Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
Project IdFRVŠ 1437/A/a
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu Specializovaná učebna pro výuku tlumočení je vytvoření podmínek pro zajištění kvality výuky v předmětu Tlumočení, který je součástí jak bakalářských tak magisterských filologických studijních oborů. V rámci tohoto předmětu probíhá vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení FF OU pouze nácvik konsekutivní formy tlumočení. Protože se však v současné době v praxi stále více upřednostňuje tlumočení simultánní, je pro zajištění odbornosti a profesní přípravy nezbytné vytvořit podmínky i pro tuto formu tlumočení tak, aby absolventi FF OU byli všestranně připraveni pro vstup do praxe.