Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole
Project IdRP 2009
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na podporu integrace studentů se speciálními potřebami ke studiu na vysoké škole s hlavním zřetelem na: - zajištění pedagogicko-psychologického poradenství pro potencionální uchazeče, studenty a absolventy VŠ se speciálními potřebami, - zkvalitňování poskytovaných služeb studentům se speciálními potřebami v rámci vybudovaného centra podpory Pyramida s cílem snižování studijní neúspěšnosti těchto studentů, systematické vzdělávání zaměstnanců Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské ? Technické univerzity v problematice integrace studentů se speciálními potřebami do studia na VŠ.