Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Pojetí úspěšnosti v učitelské profesi
Project Idsgs4/PdF/2012
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationKritéria úspěšnosti při výkonu profese spolu s předpoklady úspěchu v podobě psychické a pracovní způsobilosti vnímáme jako zásadní ?bílé místo? českých profesiografických výzkumů učitelství. Subjektivní i objekivní předpoklady úspěchu v dané profesi vychází z vnitřních a vnějších pracovních podmínek. Ty jsou zohledňovány jak v úrovni ekonomické a organizační, tak pracovně-motivační a sociálně-vztahové, v rámci kterých je řešena rovněž problematika pracovní spokojenosti. Vycházíme z komplexní verze profesiografické studie, která obsahuje vedle detailní deskripce a analýzy pracovních činností rovněž kritéria úspěšnosti a předpoklady úspěchu při výkonu profese. V navrhovaném projektu se zaměříme na výzkum subjektivního pojetí úspěšnosti v profesi učitele a hledání komplementarity konstruktů pracovní spokojenosti a profesní úspěšnosti.