Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Support od cooperation and establishing network of partners consisting of institutions for tercial education, science and research facilities and public sector in the area of urgent medicine, disaster medicine and mass accident medicine.
Project IdCZ.1.07/2.4.00/17.0113
Main solverPhDr. Ivana Fialová
Period5/2011 - 4/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationSmyslem projektu je propojit (zasíťovat) pracoviště, která mají praktickou zkušenost ze zásahů v terénu a jsou nosnými pro transfer poznatků z praxe do teorie (VŠ, které připravují profesionály pro zásahy v terénu). Koncepce celého projektu byla inspirována zkušenostmi při zásazích v případech hromadných neštěstí v Moravskoslezském kraji (havárie vlaku ve Studénce a tramvaje ve Vřesině).Cíle projektu bude dosaženo podporou spolupráce prostřednictvím stáží a odborných praxí, workshopů a konferencí, které vytváří komunikační platformu s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti.Výstupem projektu bude vytvoření komunikačních sítí mezi institucemi, které řeší problematiku medicíny katastrof a bude posílena relevance přípravy budoucích profesionálů (studentů VŠ). V rámci projektu bude založen grant office, který zajistí přípravu pracovníků pro řízení VaV projektů. Cílovými skupinami budou studenti vysokých škol, akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol a další pracovníci VaV.