Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba předmětu "Pokročilé metody v molekulární biologii" pro studenty navazujícího studia Experimentální biologie
Project IdFRVŠ_NIV
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation