Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score
Project IdCZ.1.04/5.1.01/12.00069
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period5/2009 - 11/2011
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
AnotationVýměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňovánízdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob sezdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřenímna aplikaci Diversity Score Cards