Řádný pracovní poměr
Karel Paulík
Year:
work experience abroad

Řádný pracovní poměr jako univerzitní profesor
Karel Paulík
Year:
work experience abroad

Vnímání pracovní zátěže na OSPOD
Karel Paulík
Year:
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Jandačková Vera KristýnaHeart rate variability in long-term unemployed men and womenDoctoral thesis 2012 
Moravec VáclavPerception of secondary victimization by an audience in publicized cases of abused childrenDoctoral thesis 2012 
Tichý MichalCoping With Load among Workers of Helping ProfessionsDoctoral thesis 2012 
Jedinák PetrEvaluations used today in the Police force of the Czech RepublicDoctoral thesis 2008 
Wija PetrAgeing and social policy: issues for ageing societyDoctoral thesis 2007 
Kedroutek MichalTHE STYLE OF LEADING EMPLOYEES IN SOCIAL SERVICESAdvanced thesis 2013 
Prudilová DenisaBurnout syndrome in carers of geriatric patientsMaster's thesis  
Ščudlová SandraWork engagemnet and satisfaction teachers at grammar schoolsMaster's thesis 2019 
Šilberská KateřinaSubjective job evaluation and working behaviour of primary school teachersMaster's thesis 2018 
Golichová VeronikaPerception of occupational burden by grammar school teachersMaster's thesis 2017 
Hofhansová BarbaraTeachers´ workload from a gender perspectiveMaster's thesis 2017 
Bajgarová AnetaWork engagemnet and satisfaction teachers at second degree of primary schoolMaster's thesis 2016 
Ryba MartinCoping with stress of pedagogical workers in facilities with institutional careMaster's thesis 2014 
Hanáková JitkaSubjective perception and managing of workload by marriage counsellorsMaster's thesis 2011 
Húšťavová JúliaCoping with stressful situations in university studentsMaster's thesis 2011 
Matocha KarelPsycho and social Retrieval at client hearing voices in DZR PržnoMaster's thesis 2011 
Kajzarová MartinaWorkload Resistence of the Social-Law Child Protection WorkersMaster's thesis 2010 
Osadník JiříHome violence and partner relationsMaster's thesis 2010 
Filipová JanaCoping with Load by TeachersMaster's thesis 2009 
Polomíková DrahomíraThe Influence of Workload on Social Workers´Subjective ExperienceMaster's thesis 2009 
Schikorová JanaThe burnout syndrome of nursesMaster's thesis 2009 
Surovcová KristinaCoping with load by educators in orphans´ housesMaster's thesis 2009 
Hluchá ŠárkaThe hardiness and the perception of stress of teachers of basic schoolMaster's thesis 2008 
Vašek JiříMental load of handicapped peopleMaster's thesis 2008 
Zoubková TerezaCommunity planing of social services - a realization this Method and an Analysis the needs of service users in the city of RicanyMaster's thesis 2008 
Ćwierz JanCoping with Stress Secondary School TeachersMaster's thesis 2007 
Gřešová KateřinaBurnout Syndrome as a Risk Factor in the Helping ProfessionsMaster's thesis 2007 
Klívarová DášaSubjective loading of nurse workMaster's thesis 2007 
Malinka OndřejPerception of work conditions in relation to hardiness in helping professionsMaster's thesis 2007 
Navrátilová OlgaPerception of the Prison Service staff member workloadMaster's thesis 2007 
Prajerová VeronikaQuality of life of helping profession workersMaster's thesis 2007 
Tylová JaromíraHelping Professions and Quality of LifeMaster's thesis 2007 
Vysocký VladimírResolve of different leading group question in organization and operation proceeding Fire and rescue department ČRMaster's thesis 2007 
Michálek AlexejPosttraumatic interventional care in the Police of the Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Němcová JarmilaSocial worker and an aggressive clientMaster's thesis 2006 
Tichý MichalSubjective load of the policeman investigating traffic accidents and coping possibilitiesMaster's thesis 2006 
Urbančík PavelSocial role of the czech republic prison service workerMaster's thesis 2006 
Veselská IvaHow people are able to get through their retirement from work subjectivelyMaster's thesis 2006 
Zhupnyk OlesyaLogotherapy: the urgent task of nowadaysMaster's thesis 2006 
Adámková JanaThe social work from look unemployedsMaster's thesis 2005 
Danningerová PetraWorkload of workers of social security benefitsMaster's thesis 2005 
Krnáč RostislavUnemployment as a difficult life situation and coping with itMaster's thesis 2005 
Radová AlenaThe subjective perception of the work of helpers in rest homes focusing on ergotherapyMaster's thesis 2005 
Jaroš OndřejCoping strategies and their relation to mental resilience of criminal police officers in the Czech republicBachelor's thesis 2022 
Rojkovičová AlžbětaLife satisfaction, resistance to stress and work attitude of adminis.trative workers.Bachelor's thesis 2022 
Macíčková KarolínaPsychological resistance, optimism and life satisfaction of civil servants in public administrationBachelor's thesis 2021 
Strusková AlenaPersonality and dreamingBachelor's thesis 2021 
Stuchlíková DanielaPersonality, psychic resistance and perception of workload of fire fighters in the Czech RepublicBachelor's thesis 2021 
Tinková DianaCyberbullying and traditional bullying of university studentsBachelor's thesis 2021 
Wranová VendulaSOC, job satisfaction and meaningfulness of primary school teachersBachelor's thesis 2021 
Železníková KarolínaPerception of the workload, hardiness and optimism social workersBachelor's thesis 2021 
Čepková VanesaHardiness, personality properties and subjektive mental heatlh of laywersBachelor's thesis 2020 
Galiová EliškaPsychological connections between concept of hardiness and SOCBachelor's thesis 2019 
Herciková BeataThe family relationship between coach and charge and training of motocross racersBachelor's thesis 2019 
Koky RomanMenthal resistence, subjective health and satisfaction of life of a social workers.Bachelor's thesis 2019 
Konečná JanaPsychological resilience and subjective health by high school youthBachelor's thesis 2019 
Kostohryzová SimonaPerception of workload, mental resistivity and meaning of work at primary school teachers.Bachelor's thesis 2019 
Martiníková AdélaThe theoretical concept of psychological resilience from the perspective of Slovak psychologistsBachelor's thesis 2019 
Mohyla FilipPsychological resilience and occupational behavior of chosen proffesional group (primary school teachers)Bachelor's thesis 2019 
Schikora JanConcept of psychological resilience by Czech psychologistsBachelor's thesis 2019 
Seberová MarieAssessment of nurses´ working conditions and resistance to stressBachelor's thesis 2019 
Zezulová VendulaPsychological resilience, job satisfaction and subjective health Blue-CollarsBachelor's thesis 2019 
Chytilová HanaCyberbullying at secondary schoolsBachelor's thesis 2018 
Jandová NikolaImportance of mental hygiene among adolescentsBachelor's thesis 2018 
Kovář MarekMotivation study psychology at  the universityBachelor's thesis 2018 
Majirošová ZlataSalutogenesis and rational regimen of college studentsBachelor's thesis 2018 
Slívová TerezieMotivation to use social networking sites among adolescentsBachelor's thesis 2018 
Velvéthy KristýnaPsychological resilience and the attitudes towards own disease of diabeticsBachelor's thesis 2018 
Wranová VendulaSalutogenesis and rational regimen of high school studentsBachelor's thesis 2018 
Zíma JiříWork satisfaction and engagement of front office client´s workersBachelor's thesis 2018 
Adamčíková KarolínaResilience, self-confident and problematic internet useBachelor's thesis 2017 
Fajkusová VeronikaPrevalence and forms of mobbing and work satisfaction of teachersBachelor's thesis 2017 
Hyklová BarboraWork engagement and personalityBachelor's thesis 2017 
Kožušníková IvanaLife satisfaction and coping of employees of pedagogical-psychological counselling centresBachelor's thesis 2017 
Matýsková JanaThe views of  two generations of partnerships and marriageBachelor's thesis 2017 
Potiorová IvetaThe relationship between life goals and procrastinationBachelor's thesis 2017 
Zientková EvaWork meaning of teachers of secondary schools and personalityBachelor's thesis 2017 
Cieślar MarianInfluence of stress on the health of university studentsBachelor's thesis 2016 
Hrušák MichalWork Engagement and Satisfaction of Blue-CollarsBachelor's thesis 2016 
Brhelová VěraA comparison of czech and german pensioners in institutional careBachelor's thesis 2015 
Čigášová KateřinaThe relationship between helpfulness and emotional intelligence among workers in retirements homesBachelor's thesis 2015 
Hohnová EsterLeisure time activities and their connection to academic performanceBachelor's thesis 2015 
Kretková KateřinaSelf efficacy in the period of primary schoolBachelor's thesis 2015 
Chlebišová AnetaPsychical burden and stress of nursery teachersBachelor's thesis 2014 
Čechová PetraParent's opinions on sports activities of preschool-age childrenBachelor's thesis 2014 
Čikasová KláraMotivation of foster care applicantsBachelor's thesis 2014 
Kocabová BarboraParents and health education at school age.Bachelor's thesis 2014 
Lazecká PetraPublic point of view on partners fidelity and infidelityBachelor's thesis 2014 
Svobodová HanaUndesirable symptoms of aggresion sports fans in footballBachelor's thesis 2014 
Ščudlová SandraSalutogenesis and subjective health in secondary school studentsBachelor's thesis 2014 
Štěpánová MichaelaThe causes of domestic violence against womenBachelor's thesis 2014 
Toufar JanSports fan violenceBachelor's thesis 2014 
Trlicová PetraPersonality of violent crime perpetratorBachelor's thesis 2014 
Futerková LenkaPsychical Immunity against Stress Social Female WolkerBachelor's thesis 2010 
Šín MiroslavManaging the workload of the firemenBachelor's thesis 2010 
Wawrzyczek RostislavPsychological stress of workers in the helping professionsBachelor's thesis 2010 
Zdvyhal MiroslavHow workers make it a working stress at sanctuary houseBachelor's thesis 2010 
Húšťavová JúliaPressure situations and the mental hygiene as an important tool to copeBachelor's thesis 2009 
Kleinová JanaThe work strain of social workersBachelor's thesis 2009 
Kolichová KristýnaWorking load and stress incidence on the techersBachelor's thesis 2008 
Osadník Jiří-Bachelor's thesis 2008 
Polomíková DrahomíraVliv nezaměstnanosti na osobnostBachelor's thesis 2006 
Twrdý MiroslavOsobnost a role vedoucího pracovníka a jeho vliv na vedené pracovníkyBachelor's thesis 2005 


Teachers´job satisfaction and workengagement
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora talentovaných studentů
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period4/2011 - 3/2012
ProviderKatedra psychologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Psychological aspects of coping with stress in men and women
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Vliv nezaměstnanosti na činnost autonomního nervového systému
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Personality variables as moderators and mediators of stress resistance
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Nová infrastruktura počítačové sítě na Filozofické fakultě OU
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/1999 - 12/2004
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Psychological aspects of job satisfaction of teachers
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/1997 - 12/1999
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub