Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Music culture in Ostrava in the time period from 1918 up to present
Project IdGA408/07/0020
Main solverprof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
Period1/2007 - 12/2010
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationPo základním výzkumu, orientovaném na shromáždění a vyhodnocení pramenů a dokumentů textového, obrazového a zvláště zvukového charakteru (bude vytvořen katalog všech dostupných relevantních snímků) a jejich vesměs analytickém zpracování připravit a pak v posledním roce řešení vydat knižní monografii.