Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Innovation of key courses of bachelor studies at Ekf VŠB-TU Ostrava including the English version processing
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0115
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2010 - 8/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationCílem projektu je inovovat průřezové předměty společného záladu ekonomických bakalářských studijních programů tak, aby díky moderním přístupům k výuce a jejímu zaměření, respektujícímu poznatky ze světových prestižních pracovišť, byla zaručena dlouhodobá produkce kvalitních absolventů splňující nároky znalostní ekonomiky. Souvisejícími cíli jsou příprava anglických verzí profilových předmětů jednotlivých oborů a zavedení předmětu zaměřeného na hospodářskou angličtinu. Součástí projektu rovněž bude příprava podkladů pro nově zavedný mezioborový bakalářský studijní obor plně v anglickém jazyce, European Business Studies. Na řešení projektu, zejména s ohledem na nutnost zapojení anglické verze předmětů, respektive průřezového studijního oboru v anglickém jazyce, bude žadatel spolupracovat s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Výstupem projektu budou inovované předměty (obory) a studijní opory, včetně anglické verze, respektive absolventi inovovaného studia.