Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Innovation of study programme German philology by addition of study module German as the language of human studies
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0320
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period10/2010 - 9/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationZavedení studijního modulu "Němčina jako jazyk humanitních věd" s vysokou mírou interdisciplinarity, který obohatí dosavadní náplň bakalářského studia německé filologie a rozšíří možnosti uplatnění absolventů.