Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vliv nezaměstnanosti na činnost autonomního nervového systému
Project IdSGS5/FF/2010
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV posledních dvou letech se v některých zemích zejména z důvodu finanční krize zvyšuje počet nezaměstnaných lidí. S tímto celospolečenským problémem se potýká také Česká republika. Ke konci třetího čtvrtletí 2009 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 77 907 (11,7 %) nezaměstnaných, přičemž většina z nich jsou lidé kvalifikovaní s pracovní zkušeností. V Moravskoslezském kraji je relativně větší míra nezaměstnanosti než v jiných krajích České republiky. Moser, Fox, Jones a Goldblatt (1986) uvádějí, že v oblastech s relativně vyšší mírou nezaměstnanosti je vyšší úmrtnost nezaměstnaných. Negativní vliv nezaměstnanosti na psychiku člověka je znám (Peiró, 2006, Paul, Moser, 2009), méně se již ví o vlivu tohoto celospolečenského problému na fyziologické funkce člověka, např. na autonomní nervový systém (dále ANS). Nezaměstnanost může být u některých lidi významných dlouhodobým stresovým faktorem. Ovlivňuje tento stresový faktor činnost ANS? Cílem této práce je zjistit, zda má nezaměstnanost vliv na činnost ANS. Pomocí měření variability srdeční frekvence může být ANS diagnostikována. Pokud se v této studii podaří prokázat příčinný vztah mezi nezaměstnaností a činností ANS, zaměříme se v tomto projektu na hledaní souvislostí mezi psychickými aspekty a činností ANS u nezaměstnaných. Navržený projekt by tak mohl být přínosem jak v oblasti prevence, tak při posuzování míry kardiovaskulárních rizik u nezaměstnaných, při plánování terapeutických postupů a posouzení efektu nácviku relaxace u psychosomaticky nemocných. Navrhovaný projekt navazuje na projekt 406/09/0726 GAČR Psychické aspekty zvládání zátěže mužů a žen, který řeší Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.