Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora VaV v Moravskoslezském kraji - dotační titul 5
Project IdMSK
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period9/2012 - 9/2013
ProviderKatedra germanistiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationDotace bude poskytnuta Mgr. Milanu Pišlovi, Ph.D., který po absolvování doktorského studia v črvnu 2011 nastoupil od září 2011 na katedru germanistiky FF OU jako odborný asistent. Cílem projektu je podpořit mladého talentovaného výzkumného pracovníka, u něhož je předpoklad dlouhodobého setrvání na katedře a dalšího kvalifikačního růstu. Milan Pišl je zapojen do řešení projektu GAČR Výrazové prostředky emocionality v česko-německé jazykové konfrontaci" a rovněž se podílí na práci Centra výzkumu odborného jazyka, které vzniklo na Filozofické fakultě v roce 2011. Výstupem podpory bude publikace dvou odborných článků, z nichž alespoň jeden bude uveřejněn v časopise s recenzním řízením, a vystoupení na mezinárodní konferenci Jazyk a emoce II.A17