Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Analýza a evaluace regionální a lokální governance socioekonomického rozvoje
Project IdSGS10/PřF/2010
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation