Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje statutárního města Ostravy
Project Idsgs1/PřF/2011
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je realizace výzkumu governance s důrazem na roli aktérů v relační perspektivě na území statutárního města Ostravy ve čtyřech specifických tematických oblastech, které obsahově rozšiřují dosažené vědecko-výzkumné výsledky předchozího projektu žadatelů (?Analýza a evaluace regionální a lokální governance socioekonomického rozvoje?). Výzkumné aktivity budou koncentrovány na identifikaci aktérů a analýzu jejich vzájemných interakcí v kontextu fungování partikulárních systémů governance v zájmovém území, ve vazbě na teorie lokálního a regionálního rozvoje. Dále bude podrobena evaluaci efektivita fungování governance a výsledkem bude formulace opatření a nástrojů pro optimalizaci rozhodovacích mechanismů a procesů. Dlouhodobým cílem je pak vytvoření pevných základů pro rozvoj kompetenčního centra (výzkum, výuka, poradenství) při KSGRR pro problematiku governance socioekonomického rozvoje v rámci celé ČR.