Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Studium faktorů ovlivňujících průběh biodegradačních procesů syntetických barviv
Project Idsgs19/PřF/2012
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV současnosti je celkový počet komerčně vyráběných a průmyslově využívaných syntetických barviv vyšší než 100 000. V závislosti na výrobních procesech využívajících syntetická barviva dostává přibližně 10 ? 15% do odpadních vod. Konvenční metody čištění průmyslových odpadních vod obsahujících syntetická barviva nejsou příliš účinná. Vzhledem k tomu, že tyto látky patří mezi antrachinonová, heterocyklická, trifenylmetanová, ftalocyaninová a azobarviva, u kterých byl prokázán toxický popř. genotoxický účinek, je velice žádoucí zkvalitnit stávající proces čištění odpadních vod novými přístupy jako jsou biodegradace pomocí mikroorganismů. Hlavním cílem projektu bude hodnocení efektivity řízené biodegradace syntetických barviv za využití dřevokazných hub bílé hniloby. Dílčí cíle budou zaměřeny na ověření průběhu a technologických podmínek biodegradace, zejména optimalizace hodnot pH, složení medií a sledování vlivu koncentrace barviv. Budou studovány podmínky pro vytváření houbových biofilmů na pevných nosičích. Pozornost bude rovněž zaměřena na hodnocení účinnosti biodegradačních procesů sledováním změn toxických a genotoxických účinků pomocí biologických testů.