Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zapojení zahraničních odborníků do přednáškové činnosti
Project IdMSK
Main solverMgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Period10/2011 - 10/2012
ProviderKatedra romanistiky-Odd.francouzštiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationKatedra romanistiky FF OU využije odborníka z Francie, profesora Guy-Armel Le Blanca, hostujicícho profesora na katedře romanistiky, pro zajištění přednáškové činnosti v odborných ekonomických předmětech v rámci blokové výuky. Účelem projektu je obohatit výuku ve stávajícím studijním programu Francouzština ve sféře podnikání. Studenti tak získají i jiný úhel pohledu na studovanou problematiku, nové teoretické a praktické poznatky ze studovaného oboru, který se neustále vyvíjí, což přispěje i k lepší připravenosti našich studentů pro uplatnění se v praxi.