Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Alena Seberová


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 113, Building SA
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2677
E-mail:No record found.Paradigmatická východiska gradovaných učebních úloh jako formy podpory žákova učení
Alena Seberová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akční výzkum v teorii a praxi
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Žaneta Šimlová ... other authors
Year: 2020, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Zuzana Sikorová
Year: 2020, Pedagogika
journal article

Akademické a subjektivně reflektované zdroje podpory učení studentů učitelství 1. stupně ZŠ
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Akční výzkum v rozvoji profesních dovedností učitelů 1. stupně základní školy
Alena Seberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Akční vy?zkum v rukou učitele základní školy jako řešení ožehavého problému dnešní školy - nespolupracujícího chování žáků
Hana Cisovská, Alena Seberová, Žaneta Šimlová
Year: 2019
abstract in proceedings

Ambice ve vysokoškolském vzdělávání - "kapitalizace ducha" versus "vzdělávání jako způsob poznání sebe sama a světa"
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení vysokoškolských studentů v kontextu podpory efektivního učení
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2019
abstract in proceedings

Podpora učení žáků ve společném vzdělávání na 1.stupni ZŠ
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2019
abstract in proceedings

Podpora učení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subjektivní interpretace významu podpory žákova učení jako příspěvek ke konceptualizaci výukového scaffoldingu
Alena Seberová
Year: 2019
research report

Úloha kritérií v hodnocení vysokoškolských studentů
Alena Seberová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysokoškolský učitel v optice hodnocení studentů
Alena Seberová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivní učení studentů - východiska pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2018, Repronis
specialist book chapter

Jak hodnotit vysokoškolské studenty v kontextu podpory efektivního učení?
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepty efektivního učení jako východisko pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výukový scaffolding v primárním vzdělávání
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Selected problems of teachers' functioning in Central and Eastern Europe. A Polish-Czech-Slovak study
Alena Seberová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Anna Szafrańska-Gajdzica
Year: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Zuzana Sikorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Scaffolding jako fenomén pohledem učitelů - tvorba výzkumného nástroje
Alena Seberová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití principů akčního výzkumu v procesech pedagogické evaluace a autoevaluace
Alena Seberová
Year: 2015, Pedagogické rozhľady
journal article

Diskuse nad profesionalitou učitele
Alena Seberová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Year: 2014, PdF OU
specialist book chapter

Evaluační standard jako záruka etiky hodnocení školy a učitele
Alena Seberová
Year: 2014, Moderní vyučování
journal article

Information system ?diagnostic? as a tool of action research
Alena Seberová, Martin MALČÍK
Year: 2014, ICTE Journal
journal article

Za hranice Česka ve vlastním hodnocení školy
Alena Seberová
Year: 2014, Řízení školy
journal article

Akční výzkum v pregraduálním vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy
Alena Seberová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evaluace školy
Alena Seberová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ANGLIE A WALESU
Martin Malčík, Alena Seberová
Year: 2012, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
specialist book chapter

Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci
Hana Lukášová, Alena Seberová, Marie Švrčková
Year: 2012
abstract in proceedings

Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci
Hana Lukášová, Alena Seberová, Marie Švrčková
Year: 2012
abstract in proceedings

Indicators of success in teacher profession
Alena Seberová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesiografické otázky učitelství
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2012, Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií
Erika Mechlová, Martin Malčík, Libor Koníček, Libuše Švecová, Alena Seberová
Year: 2012, IN-PRESS CZ s.r.o.
specialist book

Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na základních školách s podporou informačních technologií
Erika Mechlová, Martin Malčík, Monika Halšková, Alena Seberová
Year: 2012, IN-PRESS CZ s.r.o.
specialist book

Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy
Alena Seberová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy
Alena Seberová
Year: 2012
abstract in proceedings

Action research possibilities for school quality management
Martin Malčík, Alena Seberová
Year: 2011
abstract in proceedings

Curriculum reform and the new dimension of requirements for teaching profession in the Czech Republic
Alena Seberová
Year: 2011, Problemy wczesnej edukacji
journal article

Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Year: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita pracovního života učitelů - teoretické vize a realita empirických zjištění
Alena Seberová
Year: 2011
abstract in proceedings

Pedeutologické výskumy v Českej republike
Alena Seberová, Alena Seberová, Mariana Cabanová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Ewa Filipiak ... other authors
Year: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání
Alena Seberová
Year: 2011
abstract in proceedings

Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání
Alena Seberová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Smíšená metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profese
Alena Seberová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie
Mariana Cabanová, Alena Seberová, Simoneta Babiaková, Bronislava Kasáčová, Ewa Filipiak
Year: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
specialist book

Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání
Alena Seberová, Alena Seberová, Taťána Göbelová, Mariana Cabanová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Ewa Filipiak ... other authors
Year: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Využití smíšené metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profes
Alena Seberová
Year: 2011
abstract in proceedings

Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života
Alena Seberová
Year: 2010
abstract in proceedings

Assessment of the School Self-evaluation Process and the Quality of the Final Report
Martin Malčík, Alena Seberová
Year: 2010
abstract in proceedings

AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
Alena Seberová, Martin Malčík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
Alena Seberová, Martin Malčík
Year: 2010
abstract in proceedings

Autoevaluace školy. Od teorie k praxi a výzkumu
Alena Seberová, Martin Malčík
Year: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Design evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Evaluace ex ante
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Evaluace ex post
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Evaluace on going
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Evaluace programu
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Evaluace školy
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Evaluace žáka
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Interní evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA UČITELŮ - TEORETICKÉ VIZE A REALITA EMPIRICKÝCH ZJIŠTĚNÍ
Alena Seberová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Meta-Evaluation and Quality Standard of the Final Evaluation Report
Alena Seberová, Martin Malčík
Year: 2010, New Educational Review
journal article

Pedagogická fakulta University M. Bela
Alena Seberová
Year: 2010
work experience abroad

Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně základní školy
Alena Seberová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Personální evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2010
abstract in proceedings

Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2010
abstract in proceedings

Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Hana Durčáková
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Smíšená evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Year: 2010, NÚOV
specialist book chapter

Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe
Alena Seberová, Taťána Göbelová, .. A Kol.
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teacher's Job Satisfaction in the Context of Theoretical and Research Reflection
Alena Seberová
Year: 2010, Pedagogická fakulta, Universita M. Bela
specialist book chapter

The Teacher as a Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in the Czech Republic
Alena Seberová
Year: 2010, Umea School of Education, Umea University
specialist book chapter

Vstupy, proces a výstupy v evaluaci učitele a v kontextu standardu kvality
Alena Seberová
Year: 2010
abstract in proceedings

Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2009
abstract in proceedings

Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života
Alena Seberová
Year: 2009
abstract in proceedings

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF UMB Banská Bystrica
Alena Seberová
Year: 2009
work experience abroad

Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PdF UMB Banská Bystrica
Alena Seberová
Year: 2009
work experience abroad

Pracovní spokojenost učitelů v teoretických reflexích a výsledcích pilotní fáze výzkumu
Alena Seberová
Year: 2009
abstract in proceedings

Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Year: 2009
abstract in proceedings

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Year: 2009
abstract in proceedings

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kuriulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Realita profesních potřeb učitelů primární školy v dimenzi reflexe kvality pracovního života
Alena Seberová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teacher as Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in The Czech Republic
Alena Seberová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic
Alena Seberová
Year: 2009
abstract in proceedings

Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR
Alena Seberová, Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová
Year: 2009, PdF UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli
Alena Seberová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Výzkum pracovní spokojenost učitelů - teoretické reflexe a výsledky pilotní fáze výzkumu
Alena Seberová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávací programy v současném českém školství
Alena Seberová, Jan Průcha
Year: 2009, Portál
specialist book chapter

ATEE: Association for Teacher Education in Europe
Alena Seberová
Year: 2008
work experience abroad

Autoevaluace ve školské praxi
Alena Seberová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Cesta zvyšování kvality vyučování - stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách?
Alena Seberová
Year: 2008, Orbis Scholae
journal article

Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi
Alena Seberová
Year: 2008
abstract in proceedings

Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi
Alena Seberová
Year: 2008
abstract in proceedings

La compétence de recherche et son développement auprés des étudiants - futurs enseignants en république tchéque
Alena Seberová
Year: 2008, Recherche et Formation
journal article

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Alena Seberová
Year: 2008
work experience abroad

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
Alena Seberová
Year: 2008
work experience abroad

Pedagogická fakulta Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici. Slovenská republika
Alena Seberová
Year: 2008
work experience abroad

Peer rerview a hodnocení kvality EVOS vedou k rozvoji kvality nejen odborného školství
Alena Seberová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Profesionalizace učitelského vzdělávání
Alena Seberová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Příprava učitelů k autoevaluaci
Alena Seberová
Year: 2008
abstract in proceedings

Ramowe programy kształcenia oraz reforma oświatyw Czechach
Alena Seberová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?
Alena Seberová
Year: 2008
abstract in proceedings

Současnot a budoucnost učitelského vzdělávání
Alena Seberová, Kolektiv Autorů, Hana Lukášová
Year: 2008
editorial work

Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic
Alena Seberová
Year: 2008
abstract in proceedings

Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic
Alena Seberová
Year: 2008
abstract in proceedings

Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR
Alena Seberová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitelský výzkum? (V kontextu metodologie pedagogických věd a možnostech učitelské profese)
Alena Seberová
Year: 2008
abstract in proceedings

Kurikulární reforma v současném českém školství 1.Uniw. Slaski Katowice, Cieszyn
Alena Seberová
Year: 2007
work experience abroad

Kurikulární reforma v současném českém školství 2.Uniw.Slaski, Katowice, Cieszyn
Alena Seberová
Year: 2007
work experience abroad

Pojetí primární pedagogiky a inovace závěru studia v přípravném vzdělávání učitelů primární školy
Alena Seberová
Year: 2007
abstract in proceedings

Profesionalizace učitelského vzdělávání. Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Alena Seberová, Hana Lukášová
Year: 2007
editorial work

Příprava učitelů primárního vzdělávání na PdF OU v kontextu profesionalizačního vývoje oboru.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici.
Alena Seberová
Year: 2007
work experience abroad

Rámcové vzdělávací programy a kurikulární reforma v současném českém školství.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici.
Alena Seberová
Year: 2007
work experience abroad

Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?
Alena Seberová
Year: 2007
abstract in proceedings

Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection: Comenius project:118960-CP-1-2006-NL-Comenius-C21. ATEE RDC 19
Alena Seberová
Year: 2006
work experience abroad

Výzkumná kompetence učitele jako klíčová proměnná kvality evaluačních procesů
Alena Seberová
Year: 2006
abstract in proceedings

Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Year: 2006
abstract in proceedings

Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam rodiny v životě waldorfské školy na pozadí hodnocení kvality spolupráce
Alena Seberová
Year: 2006, Uniwersytet Slaski w Cieszynie a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Evaluation as the means of initiation of changes
Alena Seberová
Year: 2005, The new educational review
journal article

Ocena jakosci wspolpracy rodzicov ze szkola waldorfska
Alena Seberová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osvojování pedagogicko-výzkumné kompetence u studentů učitelství primárního vzdělávání
Alena Seberová
Year: 2005
abstract in proceedings

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky u studentů učitelství primárního vzdělávání: možnosti a meze inovací
Alena Seberová, Hana Lukášová
Year: 2005
abstract in proceedings

Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání
Alena Seberová
Year: 2005
abstract in proceedings

Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání
Alena Seberová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení kvality spolupráce rodiny a waldorfské školy
Alena Seberová
Year: 2004, Komenský
journal article

Řešení pedagogických problémů ke státní závěrečné zkoušce ve vztahu ke kompetencím studenta učitelství pro primární vzdělávání
Alena Seberová, Hana Lukášová
Year: 2004
abstract in proceedings

Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ
Alena Seberová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ
Alena Seberová
Year: 2004
abstract in proceedings

Učitel jako evaluátor své profesní činnosti
Alena Seberová
Year: 2004
abstract in proceedings

Člověk, jazyk, výchova a vzdělávání
Alena Seberová, Lumír Ries, Hana Lukášová
Year: 2000
editorial work

Evaluace jako prostředek iniciování změn a rozvoje školy
Alena Seberová
Year: 2000
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
9DPPEPedagogika v kontextu výzkumu výuky
99PPEPedagogika v kontextu výzkumu výuky
AZVZáklady pedagogického výzkumu
BMETPedagogická metodologie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MSMETPedagogická metodologie
NZVZáklady pedagogického výzkumu
OBHJNObhajoba diplomové práce
ZZZSCŽV 1 závěrečná zkouška
3PDVYZáklady pedagogického výzkumu
5AVMAktivizující výukové metody
5CPS2Didaktika čtení a psaní 2
5EM1Seminář z pedagogiky k SZZ
5MPPedagogická metodologie
5ODX1Obecná didaktika s praxí 1
5ODX2Obecná didaktika s praxí 2
5PPX1Pedagogické problémy školní praxe1
5PPX2Pedagogické problémy školní praxe 2
5PSP1Vybr. problémy škol. praxe v prim. vz. 1
5PSP2Vybr. problémy škol. praxe v prim. vz. 2
5P1Primární pedagogika 1
5P3Primární pedagogika 3
5P4Primární pedagogika 4
5P6Primární pedagogika 6
5P7Primární pedagogika 7
5ROB1Pedagogické problémy školní praxe 1
5ROB2Pedagogické problémy školní praxe 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS2Hospitačně-asistentská praxe
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
5SVPPraxe tvorby a realizace šk. vzd. progr.
5SZZPedagogika a psychologie
5UPVÚvod do projektové výuky
5ZASZačít spolu-teorie a praxe alter.vzd.pr.
5ZV11Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 1
5ZV12Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 2
55EMISeminář z pedagogiky k SZZ
55MPPedagogická metodologie
55OB1Pedagogické problémy školní praxe 1
55OB2Pedagogické problémy školní praxe 2
55OD1Obecná didaktika s praxí 1
55OD2Obecná didaktika s praxí 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PP2Primární pedagogika 2
55PP3Primární pedagogika 3
55PP5Primární pedagogika 5
55PP6Primární pedagogika 6
55PP7Primární pedagogika 7
55PS2Didaktika čtení a psaní 2
55PX1Pedagogické problémy školní praxe 1
55PX2Pedagogické problémy školní praxe 2
55SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
55UPVÚvod do projektové výuky
55ZS2Hospitačně-asistentská praxe
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZPedagogika a psychologie
6BMETPedagogická metodologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
66METPedagogická metodologie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7AZPVZáklady pedagogického výzkumu
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77ZPVZáklady pedagogického výzkumu
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8MEPGMetodologie pedagogiky
8OBHJObhajoba diplomové práce
8ODX1Obecná didaktika s praxí 1
8ODX2Obecná didaktika s praxí 2
8ROB1Pedagogické problémy školní praxe 1
8ROB2Pedagogické problémy školní praxe 2
8ROJ2Projektový seminář oborový 2
8RZS4Souvislá profesní praxe
8SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
8UPRVÚvod do projektové výuky
8ZSPEZáklady školní pedagogiky
88BHJObhajoba diplomové práce
88DX1Obecná didaktika s praxí 1
88DX2Obecná didaktika s praxí 2
88EPGMetodologie pedagogiky
88OB1Pedagogické problémy školní praxe 1
88OB2Pedagogické problémy školní praxe 2
88OJ2Projektový seminář oborový 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PRVÚvod do projektové výuky
88SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
88ZS4Souvislá profesní praxe
9DUPTUčitelská profese v teorii a výzkumu
9DVVYVýzkum výuky
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
ARDAritmetika s didaktikou
DDA1Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DDA2Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DDA3Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DMXDidaktika matematiky s praxí
DRV1Dramatická výchova v prim. vzdělávání 1
DRV2Dramatická výchova v prim. vzdělávání 2
DRV3Dramatická výchova v prim. vzdělávání 3
GEDGeometrie s didaktikou
HVD1Hudební výchova s didaktikou 1
HVD2Hudební výchova s didaktikou 2
HVD3Hudební výchova s didaktikou 3
IPVPInovační postupy v PV s didaktikou
JKSVJazyková a komunikačně-slohová výchova
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
MTDMateriály a technologie s didaktikou
OBDIObecná didaktika
PP1Primární pedagogika 1
PP2Primární pedagogika 2
PP3Primární pedagogika 3
PRVYProjetová výuka
PSPV1Psychologie primárního vzdělávání 1
PSPV2Psychologie primárního vzdělávání 2
PSPV3Psychologie primárního vzdělávání 3
PSZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
PVDPracovní výchova s didaktikou
SKZPSeminář k závěrečné práci
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
SRCGStrategie rozvíjení čtenářské gramotnost
TVD1Tělesná výchova s didaktikou 1
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
TVD3Tělesná výchova s didaktikou 3
TVD4Tělesná výchova s didaktikou 4
TVD5Tělesná výchova s didaktikou 5
TVD6Tělesná výchova s didaktikou 6
UDSPÚvod do speciální pedagogiky
VVD1Výtvarná výchova s didaktikou 1
VVD2Výtvarná výchova s didaktikou 2
VVD3Výtvarná výchova s didaktikou 3
VZMRVzdělávání žáků s mentální retardací
ZZODZávěrečná zkouška z oborové didaktiky
ZZPDZávěrečná zkouška z pedagogiky p.v.
ZZPSZávěrečná zkouška z psychologie p.v.
1AJ1Anglický jazyk
1ARDAritmetika s didaktikou
1ARZZáklady aritmetiky
1DA1Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DA2Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DA3Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DMXDidaktika matematiky s praxí
1DV1Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV2Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV3Dramatická výchova v primár. vzděláv. 3
1GEDGeometrie s didaktikou
1GEZZáklady geometrie
1HD1Hudební výchova s didaktikou 1
1HD2Hudební výchova s didaktikou 2
1HD3Hudební výchova s didaktikou 3
1IPVInovační postupy v prac. výchově
1JV1Jazyková a komunikačně-slohová vých. 1
1JV2Jazyková a komunikačně-slohová vých. 2
1LVPLiterární výchova pro primár. vzdělávání
1MTDMateriály a technologie s didaktikou
1PP1Primární pedag. 1 - Reflekt.vyuč.a eval.
1PP2Primární pedagogika 2 - Osob. soc. a eti
1PP3Primární pedagogika 3 - Projektová výuka
1PRX1Praxe pro 1. st. ZŠ 1
1PRX2Praxe pro 1 st. ZŠ 2
1PS1Psychologie primárního vzdělávání 1
1PS2Psychologie primárního vzdělávání 2
1PS3Psychologie primárního vzdělávání 3
1PVDPracovní výchova s didaktikou
1PZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ4Přírodovědný a společenskovědný základ
1SPUSpecifické poruchy učení na základ.škol
1SRGStrategie rozvíjení čtenář. gramotnosti
1SZPSeminář k závěrečné práci
1TD1Tělesná výchova s didaktikou 1
1TD2Tělesná výchova s didaktikou 2
1TD3Tělesná výchova s didaktikou 3
1TD4Tělesná výchova s didaktikou 4
1TD5Tělesná výchova s didaktikou 5
1TD6Tělesná výchova s didaktikou 6
1USPÚvod do speciální pedagogiky
1VD1Výtvarná výchova s didaktikou 1
1VD2Výtvarná výchova s didaktikou 2
1VD3Výtvarná výchova s didaktikou 3
1VZMVzdělávání žáků s mentální retardací
1VZPVedení závěrečné práce


AuthorTitleType of thesisYear
Jandová PetraSchool and Family CooperationMaster's thesis 2022 
Kolodziejová NatálieSchool Readiness PreparationMaster's thesis 2022 
Opluštilová IvetaProject Method in Primary EducationMaster's thesis 2022 
Solnická NelaAssessment in Primary EducationMaster's thesis 2022 
Kellnerová VeronikaSchool and Family CooperationMaster's thesis 2021 
Lesová KateřinaFacilitated Learning at Primary SchoolMaster's thesis 2021 
Warzechová PavlaProject Teaching in Primary SchoolsMaster's thesis 2021 
Grabovská AlexandraRole of Homework in Primary EducationMaster's thesis 2020 
Kučáková EliškaDevelopment of Cognitive Functions of Pupils from Socially Excluded Locality in the First Year of SchoolingMaster's thesis 2020 
Přikrylová TerezaPreparatory Classes in Primary EducationMaster's thesis 2020 
Sukupová KamilaEarly Childhood Education in the Context of School ReadinessMaster's thesis 2020 
Kaperová NikolPossibilities of Project Method in Primary EducationMaster's thesis 2019 
Moškořová TerezaLearning Support for Pupils of School AgeMaster's thesis 2019 
Paulusová EvaProject Method of Teaching in Primary EducationMaster's thesis 2019 
Walachová EvaTeacher Support to PupilsMaster's thesis 2019 
Jamnická GabrielaCooperative Teaching at Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Kočí EvaQuality of Life of Primary School Age PupilsMaster's thesis 2018 
Kohutová JanaTeachers' views on the Project Teaching MethodMaster's thesis 2018 
Kubenková VeronikaInstructional Scaffolding at Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Kubná NikolaActive Learning Strategy at Primary EducationMaster's thesis 2018 
Mesteková VeronikaTeachers' views on the Project Teaching MethodMaster's thesis 2018 
Šnýdlová AdélaElements of Montessori Education at Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Ulmanová VlastaSchool and Family CooperationMaster's thesis 2018 
Zachníková JanaSchool Management nad Teachers´ MotivationMaster's thesis 2018 
Drozdová HanaSchool-Family CollaborationMaster's thesis 2017 
Konvičná VeronikaProject Method in Primary EducationMaster's thesis 2017 
Kyvalská KateřinaPossibility of Project Method in Primary EducationMaster's thesis 2017 
Machačová OlgaQuality of Teacher Work LifeMaster's thesis 2017 
Romanidu NikoletaTeacher Professional Training and EducationMaster's thesis 2017 
Štiková KristýnaHomeschooling of Young ChildrenMaster's thesis 2017 
Demlová PetraCooperative Teaching in Elementary SchoolsMaster's thesis 2016 
Hrušková MartinaQuality of School LifeMaster's thesis 2016 
Huňková GabrielaVerbal-based Educational AssessmentMaster's thesis 2016 
Jaworková LucieSummerhill School and PedagogyMaster's thesis 2016 
Máchová ŠárkaQuality of Teacher Work LifeMaster's thesis 2016 
Ritzová KateřinaQuality of School LifeMaster's thesis 2016 
Theuer MartinQuality of School LifeMaster's thesis 2016 
Tobolová IvetaQuality of Teacher Work LifeMaster's thesis 2016 
Vacková AndreaCareer Success of Preprimary School TeachersMaster's thesis 2016 
Buzková KláraSchool and Family CooperationMaster's thesis 2015 
Čiklová MarkétaMontessori Pedagogy in Contenporary Czech SchoolMaster's thesis 2015 
Joannidu KarolinaQuality of Work Life in Teacher ProfessionMaster's thesis 2015 
Jurdičová AndreaActive Learning StrategyMaster's thesis 2015 
Machková RenátaQuality of Primary Teacher EducationMaster's thesis 2015 
Michálková PetraWaldorf Pedagogy in the Current Primary EducationMaster's thesis 2015 
Němcová NikaCareer Success of TeachersMaster's thesis 2015 
Volšanová BarboraTeacher Work SatisfactionMaster's thesis 2015 
Zemánková EvaSpecial Characteristics of Teaching at 1st Class of Primary SchoolMaster's thesis 2015 
Bahounková VeronikaConcept of Quality in Teaching ProfessionMaster's thesis 2014 
Bendová VeronikaRaising a Child in FamilyMaster's thesis 2014 
Gottsteinová RadkaThe research of the story of teacher on the way to professionMaster's thesis 2014 
Jeziorská MartinaTeaching in First Grade of Waldorf SchoolMaster's thesis 2014 
Kolková MarkétaChildren's Readiness to Start SchoolMaster's thesis 2014 
Kubesová LenkaMaria Montessori Pedagogy in the Current Primary EducationMaster's thesis 2014 
Lichovníková KláraProject Teaching in Primary SchoolsMaster's thesis 2014 
Ligocká MichaelaProject Teaching in the Current Primary EducationMaster's thesis 2014 
Masopustová RomanaThe research of teacher´s education in the reflective preparation in combine form of studyMaster's thesis 2014 
Mičková AlenaThe research of school assessment and selfassessment in primary educationMaster's thesis 2014 
Prokopová RenataThe fenomens of waldorf pedagogy on the primary school in OstravaMaster's thesis 2014 
Džupinová HanaQuality of School Life at the Small SchoolsMaster's thesis 2013 
Gráfová LenkaInnovative Teaching in Primary EducationMaster's thesis 2013 
Hrnčárová Kovářová PetraWaldorf pedagogy in Contemporary Czech SchoolMaster's thesis 2013 
Klásková BohdanaTeacher's Job SatisfactionMaster's thesis 2013 
Kořistková PetraCanistherapy in Primary educationMaster's thesis 2013 
Marková DenisaActive Teaching Strategies in Primary EducationMaster's thesis 2013 
Přikrylová SilvieDidactic Game in Primary EducationMaster's thesis 2013 
Tuhárska KristinaSchool - Family Cooperation on Primary EducationMaster's thesis 2013 
Valášková IvanaMontessori Pedagogy in Contenporary Czech SchoolMaster's thesis 2013 
Hostinská KateřinaTeacher Job SatisfactionMaster's thesis 2012 
Jeličová MiroslavaTeacher Profession - Demand on Quality and ProfessionMaster's thesis 2012 
Kovalová NikolaSelf-evaluation on the Proffesional Practice of TeacherMaster's thesis 2012 
Ševčíková MarieInnovation of educational concept in primary schoolMaster's thesis 2012 
Murová EvaCooperation between family and school at primary schoolMaster's thesis 2011 
Czepiecová LenkaSPECIFICS OF EDUCATIONAL PROCESS AND PROFESSIONAL COMPETENCES OF A TEACHER AT A MULTIGRADE SCHOOLMaster's thesis 2010 
Grabowiecká KateřinaReflective Teaching at Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Horáková AlenaThe Programme "Step by step" in condions of curial reform of Czech educationMaster's thesis 2010 
Müllerová MarieSpecial Characteristics of Teaching at 1st Class of Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Nesměráková MartinaTalented Learner at Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Stavovčíková AlenaPrimary Education at Multigrade ClassesMaster's thesis 2010 
Kotassková KamilaEducational programme Step by step at contemporary czech primary schoolMaster's thesis 2009 
Lipková HanaThe Healthy school in conditions of contemporary primary educationMaster's thesis 2009 
Lysková JarmilaThe multi age primary classes in the conditions of contemporary primary educationMaster's thesis 2009 
Michalková PetraThe teacher profession at an elementary schoolMaster's thesis 2009 
Přibylová PetraSPECIFICATIONS OF EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL SYSTEM IN GREAT BRITAIN AND POSSIBILLITIES OF INTEGRATION CERTAIN POINTS INTO CZECH EDUCATION SYSTEMMaster's thesis 2009 
Závodná LenkaThe Education for Health in Contemporary Primary EducationMaster's thesis 2009 
Jeníková MonikaWHICH ELEMENTS OF THE DALTON´S PLAN IS POSIIBLE TO USE IN COMMON PRIMARY SCHOOL EDUCATIONMaster's thesis 2008 
Jiroutová JanaThe Waldorf pedagogy at the present Czech schoolMaster's thesis 2008 
Falešníková LenkaPEDAGOGICAL PRINCIPLES PRESENT IN PRIMARY SCHOOLMaster's thesis 2007 
Hegarová HelenaKlíčové kompetence a jejich význam při tvorbě ŠVPMaster's thesis 2007 
Holaňová AndreaLesson's innovation at the Primary schoolMaster's thesis 2007 
Murová EvaCooperation between family and schoolMaster's thesis 2007 
Šromová AlenaThe home education within the context of Czech schoolMaster's thesis 2007 
Malohlavová OlgaWaldorf pedagogy at the present Czech schoolMaster's thesis 2006 
Hýžová VlastaInovativní formy a možnosti vzdělávání na 1. stupni ZŠMaster's thesis 2005 
Ochmanová EvaMotivace žáků k učeníMaster's thesis 2005 
Večerková LudmilaÚloha spolupráce rodiny a školy ve vzdělávacím programu Začít spoluMaster's thesis 2005 
Závadová MonikaProgram "Začít spolu" v podmínkách českého školstvíMaster's thesis 2005 
Šubrtová MarieSchool Readiness Development Strategy of Preschool ChildrenBachelor's thesis 2022 
Branichová HelenaEarly Childhood Education by Alternative Care TypeBachelor's thesis 2021 
Dostálová ZuzanaDevelopment of communication skills in preschool ageBachelor's thesis 2021 
Škapová HanaComunication in Kindergarten in the Context of Gender AspectsBachelor's thesis 2021 
Lluch Pavliková LeonaPossibilities and Limits of Child Nutrition in KindergartenBachelor's thesis 2020 
Medvecká IvanaTwo Years Old Childern at Preprimary EducationBachelor's thesis 2020 
Seifertová LenkaWork Satisfaction of Kindergarten TeachersBachelor's thesis 2020 
Sivev SimonaPlay and Toys in Pre-primary EducationBachelor's thesis 2020 
Axmanová DenisaSchool and Family CooperationBachelor's thesis 2019 
Lukašíková LuciePreparednes of Kindergarten for Education of Children Aged Two YearsBachelor's thesis 2018 
Slípková IvanaPreschool Teacher's Career SystemBachelor's thesis 2018 
Hrušková HanaMontessori Pedagogy in Preprimary EducationBachelor's thesis 2017 
Svobodová MichaelaFairy Tales and preschool childrenBachelor's thesis 2017 
Filipová GabrielaQuality of Teacher Work LifeBachelor's thesis 2016 
Trybulovská IvaKindergarten Teacher EvaluationBachelor's thesis 2016 
Zvercová KateřinaProfessional Success of Kindergarten TeacherBachelor's thesis 2016 
Dudková KarlaWork satisfaction of Preprimary School TeachersBachelor's thesis 2015 
Santlerová NikolWork Satisfaction of Preprimary School TeachersBachelor's thesis 2015 
Stanovská ZuzanaKindergarten Teacher EvaluationBachelor's thesis 2015 
Bartošová JanaFamily - School Cooperation in Kindergarten with Program Step by StepBachelor's thesis 2014 
Brezňáková ZuzanaKindergarten EvaluationBachelor's thesis 2014 
Danišová ZuzanaFamily - School Cooperation in KindergartenBachelor's thesis 2014 
Sáblíková IvanaConcept of Quality and Professional Standard of Kindergarten TeacherBachelor's thesis 2014 


Subjective Interpretation of the Meaning of Supporting Pupils' Learning as a Contribution to Conceptualization of Instructional Scaffolding
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Autoevalvácia učiteľa ako súčasť evalvácie školy
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2014
Provider
Statefinished
Pojetí úspěšnosti v učitelské profesi
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period11/2008 - 10/2011
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
rss
social hub