Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace praktika Základů ekotoxikologie
Project IdFRVŠ 2480/2010
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovaci a zkvalitnění výuky Základů ekotoxikologie na Katedře biologie a ekologie PřF OU. Cílem projektu je obměnit program cvičení zařazením vybraných metod, které jsou v současnosti využívány v ekotoxikologických laboratořích. Jedná se zejména o metody stanovení biochemických odpovědí, které slouží jako citlivé biomarkery expozice a toxicity u volně žijících i modelových organismů. V rámci inovace praktik Základů ekotoxikologie bude zařazena metoda stanovení enzymu acetylcholinesterázy, jako zástupce biomarkerů expozice a metoda stanovení peroxidace lipidů, která se řadí mezi biomarkery účinku, konkrétně mezi parametry oxidativního stresu. Dále bude program cvičení obohacen o miniaturizované testy akutní toxicity Daphtoxkit test a Phytotoxkit, které umožní studentům srovnat klasicky prováděné testy akutní toxicity s miniaturizovanými testy druhé generace. Téma zabývající se zkouškami akutní toxicity na producentech bude doplněno o test na sladkovodních řasách - Desmodesmus subspicatus. Inovace cvičení si klade za cíl prohloubit přípravu studentů po teoretické i praktické stránce tak, aby bylo dosaženo jejich lepšího uplatnění v praxi a byly vytvořeny předpoklady pro zvládnutí navazujícího specializačního předmětu Ekotoxikologie 2 v magisterském studiu.