Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora talentovaných studentů
Project IdMSK
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period4/2011 - 3/2012
ProviderKatedra psychologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je poskytnout podporu nadějné studentce 2. ročníku doktorského studijního programu Sociální politika a Managment sociálních služeb. V průběhu roku 2011 bude pokračovat v řešení výzkumného projektu Činnost autonomního nervového systému u dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen - oslovování institucí i jednotlivců pro výběr vhodných probandů, telefonické kontaktování zájemců a potenciálních probandů, laboratorní měření, zpracování dat, vyhodnocení. Na podzim 2011 plánuje studentka 2-3 měsíční pracovní stáž na zahraničním pracovišti zabývající se problematikou metody měření variability srdeční frekvence. Zde by také došlo k doplnění dat a odborné konzultaci naměřených výsledků. V roce 2012 předpokládáme publikaci výsledků v impaktovaném zahraničním časopise a úspěšné odevzdání disertační práce a dokončení doktorského studia.