Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Ivana Fialová


Academic degree, name, surname:PhDr. Ivana Fialová
Room, floor, building:
Position:Head of Section
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 2722
+420 734 783 481
E-mail:No record found.University students? use of study resources in relation to approaches to learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN CURRICULUM AND MOTIVATION FOR SELECTION OF TECHNICAL DISCIPLINES
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková, Ivana Fialová
Year: 2019, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives
journal article

Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nezahojené rány
Ivana Fialová
Year: 2011
abstract in proceedings

Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový fil
Ivana Fialová
Year: 2011
abstract in proceedings

Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový film
Ivana Fialová
Year: 2011, Úrazová chirurgie
journal article

Simulace hromadné havarie- výstup z předmětu psychologie
Ivana Fialová, martin šín
Year: 2011, -
journal article

Letadlo - Simulace hromadného neštěstí
Ivana Fialová
Year: 2010
abstract in proceedings

Projekt ?Trenažery terenních situací?
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, Jiří Veselý, Jan Aufart
Year: 2010
abstract in proceedings

Dopad trestného činu na kvalitu života oběti
Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Dopad trestného činu na kvalitu života oběti
Ivana Fialová
Year: 2009
abstract in proceedings

Pracovní zátěž v profesní skupině sociálních pracovníků
Ivana Fialová
Year: 2009
abstract in proceedings

Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, J. Veselý
Year: 2009
abstract in proceedings

Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, J. Veselý
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Rodina, vztahy a právo
Ivana Fialová, Judita Kachlová, Jan Svoboda
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rodina, vztahy a právo. projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života. CZ.1.07/1.2.10/11.0006
Ivana Fialová, Judita Kachlová, Jan Svoboda
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Year: 2009
abstract in proceedings

Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Záměna osob
Pavel Šteňko, Pavla Segarová, Erika Palmaiová, S. Cieciotková, Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Kompetence k práci s informacemi - manuál pro učitele středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k práci s informacemi - manuál pro učitele základních škol
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k práci s informacemi - průvodce pro učitele základních a středních
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele základních škol
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k řešení problému - průvodce pro učitele základních a středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence
Ivana Fialová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence k práci s informacemi
Ivana Fialová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče - Komunikační dovednosti
Vladimír Indra, Ivana Fialová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika pro terénní vzdělávání romských občanů
Ivana Fialová, Lýdie Poláčková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Oběti násilí
Ivana Fialová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Posttraumatický syndrom u uprchlíků z válečných oblastí
Ivana Fialová
Year: 2005, Slezský ústav
specialist book

Rozvoj organizačních kompetencí
Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Viktimologické poradenství jako studijní disciplína v systému vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků
Ivana Fialová
Year: 2004
abstract in proceedings

Multikulturní výchova
Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvoj organizačních kompetencí
Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvoj sociálních kompetencí
Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K problému domácího násilí
Ivana Fialová
Year: 2002
abstract in proceedings

K problému násilí v rodinách
Ivana Fialová
Year: 2002
abstract in proceedings

Praktické zkušenosti s využitím relaxačních pohádek u dětí předškolního věku
Ivana Fialová
Year: 2002
abstract in proceedings

Prevence a řešení případů násilí na školách
Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prevence násilí v rodinách
Ivana Fialová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problem przemocy w rodzinach w Republice Czeskiej
Ivana Fialová
Year: 2001, Auxilium sociale
journal article

Oběti trestných činů jako specifická skupina obyvatel v ČR
Ivana Fialová
Year: 2000
abstract in proceedings

Poradenství pro oběti trestných činnů
Ivana Fialová
Year: 2000
abstract in proceedings

K problému domácího násilí
Ivana Fialová
Year: 1999
abstract in proceedings

Monitoring domácího násilí v lokalitě Ostrava-Dubina a Bělský les a návrh modelu spolupráce při pomoci obětem
Ivana Fialová, Š. Chytilová, M. Klézl, M. Šedivá
Year: 1999
abstract in proceedings

Syndrom vyhoření a možnosti jeho terapie
Ivana Fialová, Anna Schneiderová
Year: 1998
abstract in proceedings

Vliv relaxačních pohádek na latenci usnutí dětí v předškolních zařízeních
Ivana Fialová
Year: 1998
abstract in proceedings

Relaxační pohádky
Ivana Fialová
Year: 1997
abstract in proceedings

The white safety circle and its cooperation with the department of psychology
Ivana Fialová
Year: 1997
abstract in proceedings

Psychologická příprava učitelů geografie
Anna Schneiderová, Marta Koubová, Ivana Fialová
Year: 1996, PřF OU
specialist book chapter

Základní charakteristiky psychologické přípravy
Ivana Fialová, Anna Schneiderová
Year: 1996
research reports and final reports of opposed grants

Základní charakteristiky psychologické přípravy. In.: prodesní příprava učitelů geografie "nové generace". Závěrečná zpráva grantového úkolu v r.1996
Anna Schneiderová, Ivana Fialová
Year: 1996
research reports and final reports of opposed grants

Relaxační pohádky
Y. Šimečková, Ivana Fialová
Year: 1995
abstract in proceedings

Rodinné poradenství
Ivana Fialová
Year: 1994
abstract in proceedings

Rodinné poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák, Ivana Fialová
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozdíly v prožívání zdravotních obtíží středoškolských profesorek v závislosi na míře maskulinních a femininních vlastností
Anna Schneiderová, Marta Koubová, Ivana Fialová
Year: 1994, OU
specialist book chapter

Význam role matky a otce pro pojetí rodičovské role
Anna Schneiderová, Ivana Fialová
Year: 1994, Regionální revue
journal article

PRISPEVEK K POSUZOVANI MODELU VYSOKOSKOLSKE PRILRAVY UCITELU
Josef Malach, Ivana Fialová
Year: 1993
abstract in proceedings

Příspěvek k posuzování modelů vysokoškolské přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Year: 1993
abstract in proceedings

Návrh kritérií pro komparaci a hodnocení současných změn v  organizaci VŠ studia
Josef Malach, Ivana Fialová
Year: 1992
abstract in proceedings

Percepce rolí matky a otce dětmi z různého výchovného prostředí
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil, Ivana Fialová
Year: 1992
abstract in proceedings

Příspěvek k posuzování modelů VŠ přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Year: 1992
abstract in proceedings

Východiska komparací systémů učitelské přípravy
Josef Malach, Ivana Fialová
Year: 1992, Pedagogická orientace č. 5
journal article

Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část I )
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Year: 1991, Zdraví pro život, č.5.
journal article

Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část II )
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Year: 1991, Zdraví pro život, č.6
journal article

Podaří se obnovit tradici dětských táborů s psychologem?
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Year: 1991, Moravskoslezský den
journal article

Psycholog radí: Starosti s prvňáčky
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Year: 1991, Zdraví pro život, č.17,18
journal article

Záměna osob
Ivana Fialová, A Kol.
Year:
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Přikrylová AdélaExperiences of high school students with bullyingBachelor's thesis 2022 
Böhm MartinMental stress in the professinal group of police officemBachelor's thesis 2015 
Klčová IvanaWoman as crime offendersBachelor's thesis 2015 
Novák OldřichThe specific features of soldiers´ exposure to stress in the foreign missionsBachelor's thesis 2015 
Foltýn PetrSocial psychological aspects of the communication on social networksBachelor's thesis 2014 
Trejbalová JiřinaThe workload of the City police officers in OstravaBachelor's thesis 2014 
Faferka LukášDomestic violence against seniorsBachelor's thesis 2013 
Florková MarkétaCoping strategies for IRS employeesBachelor's thesis 2012 
Bílek KristiánBurnout Syndrome Among the Police of the Czech Republic ForcesBachelor's thesis 2011 
Plachetka PavelExperience the City police headquarters in Ostrava in addressing cases of domestic violenceBachelor's thesis 2011 
Šotkovská AndreaPerception Of Victims Of Domestic ViolenceBachelor's thesis 2011 
Vencl RadekPosttraumatic stress disorder and the possibility that detection of IRS employeesBachelor's thesis 2011 
Zientek MichalAggression and violence by womenBachelor's thesis 2011 
Cieciotková SoňaPsychological aspects of mass disastersBachelor's thesis 2010 
Křivánek Miloš- Taxonomy of stressed situations of policeman professionBachelor's thesis 2010 
Rozsívalová MarieCommunication with victim of crimeBachelor's thesis 2010 
Ševčíková AlexandraThe procedure of policemen in enunciating sudden deathBachelor's thesis 2010 
Šmajstrla LiborPost-traumatic intervention care and its meaning in policeman professionBachelor's thesis 2010 
rss
social hub