Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Jan Mazurek


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
Room, floor, building: SA 511, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Musical Education (Faculty of Education)
Centre for Research into Culture and Identity of the Region (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2530
E-mail:No record found.Osobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998)
Tereza Baronová, Jan Mazurek
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Milan Báchorek (1939) - skladatel, pedagog, popularizárot a organizáter ostravské hudební kultury
Jan Mazurek
Year: 2019, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
specialist book

Jan Hališka (*1942) ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života
Jan Mazurek
Year: 2017, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
specialist book

Hudební výchova v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2021, Hudební výchova
journal article

Memorandum o hudební výchově (1919)
Jan Mazurek
Year: 2021
abstract in proceedings

Memorandum o hudební výchově (1919)
Jan Mazurek
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modernizační tendence v meziválečné české hudební výchově (1918-1938)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2020, Hudební výchova
journal article

Osobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998)
Tereza Baronová, Jan Mazurek
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Milan Báchorek (1939) - skladatel, pedagog, popularizárot a organizáter ostravské hudební kultury
Jan Mazurek
Year: 2019, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
specialist book

Přínos Vladimíra Gregora (1916-1986) české hudební pedagogice 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2019, Hudební výchova
journal article

Hudba v rakouském / českém Slezsku v minulosti i přítomnosti
Karel Boženek, Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Year: 2018, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
specialist book

Valter Vítek (1935) - ostravský klarinetista a hudební pedagog
Jan Mazurek
Year: 2018, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
specialist book

Jan Hališka (*1942) ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života
Jan Mazurek
Year: 2017, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
specialist book

K historii katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Jan Mazurek
Year: 2016
abstract in proceedings

Metoda Jaques-Dalcrozova a česká hudební výchova (1911-1938)
Jan Mazurek
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Pivovarský, Lumír
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Year: 2016
abstract in proceedings

Rudolf Bernatík (*1937) ostravský klavírista, klavírní pedagog, skladatel a organizátor hudebního života
Jan Mazurek
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Tučapský, Antonín
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Year: 2016
abstract in proceedings

Janáčkovské festivaly na Moravě - Janáček Festivals in Moravia
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Year: 2015
abstract in proceedings

Karel Steinmetz (1945)
Jan Mazurek
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
specialist book

Die Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters, Dirigenten und Musikpädagogen Arthur Eduard Theophil Könnemann (1886-1931)
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Year: 2014
abstract in proceedings

Ostrava hudební
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Pavla OLŠAROVÁ
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
specialist book

Ostravská léta německého skladatele, sbormistra, dirigenta a hudebního pedagoga Arthura Eduarda Theophila Koennemanna (1886-1931)
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Year: 2014
abstract in proceedings

Ostravský německý skladatel Arthur Konnemann (1861 - 1931)
Jan Mazurek
Year: 2014
abstract in proceedings

Vítězslav Kuzník. Ostravský houslový pedagog a umělec
Jan Mazurek
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
specialist book

Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny
Veronika Ševčíková, David Kozel, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

HURNÍK, Ilja
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Karel Boženek
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860-1945
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Hana Kubešová
Year: 2013, Ostrvská univerzita - Pedagogická fakulta
specialist book

Ostravský německý skladatel A. Koennemann (1861-1931)
Jan Mazurek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

179 slovníkových hesel
Jan Mazurek
Year: 2013
abstract in proceedings

Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy
Karel Steinmetz, David Kozel, Jan Mazurek, Milan Bátor, Pavla Lachmanová, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Jindřich SCHWARZ, Jana Vondráčková ... other authors
Year: 2012
editorial work

Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995 - 2011)
Karel Steinmetz, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Iva MANOVÁ, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Jindřich SCHWARZ, Magda VYORALOVÁ, Luděk Zenkl, Milan Bátor ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
specialist book

Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters und Musikpädagogen Arthur Edvard Theophil Könnemann (1886-1931)
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století
René Adámek, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Webová konference Hudební výchova 2011
Jan Mazurek, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ
Year: 2011
organizing conference, workshop

Dvacet let hudební výchovy v Ostravě (1989-2009)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2010
abstract in proceedings

Hudba meziválečného období (1918-1938)
Jan Mazurek, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Jiří Kusák, Miloslav Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... other authors
Year: 2010, PdF OU v Ostravě
specialist book chapter

Hudba v období 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Jiří Kusák, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... other authors
Year: 2010, PdF OU v Ostravě
specialist book chapter

Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Year: 2010, Acta humanica
journal article

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Year: 2010, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
journal article

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Hana Adámková Heidrová, Anna Neuwirthová ... other authors
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book

Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská hudební výchova po roce 1989
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2010, Mezinárodní webový sborník
journal article

Závěr
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jan Mazurek
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Jan Mazurek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rudolf Kubín (1909-1973). K stému výročí narození ostravského hudebního umělce
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
journal article

F.M. Hradil hudební pedagog
Jan Mazurek
Year: 2008
abstract in proceedings

Hudba v Ostravě 1945-1948
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Year: 2008
abstract in proceedings

Hudba v Ostravě 1945-1968
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Year: 2008
abstract in proceedings

Ostravský hudební život po roce 1945
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Karel Steinmetz, Šárka Zedníčková
Year: 2008, Repronis
specialist book

Podíl Leoše Janáčka a jeho hudby na rozvoji ostravského hudebního života 1. poloviny 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Year: 2008
abstract in proceedings

Festivaly před festivalem
Jan Mazurek
Year: 2007
abstract in proceedings

Hudební současnost 2006
Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Markéta Koptová, Jiří Kusák
Year: 2007,
journal article

Ostravský hudební život do roku 1945
Jan Mazurek, Hana Adámková, Jiří Kusák, Karel Steinmetz
Year: 2007, Repronis
specialist book

Přínos Luďka Zenkla hudební kultuře na Ostravsku
Jan Mazurek
Year: 2007
abstract in proceedings

Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana
Anna Neuwirthová, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Mazurek, Šárka Zedníčková, Jiří Kusák
Year: 2006
editorial work

Emil Paur
Jan Mazurek
Year: 2006
abstract in proceedings

Hudebněpedagogická a lidovýchovná činnost Iva Stolaříka
Jan Mazurek
Year: 2006, Montanex
specialist book chapter

Hudební aktivity německých obyvatel Ostravy v období 1939-1945
Jan Mazurek
Year: 2006
abstract in proceedings

Hudební skladatelé o sobě
Jan Mazurek
Year: 2006
abstract in proceedings

Hudební současnost 2005
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová
Year: 2006,
journal article

Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Karel Boženek
Year: 2006, Montanex, a.s.
specialist book

Muzikologická konference Janáčkiana
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková
Year: 2006
organizing conference, workshop

K charakteru hudebního života českých obyvatel Ostravy v období Protektorátu Čechy a Morava
Jan Mazurek
Year: 2005
abstract in proceedings

Podíl významných osobností na rozvoji ostravského hduebního dění v období 1939-1945
Jan Mazurek
Year: 2005
abstract in proceedings

Podíl významných osobností na rozvoji ostravského hudebního dění v období 1939-1945
Jan Mazurek
Year: 2005
abstract in proceedings

Antonín Tučapský a Pěvecké sdružení moravských učitelů
Jan Mazurek
Year: 2004
abstract in proceedings

Místo hudby Leoše Janáčka v protektorátním ostravském hudebním životě
Jan Mazurek
Year: 2004
abstract in proceedings

Poslech hudby
Jan Mazurek, Šárka Zedníčková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Představitel severomoravského školství Eduard Vaculík (1858 - 1944)
Jan Mazurek
Year: 2004
abstract in proceedings

Společenský život horníků na Ostravsku
Jaromír Pavlíček, Jan Mazurek
Year: 2003
abstract in proceedings

Společenský život horníků na Ostravsku.
Jan Mazurek, Kolektiv Autorů, Jaromír Pavlíček, O. Skalníková, P. Šiřina
Year: 2003, Anagram
specialist book chapter

Jan Pešat (1892 - 1974)
Jan Mazurek
Year: 2002, Repronis
specialist book

Jan Pešat (1892 - 1974)
Jan Mazurek
Year: 2002, Repronis
specialist book

Jan Pešat (1892 - 1974) a Orchestrální sdružení
Jan Mazurek
Year: 2002
abstract in proceedings

Jan Pešat (1892 - 1974) a Orchestrální sdružení
Jan Mazurek
Year: 2002
abstract in proceedings

Jan Pešat (1892-1974) a Orchestrální sdružení
Jan Mazurek
Year: 2002,
journal article

Ostravská Janáčkiana pětadvacetiletá
Jan Mazurek
Year: 2002
abstract in proceedings

Tradice hudebních festivalů v Ostravě
Jan Mazurek
Year: 2002
abstract in proceedings

Tradice hudebních festivalů v Ostravě
Jan Mazurek
Year: 2002
abstract in proceedings

Dětské matinée. Přínos Kruhu přátel vážné hudby hudební výchově na Ostravsku
Jan Mazurek
Year: 2001,
journal article

Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku a ve Slezsku
Jan Mazurek
Year: 2001, FFOU
specialist book

Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku a ve Slezsku
Jan Mazurek
Year: 2001, FFOU
specialist book

Říkadla Leoše Janáčka a jejich uplatnění v hudební výchově
Jan Mazurek
Year: 2001
abstract in proceedings

Eduard Vaculík (1858-1944)
Jan Mazurek
Year: 2000
abstract in proceedings

Hudebně výchovná metoda Emila Jaques-Dalcroze
Jan Mazurek
Year: 2000,
journal article

Hudební výchova na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě
Jan Mazurek
Year: 2000
abstract in proceedings

K ostravské premiéře Veselohry na mostě Bohuslava Martinů
Jan Mazurek
Year: 2000
abstract in proceedings

Cyril Metoděj Hrazdira a Ostrava
Jan Mazurek, Kateřina Buzášová
Year: 1999
abstract in proceedings

Hudební život českých obyvatel Ostravy v období 1880-1918
Jan Mazurek
Year: 1999, Ostravská univerzita
specialist book

Jak mohou základní umělecké školy přispět k přípravě budoucích učitelů hudební výchovy?
Jan Mazurek
Year: 1999,
journal article

Karel Budík a Ostrava
Jan Mazurek
Year: 1999
abstract in proceedings

Orchester der deutschen Mittelschüler aus Ostrau
Jan Mazurek
Year: 1999
abstract in proceedings

Ostravská Společnost přátel hudby (1912-1914)
Jan Mazurek
Year: 1999,
journal article

Podíl Karla Budíka (1866-1915) na rozvoji ostravského hudebního života na počátku 20. století
Jan Mazurek
Year: 1999,
journal article

K pojetí výuky dějin hudby na pedagogické fakultě
Jan Mazurek
Year: 1998
abstract in proceedings

K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí
Jan Mazurek, Jószef Gát, Kolektiv Autorů
Year: 1998
published expert opinions, reviews

K učitelskému profilu Leoše Janáčka a k výchovnému působení jeho hudby
Jan Mazurek
Year: 1998
abstract in proceedings

K učitelskému profilu Leoše Janáčka a výchovnému působení jeho hudby
Jan Mazurek
Year: 1998,
journal article

Milan Balcar o hudební výchově na českém reálném gymnáziu v Moravské Ostravě
Jan Mazurek
Year: 1998,
journal article

Němečtí hudebníci a jejich podíl na rozvoji české hudebnosti Ostravy
Jan Mazurek
Year: 1998,
journal article

Arthur Konnemann und sein ostrauer musikalischer Bildungsanstalt
Jan Mazurek
Year: 1997
abstract in proceedings

Devadesát let od ostravské premiéry Janáčkovy Její pastorkyně
Jan Mazurek
Year: 1997
abstract in proceedings

František Vojtěchovský, příborský hudební pedagog
Andrea Klaudová, Jan Mazurek
Year: 1997,
journal article

Hudební věda a výchova 7
Jan Mazurek
Year: 1997, Opus musicum
journal article

Jan Šoupal sbormistr, umělec, člověk
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Richard Čapek
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Jiří Luska: Sluch pro harmonii a jeho Pedagogická diagnostika
Jan Mazurek
Year: 1997,
journal article

Složil,Alois
Jan Mazurek
Year: 1997
abstract in proceedings

Stručné dějiny české hudby
Jan Mazurek
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Umělecká hudba v Ostravě 1918 - 1938
Jan Mazurek, Z. Dvořáková, Ivo Stolařík, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Antonín Hradil, k 60. výročí úmrtí skladatele a hudebního pedagoga
Jan Mazurek, Ester Muroňová
Year: 1996,
journal article

Hudební věda a výchova 7
Jan Mazurek, Kolektiv Autorů, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Jiři Luska: Sluch pro harmonii a jeho diagnostika
Jan Mazurek, Olga Müllerová, Jiří Luska, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Karel Boleslav Jirák, Jaroslav Krombholc a ostravská opera
Jan Mazurek
Year: 1996
abstract in proceedings

Podíl Leoše Janáčka na rozvoji ostravské hudební výchovy
Jan Mazurek
Year: 1996
abstract in proceedings

Polášek,Jan Nepomuk
Jan Mazurek
Year: 1996
abstract in proceedings

Dětské matineé 1934
Jan Mazurek
Year: 1995
abstract in proceedings

Edvard Rund - zakladatel a ředitel hudební školy pěveckého spolku Záboj ve Slezské Ostravě
Jan Mazurek
Year: 1995,
journal article

Hudebník Eduard Bartoníček
Jan Mazurek
Year: 1995
abstract in proceedings

Janáček,Leoš
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Year: 1995
abstract in proceedings

K dějinám Hudební a varhanické školy Matice školské v Ostravě - Mariánských Horách
Jan Mazurek
Year: 1995,
journal article

K dějinám ostravské hudební výchovy
Jan Mazurek
Year: 1995
abstract in proceedings

K ostravské premiéře Janáčkovy opery Káťa Kabanová
Jan Mazurek
Year: 1995
abstract in proceedings

Kubínovo kvarteto
Jan Mazurek
Year: 1995
abstract in proceedings

O hudebně výchovném systému Josefa Křičky a Ferdinanda Krcha
Jan Mazurek
Year: 1995
abstract in proceedings

Raná tvorba Milana Báchorka
Jan Mazurek, Barbora Cigánková
Year: 1995
abstract in proceedings

Zdroje a podoby Janáčkova učitelského působení
Jan Mazurek
Year: 1995
abstract in proceedings

K počátkům reflexe podnětů Seashorovy školy v české hudební výchově
Jan Mazurek
Year: 1994
abstract in proceedings

Lýsek,František
Jan Mazurek
Year: 1994
abstract in proceedings

Poznámky k dvojímu nastudování Weinbergerovy opery Švanda dudák na ostravské české operní scéně
Jan Mazurek
Year: 1994
abstract in proceedings

Rudolf Kadleček. První pokus o teoretickou reflexi moderní hudební výchovy na Ostravsku?
Jan Mazurek, Jitka Dražáková
Year: 1994, Regionální revue
journal article

Stylové kompoziční charakteristiky v poslechu hudby na II.stupni ZŠ
Jan Mazurek
Year: 1994, Hudební výchova
journal article

Hudební věda a výchova 6
Jan Mazurek, Kolektiv Autorů, D. Dorovská, V. Řeřichová
Year: 1993
published expert opinions, reviews

Hudební výchova na ostravských všeobecně vzdělávacích středních školách v období 1900-1918
Jan Mazurek
Year: 1993
abstract in proceedings

Hudební výchova na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě
Jan Mazurek
Year: 1993,
journal article

Metoda Jaques-Dalcrozova a česká hudební výchova /1911-1938/
Jan Mazurek
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pražské Te Deum Petra Ebena
Jan Mazurek
Year: 1993
abstract in proceedings

Hudba Antonína Dvořáka v gymnaziální hudební výchově
Jan Mazurek
Year: 1992
abstract in proceedings

Jak zprostředkovat poslech hudby 20. století?
Jan Mazurek
Year: 1992,
journal article

K počátkům modernizace české všeobecné hudební výchovy na Ostravsku v období 1890-1918
Jan Mazurek
Year: 1992
abstract in proceedings

Kapitola z ostravského hudebního života počátku 20. století
Jan Mazurek
Year: 1992,
journal article

Ostrava a Vilém Petrželka II
Jan Mazurek
Year: 1992,
journal article

Stručné dějiny evropské hudby
Jan Mazurek
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zdeněk Chalabala a ostravská opera
Jan Mazurek
Year: 1992
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Kusák JiříEMIL HÁBA. HIS CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF 20TH CENTURY MORAVIAN AND SILESIAN MUSIC CULTUREDoctoral thesis  
Pobucká TerezaPersonality of the music theorist and pedagogue Ondřej Bednarčík (1929 - 1998)Doctoral thesis 2018 
Najsrová AnnaLiturgical music and its state in the Ostrava deanDoctoral thesis 2015 
Černíková LenkaJaroslav Vogel (1894-1970) - artistic profileDoctoral thesis 2014 
Kozel DavidClassical musical myth in secondary music educationDoctoral thesis 2011 
Koptová MarkétaCzech brass Music and its uses in the pedagogic processDoctoral thesis 2010 
Vašíček ZdeněkSubject PIANO PLAYING in a Primary Arts School integrated with communication in a foeign language (English or German)Doctoral thesis 2008 
Kusák JiříEMIL HÁBA. HIS CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF 20TH CENTURY MORAVIAN AND SILESIAN MUSIC CULTUREDoctoral thesis 2006 
Ruttkay JurajTHE METAMORPHOSIS OF MUSIC CULTURE IN VRÚTKY. THIS ARTICLE DEALS WITH THE EVOLUTION OF MUSIC LIFE AND MUSIC CULTIVATION AMONG THE INHABITANS OF VRÚTKY SINCE THE END OF 19TH CENTURY UP TO THE PRESENT DAYDoctoral thesis 2006 
Monsportová IvetaTeaching of collective group subjects at elementary art school VP in Ostrava - HrabůvkaMaster's thesis 2021 
Ferková PavlínaBohuslava Martinů music and its application in music education at the 2nd stage of primary schoolsMaster's thesis 2018 
Šustek RadimLeoš Janáček´s choir and Festival of Janáček and LuhačoviceMaster's thesis 2012 
Boucníková AlžbětaBohuslav Martinu´s Song CompositionMaster's thesis 2011 
Novosadová ZuzanaThe place of French music culture in our secondary school music educationMaster's thesis 2011 
Calábková SoňaTHE BRASS BAND ORCHESTRA AT MUSIC SCHOOL OF VACLAV KALIK IN OPAVA, HISTORY AND PRESENTMaster's thesis 2010 
Valčíková GabrielaWork of  Miroslav Juchelka in Ostrava (1946-1952)Master's thesis 2010 
Zámečníková MartinaThe history of music is written by Prague houses.Master's thesis 2010 
Slavíková LenkaChildren`s folklore ensemble Úsměv OpavaMaster's thesis 2009 
Gergelová VeronikaThe Music School in Moravska Ostrava. History and the presence of a significant Music School.Master's thesis 2008 
Kosík JanFanos Mikulecky (František Hřebačka) and his artist activityMaster's thesis 2008 
Kozel DavidPrometheus myth in the music. The usage of an ancient myth in Music at secondary schoolsMaster's thesis 2008 
Kubalová Taťána Eva Šeinerová :The art and pedagogic profile of the personalityMaster's thesis 2008 
Kurečková PetraHelena Salichova´s Children´s EnsembleMaster's thesis 2008 
Macurová ZuzanaChildren choir in OrlováMaster's thesis 2008 
Vavrošová KarinAccordion music composed in the country of Ostrava, Czech Republic after 1945Master's thesis 2008 
Huberová EvaVLADIMÍR STUDNIČKA LIFE AND PIECE OF OSTRAVA´S COMPOSER, INSTRUMENTALIST AND MUSICAL TEACHERMaster's thesis 2007 
Hývnarová RenátaMusic education in Kopřivnice after the year 1989Master's thesis 2007 
Kostelniková ŠárkaOTAKAR TRHLÍK, HIS LIFE AND WORKMaster's thesis 2007 
Pavlicová MartinaArt school in Vsetín. Pedagogical and art activity of this schoolMaster's thesis 2007 
Pekárek KarelHistorie a současnost Smíšeného pěveckého sboru "Janáček" ve Frýdlantě nad OstravicíMaster's thesis 2006 
Koptová MarkétaVivaldi - Beethoven - Novák. Bouře v barokní, klasicistní a romantické hudběMaster's thesis 2005 
Teichertová PavlaThirty years of the International Music Festival Janáček's MayMaster's thesis 2005 
Onderková SáraLiturgical music in selected parishes in the deanery of Opava with the focus on scholas, choirs, organists and their cooperationBachelor's thesis  
Tylečková ZoraRenaissance dances at the beginning of the 21st century as a leisure activity of children and adultBachelor's thesis 2014 
Chejnová PetraMusic education in BohumínBachelor's thesis 2011 
Hoňková JitkaThe Primary Musical School of Ivo Žídek KravařeBachelor's thesis 2010 
Tvrzníková ZuzanaMusical culture in Terezin 1941-1945Bachelor's thesis 2010 


Music culture in Ostrava in the time period from 1918 up to present
Main solverprof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
Period1/2007 - 12/2010
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub