Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Didaktiky češtiny s komunikačními prvky
Project Id284
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/2002 - 12/2003
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt reaguje na specifika neprezenčních forem studia a na potřebu začleňování distančních prvků do vysokoškolské výuky. Tradiční učební texty, jejichž obsah je aktuální bude sloužit jako osa, do níž budou (formou hypertextu coby odkazy) včleňovány texty aktuálně postihující soudobé didaktické problémy. Výsledný text v elektronické podobě zachová účinnost ped. textu.