Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Jazyk a emoce v němčině a češtině
Project IdSGS1/FF/2010
Main solverMgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu budou sledovány všechny jazykové prostředky sloužící k vyjádření a popisu emocí v německém jazyce a jejich české ekvivalenty. Materiálovou základnu představují jednak díla německé a české literatury, jednak německý jazykový korpus Cosmas II a Český národní korpus. Cílem projektu je porovnání jazykových prostředků sloužících k vyjádření emocí v obou jazycích a vyhodnocení rozdílů, které jsou dány jak rozdíly v jazykovém systému němčiny a češtiny, tak rozdíly v kulturním zázemí těchto jazyků. Výsledky projektu doplní materiál, který je připravován v rámci grantového projektu GA ČR ?Jazykové prostředky vyjádření emocionality v česko-německé jazykové konfrontaci?. Výstupy předkládaného projektu budou moci být využity také pro potřeby výuky, zejména translatologických disciplín. Na projektu se budou podílet pod vedením dvou akademických pracovníků tři studenti magisterského a tři studenti doktorského studia, kteří se problematikou vztahu jazyka a emocí zabývají v rámci své magisterské nebo disertační práce. Předkládaná podoba projektu je platná pro rok 2010. Celková předpokládaná doba řešení projektu je tři roky. Pro následující roky bude projekt upřesněn. Výsledky projektu budou prezentovány na Studentské vědecké konferenci katedry germanistiky, na domácích a zahraničních konferencích a v odborných časopisech.