Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

pokračování - smlouva o dílo
Project IdSP/2F2/98/07
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period10/2011 - 11/2011
ProviderPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt výzkumu řeší zejména využití odpadů /zejména ČOV kalů/ k výrobě TAP zahrnuje popis technologických postupů a metod předúpravy, přípravy TAP z odpadů (receptury), analytickou kontrolu procesu jejich předúpravy a výroby a návrhy postupů nakládání s tuhými zbytky po spalování. Těmito výše uvedenými postupy by se minimalizovaly případy použití nevhodných druhů odpadů při výrobě TAP a ověřily by se nové možné postupy kontroly procesů nakládání s odpady s cílem identifikovat potenciálně nebezpečné vlastnosti vsázky i tuhých zbytků po spalování vzhledem k jeho dalšímu využití např. na povrchu terénu ? rekultivace. Celé řešení projektu je koncipováno s cílem navrhnout postupy pro maximální využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů.