Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Jazyk a emoce v němčině a češtině
Project IdSGS1/FF/2012
Main solverMgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationBěhem třetího roku trvání projektu budou jazykové prostředky tematizující emoce, jež byly nashromážděny v průběhu prvních dvou let, rozšířeny o materiál uvedený v nejnovějších pracích katedry k tématu jazyk a emoce (bakalářské a diplomové práce, články v časopisech a sbornících). Dané jazykové prostředky budou dále klasifikovány a postupně zanášeny do databáze publikace připravované v rámci projektu GA ČR ?Kompendium der Mittel zur Versprachlichung von Emotionen im Deutschen und im Tschechischen?. Během procesu třízení bude užití jazykových prostředků ověřováno v německých, českých a paralelních německo-českých jazykových korpusech. Vybrané textové doklady budou jednak zařazeny do uvedené publikace, jednak budou východiskem pro další odborné výstupy.Zmiňované kompendium by mělo sloužit především studentům němčiny jako cizího jazyka, ale také ostatním uživatelům německého jazyka, neboť emoční jazykové prostředky patří neodmyslitelně ke každodenní komunikaci. V učebnicích němčiny a dalších výukových materiálech jsou však tyto prostředky reflektovány v minimální míře.Dílčí výsledky svých výzkumů studenti představí na studentské vědecké konferenci KGE FF. Řešitelé z řad akademiků budou výsledky prezentovat v rámci workshopů a konferencí doma i v zahraničí. K zviditelnění výsledků by měl přispět i workshop pořádaný na FF OU, na něž budou přizváni zástupci z jiných univerzit.