Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Skills of University of Ostrava Graduates Aim to Equal Labor Market Opportunities
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0456
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2010 - 9/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationProjekt řeší formou inovace stávajících studijních oborů a předmětů a zavedením modulární výuky posílení uplatnitelnosti absolventů včetně absolventů se speciálními potřebami na trhu práce. Navržené inovace rozšiřují studijní obory o povinně volitelné a výběrové předměty, respektují stávající akeditované obory a nevyžádají si jejich změnu. Na realizaci projektu se budou podílet odborníci z OU, pracovníci centra Pyramida při OU, odborníci dalších škol, pedagogických center, center pomoci při českých univerzitách, organizací a institucí, které se věnují problematice osob se zdravotním postižením.